Lands-/region- och språkval
Hållbarhet

Miljö och klimat

Vi investerar i klimatskyddet – hos våra verksamhetsorter och med våra produkter.

Vad gör vi för att skydda miljö och klimat?

Som familjeföretag handlar vi långsiktigt. Målet för vår klimatstrategi är att reducera emissionerna från affärsverksamheten hos hela TRUMPF Gruppe. Därför utvecklar vi allt mer energieffektiva produkter för våra kunder. Sammanlagt stöder vår klimatstrategi 1,5-gradersminskningen i Parisavtalet och bekräftas genom Science Based Targets-initiativet.

Vi har en helhetssyn när vi betraktar klimatskyddet.

Vår klimatstrategi består av tre insatsområden: verksamhetsorter, produkter och leveranskedja – den omfattar alltså hela värdekedjan.

Vi producerar sedan 2020 CO2-neutralt vad gäller påverkan.

Detta är möjligt genom energibesparing, egen energiproduktion och kompensationen genom certifierade, internationella projekt. Vårt mål: Att reducera ännu fler emissioner påtagligt. 

Vi stöttar våra kunder när det gäller klimatskyddet.

Vi arbetar för högtryck med att göra våra produkter energieffektivare. Emissionerna, som bildas genom TRUMPF-produkter, ska sjunka med 14 procent fram till 2030.  

Vi satsar på förnyelsebara energier.

Vi använder oss av egen eller inköpt grön el på alla verksamhetsorter. Till 2027 vill vi täcka 10 procent av vårt elbehov med egenproducerad, förnyelsebar energi.

Vår CO2-påverkan - i dag och i morgon

Våra mål

Fram till år 2030 vill vi reducera de direkta emissionerna för våra verksamhetsorter och fordonsparker (Scope 1) samt våra indirekta emissioner från energianskaffning (Scope 2) med 55 procent jämfört med basåret 2018/19. Under samma period ska våra indirekta emissioner från värdekedjan uppströms och nedströms (Scope 3) sjunka med 14 procent. 

Var befinner vi oss just nu?

TRUMPF orsakar, på alla sina verksamhetsorter under 2022, endast cirka 25 000 ton CO2  per år. Därför kunde vi halvera vårt CO2-utsläpp jämfört med verksamhetsåret 2018/19 – och det trots kraftig företagstillväxt. Vårt mål, att reducera emissionerna från Scope 1 och 2 med 55 procent, kommer vi alltså att nå snart. Med blicken riktad mot Scope 3 erbjuder vi våra kunder redan i dag produkter och lösningar som sparar energi och material. För närvarande arbetar vi för högtryck med att utöka detta sortiment. Eftersom många utvecklingsprojekt har en lång ledtid märks de positiva effekterna av reducerade emissioner från Scope 3 först under de kommande åren.

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2022/23

Senaste verksamhetsåret 2022/23

Scope 3 Upstream Emissionen: 1.428.240 t CO2 

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2018/19

Basår 2018/19

Så skyddar vi miljö och klimat

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF produktportfölj
Producera hållbart med TRUMPF

Hållbarhet är nyckeln till din konkurrenskraftiga plåt- och laserbearbetning. Ta reda på hur du kan spara material och energi med lasrar och maskiner från TRUMPF, och göra din produktion mera hållbar på detta sätt.

en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar
Employees

Våra medarbetare är den viktigaste stöttepelaren för vårt företags framgång. Vi visar dig hur vi skapar en arbetsmiljö där våra medarbetare arbetar gärna och säkert, och kan fortsätta utvecklas.

Ansvar, CSR,
Socialt och samhälle

Som familjeföretag vill TRUMPF delta aktivt i samhället. Ta reda på vilka projekt och initiativ som vi engagerar oss i och övertar ansvar – för våra medarbetare och för gemenskapen.

Kontakt
Företagets hållbarhet
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt