Lands-/region- och språkval
TruPrint 1000, den kompakta 3D-printern från TRUMPF
.NEW
TruPrint 1000, den kompakta 3D-printern från TRUMPF
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 1000

3D-utskrift i premiumkvalitet: mycket produktivt och kompakt

3D-utskrift i premiumkvalitet: mycket produktivt och kompakt

Med nästa generation av TruPrint 1000 fortsätter vi en framgångssaga – med ännu högre produktivitet och premiumkvalitet tack vare Fullfield Multilaser och en helt ny homogenitet i gasflödet. 3D-skrivaren är perfekt för bearbetning av metallpulver med Laser Metal Fusion förfarandet, även känt som Powder Bed Fusion. På grund av sin höga robusthet och kvalitet i 3D-utskrift är TruPrint 1000 inte bara perfekt lämpad för tandmarknaden utan imponerar också i R&D-sektorn eller i små serier.

Den nya designen av TruPrint 1000 är optimalt utformad så att maskinen passar genom en standarddörr och i alla laboratorier, t.ex. inom tandvårdssektorn eller på universitet.

Högsta uppbyggnadshastighet och körtid på maskinen

Genom multilaser 2 x 200 W och automatisk substratplattbyte

Utmärkt del- och ytgodskvalitet

Genom nyutvecklat gasflöde och förbättrad laserfokusstabilitet

Ergonomisk, kontaktfri pulverhantering

Inert pulverkretslopp med handskbox och utbytbar cylinder

Processflexibilitet och utökad övervakning

På grund av den justerbara spotdiameter (55/80 μm) och detaljerad processanalys

Bästa lösningen för tandapplikationer

Lägre detaljkostnader på grund av Preform, Multiplate och hybrid, digital kedja

TruPrint 1000 - en komplett överblick över maskinen, processen samt pulvret och delhanteringen
Mjukvara TruTops Print - se den enkla dataförberedelsen med Build Processor från TRUMPF för TruPrint maskiner
Fullfield Multilaser

Använd optionen Multilaser för maximal produktivitet: Två 200 W TRUMPF fiberlasrar (våglängd 1 070 nm) exponerar tidsparallellt med full överlappning i hela byggvolymen och genererar på detta sätt flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid - i bästa kvalitet. Du producerar detaljer snabbare och uppnår högsta tänkbara flexibilitet för kundordrar.

Option Multiplate

Jämna ut ordertoppar snabbt och dra nytta av en längre maskinkörtid utan ingrepp av operatören. Detta blir möjligt genom placering (option) av upp till fyra substratplattor i byggcylindern vilket gör att substratplattorna kan växlas automatiskt utan stopp i byggprocessen. Maskinens mjukvara supportar helautomatiskt när det första byggjobbet avslutas och det efterföljande påbörjas. Färdiga byggjobb placeras i uppsamlingsbehållaren.

Motorisk optik

Växla enkelt mellan 55 eller 80 μm stråldiameter i pulverbädden för att prioritera mellan bästa ytkvalitet eller högre produktivitet. Detta gör att du till exempel kan bearbeta mycket reflekterande material som kräver en högre energitäthet.

TruPrint 1000, cylinderbyte
Cylinderbyte

Vi gör det lika enkelt att byta cylindrar som att använda en espressomaskin! Den utbytbara byggcylindern och förrådscylindern ökar din produktivitet avsevärt och minskar riggningstiderna. Vid materialbyte eller serviceärenden kan byggjobbet snabbt startas om. Förrådscylinder kan fyllas utanför maskinen tidsparallellt. Det hela fungerar också vid förminskning av tillverkningsutrymmet (byggvolym: Ø 50 x H 100 mm) vid användning av dyra material.

Inert pulverhantering med siktstation

Nu är ergonomisk, kontaktfri pulverhantering möjlig även i litet format! Ett slutet pulverkretslopp under skyddsgas skapas med handskbox och utbytbara cylindrar, som matas in i en separat siktstation, såsom assonic. Pulvret kan siktas, återvinnas och förvaras under inerta villkor.

Optionen Preform

Optionen Preform lämpar sig för exakt och snabb produktion av individuella Single Abutments. I och med att endast den patientindividuella andelen printas reducerar detta dessutom komponentkostnaderna betydligt. Upp till 64 individuella Single Abutments kan printas på en Preform och kan enkelt tas ut ur plattan. Den automatiserade Preform-identifieringen är en viktig milstolpe för industrialiseringen av den additiva teknologin inom dentalindustrin.

Powder Bed Monitoring för övervakning av komponenternas kvalitet

Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt. Utöver pulverbeläggningen registrerar Powder Bed Monitoring även skiktstatus och upptäcker utskjutande delar i pulverbädden.

TruPrint 1000, skärmdump setup-assistent
Setup Wizard

Med Setup Wizard förenklas maskinens handhavande väsentligt! Maskinoperatören kan öppna TruPrint Setup Wizard direkt via maskinens HMI. I Setup Wizard kan maskinoperatören låta sig ledas stegvis genom de olika arbetsstegen, t.ex. köra in skiktet noll.

Byggjobbförberedelse med TruTops Print

Med TruTops Print drar du alltid nytta av en optimal förberedelse av byggjobb och ett absolut minimum av stödstrukturer. Med hjälp av mjukvarumaskinpaketet TruPrint 1000 kan du snabbt beräkna byggjobb och importera eller exportera parametrar. Komponenter med downskins under 10 grader kan realiseras. Tack vare parametrarna för kobolt-krom som är perfekt anpassade för TruPrint-maskinen drar du nytta av TRUMPF:s know-how om material och process så att tillverkningen kan påbörjas snabbt. Dessutom är det enkelt att använda dentalstandardprogram för konstruktionen.

Provstycke dentalplatta

Dentalplatta

Tandplattan visar olika tandapplikationer som har tryckts med den nya TruPrint 1000: med betydligt ökad prestanda och komponentkvalitet.

Medicinska applikationer

Den nya TruPrint 1000 är också idealisk för medicinska tillämpningar tack vare den inerta pulvercykeln samt den höga densiteten och den släta ytan som den kan uppnå i de tryckta delarna. Att förvara titanpulver i en skyddad omgivning är viktigt för att bibehålla pulvrets kvalitet och låta operatören arbeta i en säker omgivning. TruPrint 1000 kan arbeta med en syrehalt på 100 ppm i processkammaren, vilket garanterar perfekt kvalitet för medicinska delar. Den höga bygghastigheten gör det möjligt att skriva ut flera kundspecifika implantat på bara några timmar.

Demonstrator med spiralöverhäng

Komponenten visar hur den förbättrade maskinprestandan och den optimerade laserstrategin hos TruTops Print Build-processor gör det möjligt att uppnå mycket låga överhäng (15°-25°) och garantera detalj- och ytkvalitet.

Dentalplatta med förberedelse för efterfräsning

Dentalplatta med förberedelse för efterfräsning

Dentalplattan är försedd med mätpunkter för fräsmaskinen. På detta sätt kan definierade passningsområden för dentalplattan efterfräsas. Detta visar vilken möjlighet den dentala hybrida processkedjan erbjuder.

Provstycke fläkthjul

Fläkthjul / pumphjul av rostfritt stål 316L

Överhängen (upp till 10 °) på det illustrerade fläkthjulet kunde skrivas ut tillsammans med TruTops Print utan stödstrukturer, vilket gör att omarbetning inte är nödvändig.

Modellgjutproteser

Modellgjutproteser (RPDs)

Med TruPrint 1000 kan filigranstrukturerna i till exempel modellgjutningsproteser (RPD) skrivas ut av Kobalt-Chrome med fullständig designfrihet. Nya stödstrukturer förenklar dessutom efterarbetet.

Dentalplatta med Preform

Dentalplatta med Preform

Optionen Preform hos TruPrint 1000 är lämplig för exakt och snabb produktion av individuella Single Abutments. Eftersom det endast är den patientindividuella andelen som printas reduceras komponentkostnaderna betydligt. Upp till 64 individuella Single Abutments kan printas på en Preform och kan enkelt tas ut ur plattan.

Tillverkning av små serier med Preform

TruPrint 1000 möjliggör snabb och lönsam tillverkning av små serier. På en Preform byggs komponenten upp additivt utan stödstrukturer. Mycket fina gitterstrukturer, filigrana kanaler och integrerade funktioner åstadkoms i endast ett steg. Via en inre led roterar exempelvis jordgloben på sitt fäste.

TruPrint 1000
Effektiv konstruktionsvolym (standard) Diameter 98 mm x 100 mm Höjd
Effektiv konstruktionsvolym (option: förminskning av tillverkningsutrymmet) Diameter 48 mm x 100 mm Höjd
Användbara material Svetsbara metaller i pulverform, till exempel rostfritt stål, verktygsstål, aluminium- [1], nickelbas-, kobolt-krom-, koppar-, titan- [1] eller ädelmetallegeringar, amorfa metaller. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan. [1] Endast med optionerna Högupplösande Syresensor och Glovebox.
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) 200 W
Stråldiameter (standard) 80 μm
Stråldiameter (motorisk optik) 55/80 μm
Skikttjocklek (individuellt inställbar) 20 - 60 μm
Uppbyggnadshastighet 10 - 50 cm³/h
Anslutning och förbrukning  
Elanslutning (spänning) 230 V
Elanslutning (strömstyrka) 7 A
Elanslutning (strömstyrka - tillval Multilaser) 9 A
Elanslutning (frekvens) 50/60 Hz
Skyddsgas Kvävgas, argon
Modell  
Mått (B x H x D) 780 mm x 2050 mm x 1160 mm
Vikt (med option multilaser) Max. 900 kg

TruTops Print

Med TruTops Print erbjuder TRUMPF den mjukvarulösning som är bäst anpassad för att få ut mesta möjliga av TruPrint-maskiner.
Det moderna användargränssnittet ger en god översikt av alla funktionaliteter och möjliggör snabb åtkomst till alla funktioner. Genom den höga flexibiliteten och de individuella möjligheterna för dataförberedning, exempelvis z-segmenteringen, samt den intuitiva och översiktliga parameterhanteringen med fullständigt tillgängliga parametrar, uppnås högsta effektivitet och produktivitet med bästa tryckkvalitet och reproducerbarhet samt supportreducerad överhängsbyggbarhet. Den höga kvaliteten på skapade vektordata i WZA-format kan verifieras med den integrerade BuildJob Viewer.

Förberedelse av data anpassat till ert arbetsflöde

För sömlös förberedelse av data i arbetsflödet är TruTops Print redan anslutet till en mängd CAD/CAM-system. Detta ger dig största möjliga flexibilitet när du väljer programvara för databeredning. Bestäm själv vilken lösning som passar bäst till ditt arbetsflöde.

Beroende på vilka tekniska krav som din tillämpning ställer kan du utrusta TruPrint 1000 med lämpliga optioner.

Option Fullfield Multilaser

Öka din produktivitet med upp till 80 % med optionen Multilaser: Två TRUMPF fiberlasrar med vardera 200 W och 55 resp. 80 µm stråldiameter exponerar samtidigt inom byggvolymen och genererar tack vare detta flexibelt upp till 80 % fler detaljer på samma tid. Du producerar detaljer snabbare och uppnår högsta tänkbara flexibilitet för kundordrar. I och med att varje kontur exponeras av en laser uppstår det inga ”överlappställen”. Du arbetar med 100 % överlappning med Fullfield Multilaser.

Option motorisk optik

Dra nytta av möjligheten att omkoppla mellan 55 eller 80 µm stråldiameter. På så vis kan du prioritera mellan bästa ytgods eller högre produktivitet och bearbeta material som kräver en högre energitäthet, som till exempel mycket reflekterande material.

Paket för inert pulverkretslopp

Paketet möjliggör professionell pulverhantering även i litet format. Tack vare standardsnittställen kan externa siktstationer, till exempel de från assonic eller även pulverförberedningsstationen, anslutas. Genom att pulverkontakten minimeras ökar pulverhanteringens säkerhet automatiskt. Det inerta pulverkretsloppet möjliggör också bearbetning av reaktiva material som titan tack vare reduktion och kontroll av syrehalten upp till 100 ppm. Pulvret kan transporteras i förvaringscylindern eller spillkärlet under en skyddsgasatmosfär och siktas i en extra behållare.

Option Multiplate

Vill du kunna jämna ut ordertoppar flexibelt och förlänga maskintiden utan operatörsåtgärd? Detta blir möjligt genom placering (option) av upp till fyra substratplattor i byggcylindern så att substratplattan kan växlas automatiskt utan stopp i byggprocessen. Dessutom drar du nytta av ett helautomatiskt stöd av maskinens mjukvara för avslutning av det första byggjobbet och start av det efterföljande byggjobbet. Färdiga byggjobb placeras i uppsamlingsbehållaren.

Optionen Preform

Optionen Preform lämpar sig för exakt och snabb produktion av individuella Single Abutments. I och med att endast den patientindividuella andelen printas reducerar detta dessutom komponentkostnaderna betydligt. Upp till 64 individuella Single Abutments kan printas på en Preform och kan enkelt tas ut ur plattan. Den automatiserade Preform-identifieringen är en viktig milstolpe för industrialiseringen av den additiva teknologin inom dentalindustrin.

Option Powder Bed Monitoring

Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt.

Option till Calibration

Olika optioner för att uppfylla dokumentationskraven: Tack vare lasereffektkalibrering – även för Multilaser och Scanfält-kalibrering – på detta sätt kan du kalibrera om och dokumentera dina mätresultat.

TRUMPF Monitoring-lösningar

Övervakning TruPrint

Med de intelligenta övervakningslösningarna från TRUMPF kan du enkelt övervaka, analysera och kalibrera TruPrint-maskinernas LMF-process och på så vis tillverka ännu effektivare och nå en högre komponentkvalitet. Den professionella övervakningen möjliggör visning och utvärdering av sensorbaserad data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process Monitoring, Condition Monitoring och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI eller utvärderas offline med hjälp av Monitoring Analyzer. Med TruTops Monitor får du utöver transparensen även möjlighet till fjärråtkomst via dator eller surfplatta. OPC UA-gränssnittet ger full flexibilitet att ansluta till en egen programvarulösning. Med de extra tillgängliga calibration funktionerna kontrollerar du före byggjobbets början de processrelevanta märkvärdena för ett optimalt produktionsvillkor.

TRUMPF metallpulver för additiv tillverkning

Pulver och parametrar

Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-utskrivna komponenter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Metalliskt 3D-tryck med wolfram för bildbehandling

Läs mer om bearbetningen av ren wolfram med additiv tillverkning i detta whitepaper. Wolfram är ett vanligt material inom medicintekniken för kollimatorer och komponenter i bildbehandlingssystem som exempelvis datortomografer. Framtagningen av dessa applikationer innebär utmaningar som med goda resultat kan hanteras med additiv tillverkning. 

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Detta kan också vara intressant för dig

3D-tryck inom tandtekniken

Med omfattande branschkunskaper inom dentalbranschen erbjuder TRUMPF enastående 3D-metallskrivare, mjukvara, Services och partners helhetspaketet för additiv tillverkning av tandproteser.

TRUMPF Services Financing Keyvisual
Finansiering

Maskiner och finansiering från samma leverantör: Våra landsövergripande finansieringslösningar skräddarsydda efter din situation och marknad.

Headerbild amorfa metaller
Amorfa metaller 3D-utskrift

Fasta, men samtidigt mycket elastiska: amorfa metaller (metalliskt glas) är DET nya supermaterialet med många högteknologiska tillämpningar inom 3D-utskrift.

Kontakt
Upplev live
Additive Manufacturing Showroom Ta reda på mer
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Monitoring & Analysis Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Flyer kvalificeringsstöd IQ/OQ Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt