You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Solceller | TRUMPF
Solceller

Solceller

Effektiva lösningar från TRUMPF för framtidens hållbara energigenerering.  

På vägen mot en hållbar energihushållning har solcellsenergin en särskild betydelse. Den har noterat de största tillväxttalen under de gångna åren bland de förnybara energislagen och har inte på långa vägar tömt ut sin potential. TRUMPF erbjuder skräddarsydda lösningar för denna framtidsbransch och öppnar nya möjligheter för solcellstillverkare och systembyggare: Lasrar från TRUMPF strukturerar och kopplar ihop cellerna på solcellsmodulen och svarar med målinriktad stripning för att modulerna har den isolationsförmågan som krävs.. TRUMPF Hüttinger står som ledande i branschen för stabil och exakt försörjning av procesström vid beläggningen av solceller.

Energiomvandling

Borttagning av kanter och kantisolering av tunnfilmssolcellsmoduler

För att skydda tunnfilmssolcellsmoduler mot yttre påverkan tar kortpuls- och ultrakortpulslasrar bort skiktsystemet vid solcellens kant i en bredd på ungefär en centimeter så att den sedan kan lamineras och täckas med en folie. Även vid selektiv borttagning av passiverande skikt från kristallina solceller och vid exakt borrning i kisel vinner lasern. Den ger en förbättring av konverteringseffektiviteten och hög effekt.

Energilagring

Energiackumulator för solcellssanläggning

Den volatila energigenereringen med hjälp av solcellsanläggningar kräver användning av lagringssystem. För koppling av dessa lagringssystem till elnätet utvecklar och levererar TRUMPF Hüttinger varje solcellsströmanläggnings hjärta – innovativa bidirektionella växelriktare. Dessa hjälper till att ladda och ladda ur ditt batterisystem effektivt och tack vare den modulära ansatsen kan de användas i olika lagringslösningar i väldigt olika effektklasser. Dessutom är de lätta att integrera i redan befintliga batterilagringssystem och att kombinera med med solcellsanläggningar till ett framtidsinriktat system. Även vid svetsning av elektriska kontakter används lasrar från TRUMPF. Den lokalt begränsade, låga värmetillförseln ger då fogar utan distorsion.

Beläggning

Solcellstillverkning

Vid tillverkning av kisel-wafer och tunnfilmssolceller är de applicerade skiktens kvalitet av avgörande betydelse: ju bättre skiktapplicering desto högre slutlig verkningsgrad får modulen. TRUMPF Hüttinger hightech-generatorer bidrar på ett avgörande sätt till skiktens kvalitet i och med att de exakt styr energitillförseln vid beläggningsprocesserna inom solcellsindustrin. Betydande systembyggare förlitar sig på en exakt och stabil försörjningsenhet för procesström från marknadsledaren för generatorer på solcellsområdet.

Kontakt
Service och kontakt