Lands-/region- och språkval
Ansvar, CSR,
Hållbarhet

Socialt och samhälle

Som familjeföretag vill vi delta aktivt i samhället. Därför engagerar vi oss – för våra medarbetare och för gemenskapen.

Hur engagerar vi oss socialt och samhälleligt?

Engagemang skapar ett mervärde. Just som familjeföretag är vi en del av samhället och agerar därför enligt den fasta övertygelsen: företag måste ta ansvar för vårt samhälleliga värdesystem och fylla det med liv.  

Vi sörjer för våra medarbetares välbefinnande.

Vi skapar en säker arbetsmiljö för våra medarbetare, där det finns möjlighet att ta ansvar och utvecklas individuellt. 

Vi stödjer utbildnings- och forskningsprojekt.

Med vårt engagemang på området forskning och utbildning vill vi skapa fascination för MINT-yrken, främja framtidsteman och sörja för rättvis utbildning. 

Vi stödjer konst- och kulturprojekt.

Vi vill ge konst och kultur utrymme och på detta sätt skapa en inspirerande miljö för innovationer.

Vi är initiativtagare till, och uppbackare av, sociala projekt.

Med våra sociala projekt stödjer vi missgynnade personer och ökar på detta sätt utsikterna för lika möjligheter i samhället. 

Vi tar ansvar

en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar

För våra medarbetare

Som ansvarsfull arbetsgivare är det viktigt för oss att erbjuda våra medarbetare möjlighet till individuell utveckling och en säker arbetsmiljö, och på detta sätt stödja kreativa idéer.  

För gemenskapen

Socialt engagemang

Som del av samhället tar vi ansvar. Ta reda på med vilka sociala projekt vi lyckas med detta. 

TRUMPF-medarbetare med dotter
Utbildning och forskning

Som högteknologiföretag lever vi av nya idéer och impulser. Här utgör utbildning grunden för innovation och framsteg. Upptäck vilka projekt vi stödjer. 

TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla
Konst och kultur

Konst och kultur skapar en inspirerande miljö för innovationer. Upptäck de kulturella och konstnärliga projekt som vi stödjer. 

Kontakt
Företagsansvar
Till ansökan om stöd
Service och kontakt