You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Kantformer | TRUMPF

Kantformer med kantfräsar och svetskantformare

Ta reda på mer om oxidfria snittkanter, emissionsfritt arbete och hur du  fäster sikt- och svetskanter under en och samma arbetsgång.

Metod kantfräs

Metod kantfräs

Vid kantfräsning tillverkas oxidfria avfasningar genom att fräshuvudet utför en roterande rörelse. Maskinen behöver inte spännas fast på arbetsstycket utan förs helt enkelt längs kanten. Ett löphjul för maskinen.

Kantfräsen bryter eller rundar av vassa kanter eller förbereder små svetsfogar. Detta sker måttexakt under en och samma arbetsgång. Det behövs ingen efterredigering. Den emissionsfria principen är ett enastående alternativ till vinkelslipar. 

Fördelar

  • Oxidfria snittkanter, emissionsfria
  • Endast en bearbetning
  • Måttexakta kanter

Metod svetskantformare

Metod svetskantformare

TRUMPF tog patent på det ursprungliga "avfasningsverktyget för metallkanter" för över 50 år sedan. Vi använder fortfarande denna unika stickstålsprincip  i svetskantformarna och garanterar därmed en enastående förberedelse av svetsfogarna.

Metoden arbetar emissionsfritt och utan nämnvärd påverkan av värme. Det uppstår vare sig damm, ångor eller gaser under arbetsprocessen. Tack vare detta undviks strukturförändringar i metallen och kemiska processer utesluts.

Den höga ytfinheten samt oxidfria och metallblanka ytor garanterar svetsförband som kan utsättas för höga belastningar. Det behövs ingen efterredigering eftersom svetskantformaren garanterar en jämn och ren bortstötning av materialet. Avfasningen kan börja och sluta på valfri punkt på den kant som ska bearbetas.

Fördelar

  • Emissionsfritt
  • Oxidfria snittkanter, metallblanka
  • Stickstål som kan slipas flera gånger för lång verktygslivslängd
  • Inställning av plåttjockleken utan verktyg

Dessa teman kan kanske också intressera dig