Lands-/region- och språkval
TRUMPF inom forskningen

Forskning

TRUMPF är partner för forskning inom laser och effektelektronik,

Högeffekts-disklasrar, ultrakortpulslasrar, laserskärmaskiner och svetsanläggningar – TRUMPF lasrar används världen över av universitet och forskningsinstitut i allt från grundforskning till applikationsutveckling. Dessutom är TRUMPF Hüttinger partner till tillverkare av Redox-Flow-batterier och arbetar tillsammans med forskningsinstitut för att utveckla framtidens energilagring.

Forskning för materialbearbetning

Forskning för materialbearbetning

Vetenskapliga institut använder lasrar och lasersystem från TRUMPF huvudsakligen för utveckling av nya processer för industriell materialbearbetning. TRUMPF lasrar har även en central roll i en rad grundläggande forskningsprojekt. Till exempel används en av våra lasrar i Tysklands högsta laboratorium – i Schneefernerhaus på berget Zugspitze – där den används för atmosfäriska mätningar för väder- och klimatforskning.

Högenergi-ultrakortpulslaser

Teknikbild forskningslasrar

Dotterbolaget TRUMPF Scientific Lasers i München utvecklar och tillverkar ultrakortpulslasrar med de högsta pulsenergierna för användning inom forskning Dessa speciella lasrar används bland annat för att skapa ljuspulser i attosekundersområdet. Höghastighets-fysiksektorn använder dessa för att kunna mäta elementära processer som elektronrörelser.

Additiv tillverkning för forskningen

Individuell applikationsrådgivning från TRUMPF experter för användning inom additiv tillverkning

TRUMPF är pionjär inom additiv tillverkning och erbjuder två industridugliga lasermetoder: Laser Metal Fusion (pulverbäddsbaserad lasersmältning) och Laser Metal Deposition (laserpåsvetsning). För forskningen är de additiva metoderna optimala för utveckling och implementering av nya strukturer för arbetsstycken samt för användning av högvärdiga material, även i små mängder, genom anpassning av byggvolymen. För detta utmärker sig TRUMPF:s additiva system speciellt genom hög precision, liten fokusdiameter samt säker pulverhantering och en snabbt byte av material.. Våra applikationsexperter hjälper regelbundet institut och forskningsprojekt med utvecklingen av materialparametrar. Även process- och materialkvalificeringen kan enkelt förverkligas på TruPrint-systemen. Totalt investerar TRUMPF en stor del av sin omsättning i grundforskning och utveckling av nya tillverkningsmetoder. Som det första företaget i världen presenterade vi 2018 en grön laser för LMF-applikationer med vilken detaljer i ren koppar eller ädelmetaller kan tillverkas effektivt och med hög kvalitet. kunde tillverkas additivt. Ett genombrott för våra egna forskare.

Forskning om plasmafysik och plasmateknik

Perfekt lämpad för beläggning av stora ytor

TRUMPF Hüttinger är specialiserade på utveckling och tillverkning av strömförsörjningar för många olika plasmatillämpningar inom forskning och utveckling. För många gebit inom grundforskning och användningsnära utveckling finns finns lämpliga och industribeprövade strömförsörjningar tillgängliga för likströms- och HF-aktivering upp till VHF-området.

Framtidens energimarknad

Batteriväxelriktare är grundläggande för framtidens energimarknad.

De dubbelriktade och modulkonstruerade växelriktargenerationen TruConvert som har utvecklats av TRUMPF Hüttinger är lämplig för användning med alla typer av batterier, t.ex. litium-jon- (även Second Life-), Redox-flow- eller blysyrabatterier. Systemet omvandlar växelströmmen från elnätet till likström för batteriet och omvänt. Redox-flow- und litium-jon-batterier är framtidens lagringsteknik – särskilt för energiförsörjning från förnybara energikällor

Kontakt
Service och kontakt