Lands-/region- och språkval

Klippa med plåtsax, spårsax och nibblingsmaskiner.

För klippning erbjuder vi möjligheten att arbeta med plåtsaxar, spårsaxar och nibblingsmaskiner.

Tillvägagångssätt för klippande bearbetning

Tillvägagångssätt för klippande bearbetning

Med klippning deformeras materialet, det bildas dock inte några avfallsspån. När man skär med plåtsax rör sig den övre rörliga kniven mot den fasta nedre skärbordskniven. Därmed utövas stor spänning på materialet som bearbetas och det uppstår en så kallad ledande spricka. Med&plåtsaxarna skärs materialet av med hög skärhastighet och den rörliga knivens totala skärkraft tas därmed upp av skärbordskniven.

Fördelar

 • God kurvprestanda
 • Snabb, exakt skärning
 • Verktyg med lång livslängd
 • Spånfri delning
 • God skärkvalitet

Tillvägagångssätt för spårsaxar

Tillvägagångssätt för spårsax

Med spårsaxen sker inte någon deformation av plåten. Men i motsats till normal klippande bearbetning har spårsaxen två skärlister som ligger bredvid varandra. Därmed utför kniven en svängrörelse i knivspalten och skäret sker vid uppåtrörelsen. Spånet som skärs av rullas upp som en spiral. För spårsaxen har vi utvecklat många olika knivar för olika tillämpningar. En mycket fin, smal knivform ökar kurvprestandan. En robust kniv är däremot ett lämpligare val för raka spiralskär.

Fördelar

 • Distorsionsfritt skär
 • God skärkvalitet
 • Snabb arbetshastighet

Tillvägagångssätt för nibblingsmaskin

Nibbling är en kall process utan värmepåverkan. Jämfört med termiska och andra mekaniska metoder uppstår det ingen emission i form av damm eller gas och ingen rök. Det utstansade materialet bildar spån. Som verktyg används en stans och en dyna.

Nibblingsprincipen baseras på klippning av plattformade delar med stansslag som följer snabbt efter varandra. Genom stansens uppåt- och nedåtrörelse nibblas ett skärspår i plåten. Stansens hela stanskraft tas upp av dynans hållare. Därför är denna mycket robust och tillverkad av stål som klarar hög belastning.

Nibblingsprocessen

Olika stansar

 • Upp till 3,5 mm används hålrundstans. Med den kan maskinerna "vända på stället".
 • Från 3,5 mm används fyrkantstansar. Stansens smala form gör den mycket lättmanövrerad.

Fördelar

 • Sträck- och emissionsfria skär
 • Hög delningshastighet
 • Fri sikt över arbetsytan
 • Låg matningskraft, oberoende av plåttjocklek

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Image of the technology inside the TRUMPF slitting shears
Spårsaxar

Med TRUMPF spårsaxar skär du även kurvor exakt och snabbt – utan långa inställningsarbeten.

Teknikbild TRUMPF nibblingsmaskin
Nibblingsmaskiner

Med TRUMPF nibblingsmaskiner arbetar du alltid utan matningskraft, helt distorsions- och gnistfritt – oavsett om det gäller skärning av spolar eller arbeten på behållare eller tankar.

Saxar

Skärning av TRUMPF möjliggör säker, ekonomisk och exakt skärning av plåt i alla situationer.

Kontakt
Service och kontakt