Lands-/region- och språkval
Klimat och miljö

Producera hållbart med TRUMPF

Hållbarhet är nyckeln till din konkurrenskraftiga plåt- och laserbearbetning. Vi visar hur du kan spara material och energi med TRUMPF lasrar och maskiner.

Hur kan du producera hållbarare med TRUMPF?

Som högteknologiskt företag vill vi stödja våra kunder så att de kan reducera sitt CO2-fotavtryck. Det gör vi genom att producera moderna maskiner och lasersystem med intelligenta funktioner och optimera produktionsprocesser. Dessutom erbjuder vi våra kunder utbyggbara produktionssystem och begagnade maskiner som genomgått fullständig översyn. 

Vi utvecklar hållbara lösningar.

Vi erbjuder hållbara lösningar och arbetar för högtryck på innovativa produkter med vilka du kan spara energi och material.

Vi står för intelligenta användningar.

Vi förstår era användningar och hjälper er att använda anläggningar på bästa möjliga sätt och att utforma processer långsiktigt framgångsrikt.

Vi erbjuder utbyggbara produktionssystem.

Tack vare produktförbättringar och integrering av äldre maskiner (Retrofitting) kan TRUMPF-anläggningar du redan har flexibelt anpassas till nya effektivitetskrav och till klimatskyddet.

Vi skänker maskiner ett andra liv.

På vårt Resale Center ger vi begagnade maskiner en fullständig översyn och skänker dem ett andra liv. Den återanvända maskinkåpan gör att vi sparar material och energi.

Fyra sätt för mer klimatskydd i din tillverkning

Effektiva lösningar för mer klimatskydd i din produktion

Spara energi elektriskt

Den patentskyddade drivningen Delta Drive fungerar elektriskt – och behöver tydligt mindre energi än hydrauliskt drivna stans- och stans-laser-maskiner.

Högre Speed, mindre gas

BrightLine Speed ökar skärhastigheten i 3D-laserskärningen med upp till 60 procent och halverar skärgasförbrukningen tack vare X-Blast-dysor. Det sparar upp till 20 000 € per år i förhållande till vanlig laserskärning.

Vill du hitta fler lösningar som kan användas för att göra din produktion mera hållbar?

Välj om du vill spara energi, material eller drivmedel – och vi visar dig med vilka lösningar detta uppnås.

Active Speed Control

Matningsregleringen Active Speed Control övervakar skärningsförloppet och reglerar matningshastigheten automatiskt. Resultatet blir maximalt även om plåtens tjocklek eller kvalitet varierar. Mer bearbetade delar betyder färre kasserade detaljer – det sparar material.

BrightLine Speed

Funktionen accelererar 3D-laserskärningen med upp till 60 procent. Och tack vare X-Blast-dysor behöver den cirka 50 procent mindre skärgas. Besparingspotentialen ligger på upp till 20 000 € per år.

Cool Line

Denna funktion kyler materialet och sörjer på detta sätt för bra skärresultat även i tjockt stål. Din fördel: Tätare nesting är möjlig och det blir mindre restgitter.

Delta Drive

Den patentskyddade drivningen fungerar elektriskt – och behöver cirka 20 procent mindre energi än hydrauliskt drivna stans- och stans-laser-maskiner.

Drop&Cut

Efterproducera användarvänligt och lönsamt och förbruka restgitter utan stor insats – hur går det till? En kamera visar live-bilden av restplåten på styrningen och operatören placerar den önskade delen per touch eller musklick.

Elektriska drivningar för bockmaskiner

Vid bockning sparar de nya elmotorerna upp till 40 procent energi jämfört med de tidigare drivningarna.

Elektriska uppvärmningskoncept

TRUMPF Hüttinger har ett stort sortiment för strömförsörjning med likströms- och mikrovågsgeneratorer för ditt elektriska uppvärmningskoncept. Därigenom kan processer som är baserade på fossila bränsle ställas om till drift med elektrisk eller elektromagnetisk strömförsörjning.

Energy Cockpit

Energy Cockpit i Smart View (Modul Production) visar exakt hur mycket energi din laser behöver under tiden – då upptäcker du optimeringspotential direkt.

Highspeed eco

I smältskärning sparar laserskärningsförfarandet upp till 70 procent skärgas jämfört med skärning utan Highspeed Eco. Det minskar ditt CO2-utsläpp och energibehov.

Kontroll för avbruten gängtapp

Är det passande gängformverktyget riggat? Det kontrollerar funktionen med hjälp av existerande sensorik. Utöver detta identifierar den ett gängbrott på maskinen.

NanoJoints

Tack vare nanojoints möjliggörs tätare nesting av komponenter och materialförbrukning och kostnader sparas in. Beroende på komponentens form är till och med restgitterfri nesting möjligt -  det betyder att du får ut 12 % mer av plåten i många användningar. 

Plåtformatsavkänning

Är rätt plåtformat på maskinen? Det kontrollerar rimlighetskontrollen med hjälp av den existerande sensoriken​. Om den identifierar ett felaktigt plåtformat stoppar den bearbetningen.

Slagkalibrering

Det integrerade mätsystemet sörjer för en säker körning till definierade avstrykarpositioner​. Dessutom varnar det personalen om den uppmätta plåttjockleken avviker från den förväntade tjockleken​.

Smart Punch Monitoring

Funktionen identifierar och meddelar ett stämpelbrott tidigt och därmed undviks kasserade detaljer. Detta är ett stort plus, särskilt för extra skift och veckoslutsdrift.

TruMark 6030 med försörjningsenhet
Stand-by-läge

Stand-by-läget hos märklasrar från TRUMPF reducerar effektförbrukningen med nästas 50 procent. Bra att veta: Lasersystemet är redo för insats direkt igen så snart ett nytt märkuppdrag kommer in.  

TruDisk 6001
Start-stopp-system för laser

I optimerat standby behöver högeffekts-fastkroppslaser från TRUMPF cirka 60 procent mindre energi. Under produktionspauser försätter den intelligenta styrningen lasrarna automatiskt i olika energisparlägen och aktiverar dem igen vid rätt tidpunkt.

Nyttja befintliga maskiners potential

Du har ett lasersystem eller en verktygsmaskin från TRUMPF. Känner du till, och använder du, hela dess kapacitet? Man kan skruva på många olika justerskruvar för att spara råmaterial, energi eller förbrukningsmaterial. Hit hör exempelvis nesting, konstruktion av plåtdetaljer, utbildningar eller teknologival.

Rekonditionering av reservdelar med Xchange

Högkvalitativa originaldelar med Xchange-label tar vi tillbaka vid ett byte – och rekonditionerar dem för ny användning. De renoverade delarna återvänder på detta sätt till kretsloppet. 

Nesting: Placera maximalt många delar på plåten

Spara plåt betyder spara CO2. Det kan gälla laserskärning eller stansning: Placera dina delar på sådant sätt att plåten utnyttjas maximalt. Med programmeringssystemet TruTops Boost är detta enkelt. Det tar hänsyn till så väl processen (skärning eller stansning) som till delarnas utmatning.

Predictive Maintenance: Självklart rent

Tack vare Condition Monitoring styrs service och underhåll av dina maskiner och strålkällor efter det verkliga behovet. Det innebär konkret: Kylvatten, olja eller delar byts inte förrän det verkligen behövs. Om en störning inträffar måste ofta inget bytas utan endast efterjusteras. Väl underhållna anläggningar ger i slutändan en högre andel godkända delar.

Produktionsanläggning: Laserskärning från Coil

Med effektivare nesting på coil- i stället för som plåtar kan du spara in upp till 1 700 ton stål per år med TruLaser 8000 Coil Edition. Det motsvarar ungefär 4 000 ton CO2 och 1,6 miljoner euro materialkostnader.  

Utbildningar: Up-to-date vid energisparande

Vi vidareutvecklar ständigt maskiner och processer. Ge inte upp: Med onlineupdates för en maximal Performance. Regelbundna utbildningar av ditt team hjälper till att tillverka resurseffektivt. Det finns exempelvis utbildningar i deloptimering eller uppdateringar för operatörer.

Sickning: Styva tunnare plåtar

Sänk din materialförbrukning med upp till 50 procent – genom att styva tunna plåtar genom sickning. Lättviktskonstruktionen sparar vikt vilket även underlättar transporten av de färdiga detaljerna. Det enda som behövs till detta: Rullsickningsverktyg.

Teknologival: Stansning sparar ström

Stansning är en energisparteknik jämfört med laserskärning. Själva processen förbrukar mindre ström. Kortare tillverkningstider vid enkla, återkommande konturer sparar också energi. Förzinkade material ska generellt inte laserskäras eftersom korrosionsskyddet förångas med förzinkningen. Var alltså noga med att välja den optimala teknologin redan vid programmeringen. Våra experter hjälper gärna till med jämförelsesiffror för effektförbrukningen.

Teknologival: Highspeed LMD för beläggning av bromsskivor

Avgasnormen Euro 7 ökar kraven på bromsskivor. Med den patentskyddade teknologin ökar du din beläggningskvalitet vid laserpåsvetsningen och sänker förbrukningen av pulvermaterial signifikant.  

Deloptimering: Gör mer av mindre

Den som tänker igenom konstruktionen av komponenter kan spara material. Hållare fräses exempelvis ofta av massivt material, trots att samma effekt genereras av stans- och omformningsverktyg i plåt. Exempel sensorhållare: Genom stansning och omformning skapas fixeringskonturer på komponenterna. Fräsning däremot skär bort material, dessutom är bottenplattan dubbelt så tjock som hos jämförelsedelen.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF-medarbetare som testar en komponent
Quality management

The quality of our products and services rests on defined standards and methods as well as the quality awareness that is firmly anchored in our employees.

Folk hos TRUMPF som skakar hand
Suppliers

Purchasing activities have a direct impact on the success of TRUMPF. Innovative and reliable suppliers are crucial.

TRUMPF produktportfölj
TRUMPF produktportfölj

TRUMPF erbjuder tillverkningslösningar inom områdena maskiner och system, laser, effektelektronik, elverktyg, SmartFactory, mjukvara och services

Kontakt
Företagets hållbarhet
E-post
Service och kontakt