You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPrint Serie 1000 | TRUMPF
TruPrint 1000, den kompakta 3D-printern från TRUMPF
TruPrint 1000, den kompakta 3D-printern från TRUMPF
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 1000

Kompakt och robust 3D-printing

Additiva tillverkningssystem

TruPrint 1000

Högre produktivitet med option Multilaser

Additiva tillverkningssystem

TruPrint 1000

Laser Metal Fusion (LMF)

Laser Metal Fusion för komplexa komponenter av metall

TruPrint 1000 är den mest produktiva maskinen i litet format och erbjuder alla fördelar med Additive Manufacturing. Den har en byggvolym (cylinder) med 100 mm diameter och en höjd på 100 mm. Den kan dessutom minskas ner på ett enkelt sätt vid användning av ädelmetaller. Det går att tillverka komponenter med i det närmaste varje tänkbar form med TruPrint 1000. Med utgångspunkt från en CAD-design kan även komplexa former produceras som metallisk 3D-komponent – och det med högsta tänkbara kvalitet.. Använd TruPrint 1000 för generativ tillverkning av små industriella enstaka detaljer och serier. Med optionen Multilaser uppnår du dessutom en produktivitetsökning på upp till 80 % och högsta tänkbara flexibilitet vid kundorder.

Tack vare optionen Multiplate drar du nytta av en längre maskinkörtid för TruPrint 1000. Du kan nämligen placera upp till fyra substrattplattor i byggcylindern som växlas automatiskt utan att byggprocessen stoppas.

För dentalbranschen erbjuder TRUMPF med TruPrint 1000 den hittills mest produktiva 3D-metallskrivaren för tandersättning. Inte nog med det: Ytterligare en höjdpunkt utgörs av dess digitala koppling till frässtationer. Tack vare detta möjliggörs mycket exakta, nya tandprodukter.

Enkelt och intuitivt handhavande

Snabb installation, ergonomiskt handhavande och en intuitiv touch-skärm kännetecknar TruPrint 1000.

Hög processhastighet

Beläggningssystemet möjliggör tidsparallell pulverbeläggning och laserexponering.

Maximal produktivitet

För upp till 80 % fler detaljer på samma tid med tillvalet Multilaser.

Mobil manövrering och observation

Via appen manövrerar och kontrollerar du TruPrint 1000 flexibelt med hjälp av en surfplatta.

Kan anpassas individuellt

Välj ett lämpligt paket från branschspecifika optionspaket.

Den mest produktiva 3D-printern för metall i litet format i arbete.
Jämna ut ordertoppar med optionen Multiplate
Dental 3D-utskrift med hybrid workflow: 1. additiv tillverkning och 2. efterbearbetning med fräsning
Option Preform: Exakt och ekonomisk produktion av individuella Single Abutments
Optionen Multilaser för ökad produktivitet, TruPrint 1000
TruPrint 1000 option Multilaser

Använd optionen Multilaser för maximal produktivitet: Två 200 W TRUMPF fiberlasrar (våglängd 1 070 nm) exponerar tidsparallellt i byggvolymen och genererar på detta sätt flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid. På detta sätt blir detaljerna snabbare tillgänglig och du uppnår högsta tänkbara flexibilitet vid kundorder.

TRUMPF Powder Bed Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet
Powder Bed Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet

Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt. Utöver pulverbeläggningen registrerar Powder Bed Monitoring även skiktstatus och upptäcker utskjutande delar i pulverbädden.

Option Multiprint till TruPrint 1000
Option Multiplate

Jämna ut ordertoppar snabbt och dra nytta av en längre maskinkörtid utan ingrepp av operatören. Detta blir möjligt genom placering (option) av upp till fyra substratplattor i byggcylindern vilket gör att substratplattorna kan växlas automatiskt utan stopp i byggprocessen. Maskinens mjukvara supportar helautomatiskt när det första byggjobbet avslutas och det efterföljande påbörjas. Färdiga byggjobb placeras i uppsamlingsbehållaren.

Optionen Preform

Optionen Preform lämpar sig för exakt och snabb produktion av individuella Single Abutments. I och med att endast den patientindividuella andelen printas reducerar detta dessutom komponentkostnaderna betydligt. Upp till 64 individuella Single Abutments kan printas på en Preform och kan enkelt tas ut ur plattan. Den automatiserade Preform-identifieringen är en viktig milstolpe för industrialiseringen av den additiva teknologin inom dentalindustrin.

X-list till TruPrint 1000
Innovativt beläggningssystem för hög processhastighet

TruPrint 1000 koordinerar pulverbeläggning och laserexponering tidsparallellt. Pulverbeläggningsprocessen accelereras av den tippbara beläggaren och ställtiderna reduceras till ett minimum, vilket möjliggör högre processhastigheter. Beläggarmediet med X-list ger en optimal pulverapplicering och en tillförlitlig, robust process.

Setup Wizard till TruPrint 1000
Setup Wizard

Med Setup Wizard förenklas maskinens handhavande väsentligt! Maskinoperatören kan öppna TruPrint Setup Wizard direkt via maskinens HMI. I Setup Wizard kan maskinoperatören låta sig ledas stegvis genom de olika arbetsstegen, t.ex. köra in skiktet noll.

Amorfa metaller

TruPrint 1000 möjliggör industriell användning av amorfa metaller: Dessa har en unikt hög hållfasthet och samtidigt hög elasticitet samt korrosionsbeständighet och biologisk kompatibilitet. Materialtjocklekar kan reduceras och bioniska strukturer kan användas vid designen av komponenter. Följden: Mindre komponentvikt och kortare tillverkningstider. Bildkälla: Heraeus AMLOY

Dentalplatta

Dentalplattan är försedd med mätpunkter för fräsmaskinen. På detta sätt kan definierade passningsområden för dentalplattan efterfräsas. Detta visar vilken möjlighet den dentala hybrida processkedjan erbjuder.

Skärverktyg som tillverkats med TruPrint 1000

Skärverktyg

TruPrint 1000 erbjuder fullständig designfrihet när det gäller placeringen av kylkanalerna, vilket möjliggör en avsevärd prestandaökning hos komponenterna, t.ex. vid spånavskiljningsverktyg.

Planetväxel tillverkad med TruPrint 1000

Tillverkning av små serier med Preform

TruPrint 1000 möjliggör snabb och lönsam tillverkning av små serier. På en Preform byggs komponenten upp additivt utan stödstrukturer. Mycket fina gitterstrukturer, filigrana kanaler och integrerade funktioner åstadkoms i endast ett steg. Via en inre led roterar exempelvis jordgloben på sitt fäste.

Energi och turbiner

Additive Manufacturing möjliggör flexibel tillverkning av komponenter utan verktyg, t.ex. detta brännarhuvud.

Prototyp av ett löphjul som tillverkats med TruPrint 1000

R&D – Prototypbyggnad

Med TruPrint 1000 tillverkar du snabbt prototyper som detta löphjul för biltillverkning. Optimeringar, i detta fall av strömningsförhållanden, kan genomföras och prototypen kan när som helst anpassas snabbt och enkelt.

Dentalprodukt som byggts upp med TruPrint 1000

Dentalplatta

Du kan tillverka individuella dentalprodukter som exempelvis tandkronor eller implantat med kobolt-krom lönsamt och med hög kvalitet med TruPrint 1000.

Modellgjutprotes tillverkad med TruPrint 1000

Modellgjutproteser

Med Additive Manufacturing kan filigrana strukturer av exempelvis modellgjutproteser tillverkas med fullständig designfrihet.

Gitarrbrygga

Bygge av musikinstrument

En additivt tillverkad gitarrbrygga av amorfa metaller ger en mängd fördelar. Den mycket exakta komponentens höga elasticitet gör att tonanslaget blir snabbare och att tonerna hålls längre. På grund av materialets höga hållfasthet går det att tillverka individuella designer som förbättrar klangen ytterligare. Den printade delen är dessutom biokompatibel och hypoallergen.

TruPrint 1000
Konstruktionsvolym (cylinder) Diameter 100 mm x 100 mm Höjd 1
Effektiv konstruktionsvolym (standard) Diameter 98 mm x 100 mm Höjd
Effektiv konstruktionsvolym (tillval: förberedelse för växelcylinder) Diameter 98 mm x 80 mm Höjd
Diameter 61,5 mm x 80 mm Höjd
Diameter 32,5 mm x 80 mm Höjd
Användbara material Svetsbara metaller i pulverform, till exempel rostfritt stål, verktygsstål, aluminium- [1], nickelbas-, kobolt-krom-, koppar-, titan- [1] eller ädelmetallegeringar, amorfa metaller. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan. [1] Endast med optionerna Högupplösande Syresensor och Glovebox.
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) 200 W
Stråldiameter (standard) 55 μm
Stråldiameter (tillval) 30 μm
Skikttjocklek (individuellt inställbar) 10 - 50 μm
Uppbyggnadshastighet 2 - 18 cm³/h 2
Lägsta mätbara syrehalt (standard) Upp till 3000 ppm
Lägsta mätbara syrehalt (tillval) Upp till 100 ppm
Anslutning och förbrukning  
Elanslutning (spänning) 230 V
Elanslutning (strömstyrka) 7 A
Elanslutning (strömstyrka - tillval Multilaser) 9 A
Elanslutning (frekvens) 50/60 Hz
Skyddsgas Kvävgas, argon
Modell  
Mått (B x H x D) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Vikt (inkl. pulver) 650 kg
Modell (tillval Multilaser)  
Mått (inkl. filter) (B x H x D) 1455 mm x 1680 mm x 950 mm
Vikt (inkl. pulver) 750 kg

TruTops Print med mjukvarupaketet Siemens NX

I början av processkedjan för den additiva tillverkningen står dataförberedelsen för det 3D-baserade konstruktions- och tillverkningsprogrammet. Som utvecklingspartner till Siemens erbjuder TRUMPF med mjukvarupaketet "TruTops Print med Siemens NX" för första gången en genomgående mjukvarulösning med enhetligt användarsnittställe utan systembrott. Mjukvarulösningens intelligenta processkedja erbjuder hög processäkerhet eftersom verktygen för utveckling, simulering, 3D-printing och NC-programmering för metalldetaljer är integrerade i ett system. Därför behövs det ingen datakonvertering till STL-format. För Slicing och Hatching av byggjobben och för parameterhantering är dessutom TRUMPF Build Processor integrerad i mjukvarupaketet. Spara tid och kostnader med ett tydligt arbetsflöde.

Beroende på vilka tekniska krav som din tillämpning ställer kan du utrusta TruPrint 1000 med lämpliga optioner. Utöver optionerna Multiplate, Dental Preform-identifiering och Powder Bed Monitoring kan du välja bland fyra skräddarsydda paket för olika branscher.

Option Multilaser

Öka din produktivitet med optionen Multilaser: Två TRUMPF fiberlasrar med vardera 200 W exponerar samtidigt i byggvolymen och genererar tack vare detta flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid. Du producerar detaljer snabbare och uppnår högsta tänkbara flexibilitet för kundordrar.

Option Multiplate

Vill du kunna jämna ut ordertoppar flexibelt och förlänga maskintiden utan operatörsåtgärd? Detta blir möjligt genom placering (option) av upp till fyra substratplattor i byggcylindern så att substratplattan kan växlas automatiskt utan stopp i byggprocessen. Dessutom drar du nytta av ett helautomatiskt stöd av maskinens mjukvara för avslutning av det första byggjobbet och start av det efterföljande byggjobbet. Färdiga byggjobb placeras i uppsamlingsbehållaren.

Dental-paket

TruPrint 1000 dental-paketet är predestinerat för dentalbranschens höga krav. Så får du med TruTops Print en industriell mjukvara för professionell förberedning av byggjobb med TruTops Print. Med maskinpaketet TruPrint 1000 beräknar du snabbt byggjobb och kan importera resp. exportera parametrar. Dessutom är det enkelt att använda dentalstandardprogram för konstruktionen. Tack vare parametrarna för kobolt-krom som är perfekt anpassade för TruePrint-maskinen drar du nytta av TRUMPF:s know-how om material och process så att tillverkningen kan påbörjas snabbt.

Industry-paket

TruPrint 1000 Industry-paket är skräddarsytt för de höga krav som industriföretag ställer. Det möjliggör säker bearbetning av ett brett materialspektrum. Till paketet hör optioner Högupplösande Syresensor (syrehalt ner till 0,01 %) och Glovebox. Vid det senare alternativet ersätts de klassiska dörrarna till processkammaren med dörrar som är utrustade med handske-grepp. På detta sätt kan komponenter packas upp under skyddsgasatmosfär.

Laboratoriepaket

TruPrint 1000 laboratoriepaket ger högsta tänkbara flexibilitet för forsknings- och utvecklingsinstitut – till exempel inom materialutveckling. Utöver de tekniska optionerna Högupplösande Syresensor (syrehalt ner till 0,01 %) och Glovebox innehåller detta paket dessutom ett finfilter i gascirkulationen samt förberedelse för utbytbara cylindrar.

Jewellery-paket

TruPrint 1000 Jewellery-paket levererar optimala beståndsdelar för filigran bearbetning av ädelmetaller inom smyckestillverkningen. Utöver en förberedelse för utbytbara cylindrar som ökar maskintillgängligheten och optimerar användning av pulver till komponentens geometri innehåller detta paket som standard en stråldiameter på 30 µm. Denna stråldiameter förbättrar komponentens ytkvalitet och ökar laserns effekttäthet vilket gör att finare strukturer kan genereras.

Optionen Preform

Optionen Preform lämpar sig för exakt och snabb produktion av individuella Single Abutments. I och med att endast den patientindividuella andelen printas reducerar detta dessutom komponentkostnaderna betydligt. Upp till 64 individuella Single Abutments kan printas på en Preform och kan enkelt tas ut ur plattan. Den automatiserade Preform-identifieringen är en viktig milstolpe för industrialiseringen av den additiva teknologin inom dentalindustrin.

Option Powder Bed Monitoring

Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt.

TRUMPF Monitoring-lösningar

Monitoring-lösningar för din additiva tillverkning

Tack vare intelligenta monitoringlösningar från TRUMPF går det att övervaka och analysera TruPrint-maskinernas LMF-process professionellt. I samband med detta registreras och bereds sensorstödda data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process Monitoring, Condition och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI. Med produkten TruTops Monitor får du dessutom total transparens över hela din maskinpark och möjlighet till fjärråtkomst till maskinen – via skrivbordsdatorn eller mobilt via appen iOS MobileControl.

TRUMPF metallpulver för additiv tillverkning

Pulver och parametrar

Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-utskrivna komponenter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Tillval: förminskning av tillverkningsutrymmet
  • Den faktiska uppbyggnadshastigheten består av exponering och beläggning. Beroende på anläggningens konfiguration, processparameter, material och fyllnadsgrad.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt