Lands-/region- och språkval

Laser Metal Fusion – fördelar, funktionsprinciper och användningsområden för den additiva teknologin

Laser Metal Fusion (LMF) – på svenska ”pulverbäddsbaserad lasersmältning” – är en additiv tillverkningsprocess där ett arbetsstycke byggs upp steg för steg i en pulverbädd. För detta smälter en laser metallpulvret till materialskikt precis på de ställen som anges av komponentens CAD-konstruktionsdata. Därför kallas metoden ofta för metall-3D-utskrift eller 3D-metallutskrift, även begreppet laser-sintring samt lasersmältning används i industrin. Metoden är optimalt lämpad för serieproduktion av geometriskt komplexa detaljer med detaljerade innerkanaler och hålrum, som inte kan tillverkas med konventionella metoder som svarvning eller fräsning, eller där de konventionella metoderna är mindre effektiva. Genom industriell 3D-utskrift skapas komponenter som är mycket stabila samtidigt som de har låg vikt – detta är särskilt fördelaktigt för lättviktsdesigner eller skräddarsydda implantat och proteser. Dessutom är Laser Metal Fusion en hållbar tillverkningsmetod, eftersom det jämfört med ablativa metoder inte bildas några spån, och därmed minimalt med överskottsmaterial. Med nästan två årtiondens erfarenhet av den additiva teknologin erbjuder TRUMPF komplettpaket för pulverbäddsmetoderna som är industridugliga – bestående av maskiner, Services och digitalisering från en och samma leverantör. Från detaljidentifiering till färdig produkt och dessutom – vi täcker hela processkedjan åt er.

Funktionsintegration

Med Laser Metal Fusion kan användaren skapa funktionella komponenter direkt från 3D-CAD-modeller – t.ex. flexibla eller vridbara strukturer.

Konturnära kylning

Med Laser Metal Fusion kan man tillverka komponenter med konturnära kylning. Dessa leder bort värmen direkt där den uppstår.

Gitterstrukturer

Den additiva tillverkningen möjliggör utformning av detaljrika strukturer i en komplex anordning.

Design för additiv tillverkning

Designfrihet:  Vid 3D-metallutskrift bestämmer designen hur komponenten ska tillverkas – till skillnad från konventionella tillverkningsmetoder.

Produktivitet

Vid 3D-metallutskrift uppstår i princip inga riggningstider. Tack vare tillvalet Multilaser samt automatiseringskomponenterna ökas tillverkningens effektivitet ytterligare.

Effektivitet

Den industriella detalj- och pulverhanteringen från TRUMPF ökar produktionens lönsamhet.

Renlighet

Ett slutet pulverkretslopp säkerställer en ren och säker produktionsmiljö.

En kortfattad beskrivning av processen Laser Metal Fusion

Laser Metal Fusion-metoden startar med den virtuella 3D-modellen av komponenten. Under dataförberedelserna omvandlas designdata till en byggjobbsfil som maskinen kan läsa. Därvid placeras komponenterna på substratplattan och kompletteras vid behov med stödstrukturer. För utskriftsprocessen delas komponenterna upp i enskilda skikt (”Slicen”) och tillhörande laserbanor definieras (”Hatchen”) Arbetsstycket byggs slutligen upp skikt för skikt i processkammaren under skyddsgas på en substratplatta. I kammaren finns förråds-, bygg- och överflödescylindern bredvid varandra på en axel. Beläggaren flyttar pulvret från förråds- till byggcylindern (1). Därefter smälter lasern det första skiktet motsvarande detaljkonturen ihop med lagret under (2) I nästa steg sjunker byggcylindern ett lager (3). Komponenten byggs så att säga in i pulverbädden. Det överflödiga pulvret landar i överflödescylindern. Detta upprepas tills komponenten är fullständigt genererad. För att öka produktiviteten använder TRUMPF flera lasrar som arbetar samtidigt i sina system. Detta kallas för multilaserprincipen. Metallpulvret tas slutligen bort från den färdiga detaljen i en uppackningsstation. Därefter separeras komponenten från plattan, stödstrukturerna (om sådana finns) tas bort och vid behov utförs efterbearbetning av arbetsstycket.

Funktionen för Laser Metal Fusion (lasersintern) förklarad med hjälp av en funktionsskiss.

En kortfattad beskrivning av funktionsprincipen för metall-3D-utskrift.


"Vi har beslutat oss för TruPrint-anläggningar eftersom de är kompletta när det gäller kringutrustningen före och efter processen och även de integrerade övervakningslösningarna i anläggningarna."

Christoph Hauck
Verkställande direktör toolcraft

Applikationer och användningsområden – lika mångsidig som själva teknologin

Additivt tillverkade, individuella skallimplantat av titan

Skallimplantat

Laser Metal Fusion uppfyller de höga kvalitets- och säkerhetskraven när det gäller tillverkning av medicinsk utrustning och implantat. På 8 timmar och 45 minuter och med nästan 5 000 skikt tillverkades till exempel det avbildade personifierade skallimplantatet av titan.

Lättkonstruktion av en monteringsvinkel skapad med en TruPrint 1000

Monteringsvinkel

Inom flyg- och rymdindustrin har lättviktskonstruktion vid samtidigt bra kraftfördelning i arbetsstycket stor betydelse. Denna så kallade topologioptimerade design kan enkelt tillverkas med pulverbäddsmetoden – som med monteringsvinkeln för flygplansdörrar, som tillverkades på mindre än 8 timmar och med knappt 2 700 skikt.

Med TruPrint maskiner från TRUMPF generativt tillverkad hydraulblock

Hydraulblock

Det visade hydraulblocket används för koppling mellan styrventilen och hydraulcylindern. Om det tillverkas med Laser Metal Fusion-metoden så kan den totala volymen minskas med 80 % och tryckförlusterna kan reduceras med 93 % – utan någon funktionsförlust. Printjobbet utfördes utan stödstrukturer och var färdig på elva timmar.

Fördelningskanal

Konventionell behövs fem separata detaljer för att tillverka denna fördelningskanal. Vid pulverbaserad lasersmältning tillverkas den färdiga komponenten direkt. Konturnära, komplexa tempereringskanaler kan enkelt skapas med Laser Metal Fusion. Dessutom får kunderna fördel av den minskade cykeltiden samt termiskt stabila produktionsprocesser med minimal andel kasserade detaljer. Fördelningskanalen på bilden tillverkades på 70 timmar.

Axelstöd

Inom bilbranschen kan komplexa, fungerande prototyper snabbt tillverkas utan verktyg med pulverbaserad lasersmältning. Den additiva tillverkningen av det visade design- och topologioptimerade axelstödet tog fem timmar.

Dentalprodukt som byggts upp med TruPrint 1000

Dentalplatta

Även dentalindustrin har nytta av de många fördelarna med additiv tillverkning. Alla önskade komplexa indikationer kan konstrueras med hög noggrannhet och på rekordtid skikt för skikt med biokompatibelt material. Den avbildade dentalplattan med tandkronor  tillverkades på ca tre timmar med ungefär 1 200 skikt.

Komponent från F&U-området

Under applikations- och parameterutvecklingen används det avbildade byggjobbet. De långa stavarna lossas från substratplattan och bearbetas för att bli dragprov. Med dessa kan man testa komponentens hållfasthet och deformerbarhet. Efter kapning och slipning undersöks de andra kvadratiska komponenterna under mikroskop för eventuella, fina fel. I båda fallen handlar det om att kvalitetssäkra komponenterna.

Amorfa metaller 3D-utskrift

Vilka produkter är lämpliga för Laser Metal Fusion?

TruPrint 1000, den kompakta 3D-printern från TRUMPF
TruPrint 1000

Vill du tillverka mindre serier eller prototyper med Laser Metal Fusion? Upptäck vår kompakta maskin TruPrint 1000 för additiv tillverkning av metallkomponenter.

TruPrint 2000, ekonomisk 3D-printing av högsta kvalitet från TRUMPF
TruPrint 2000

Vill du ha kostnadseffektiv 3D-utskrift a högsta kvalitet? Med laserns lilla stråldiameter på 55 µm erbjuder TruPrint 2000 ett högvärdigt printresultat som övertygar med sin ytfinish och sin detaljnoggrannhet.

TruPrint 3000, flexibel lösning för industriell 3D-utskrift
TruPrint 3000

Söker du efter en flexibel LMF-lösning för industriell tillverkning? Du får mera information om vår TruPrint 3000 med automatisering och integrerad pulver- och detaljhantering.

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Är ditt mål maximal produktivitet för industriell serietillverkning med pulverbäddsmetoden? Detta kan du uppnå tack vare delvis automatiserade byggprocesser i TruPrint 5000 med tre 500 watts fiberlasrar.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Additiva tillverkningssystem

Den additiva tillverkningen präglar framtiden för metallbearbetningsindustrin. Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning av metaller.

Showroom Additive Manufacturing

Additive Manufacturing Showroom på TRUMPF Campus i Ditzingen ger en direkt insyn i den additiva tillverkningen med Laser Metal Fusion och laserpåsvetsning samt åskådliga branschapplikationer och framgångshistorier från våra kunder – direkt konsultation från våra experter.

3D-tryck inom tandtekniken

Med omfattande branschkunskaper inom dentalbranschen erbjuder TRUMPF enastående 3D-metallskrivare, mjukvara, Services och partners helhetspaketet för additiv tillverkning av tandproteser.

Kontakt
Service och kontakt