Lands-/region- och språkval
TRUMPF-medarbetare som arbetar i renrummet under montering av en resonator

SYNCHRO – TRUMPF:s Lean Management System

Vi har döpt vårt system för värdeskapande som vi införde 1998 till SYNCHRO. Detta system ligger till grund för alla våra affärsprocesser och används till att stämma av våra medarbetares arbetsinsats, produktionsmedlen och produkten sinsemellan för att tillverka de bästa produkterna med så lite slöseri som möjligt.

SYNCHRO i praktiken

Principen bakom SYNCHRO lyder excellens genom transparens: Vi vill vara och och förbli förebilder ekonomiskt, teknologiskt och mänskligt. En kultur av ständig förbättring – det står SYNCHRO för.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF-loggan vid huvudingången till huvudkontoret
Company Principles

Our success is based on the fact that we put our common values into practice and strive for shared objectives. Binding company principles are the foundation.

TRUMPF-medarbetare som testar en komponent
Quality management

The quality of our products and services rests on defined standards and methods as well as the quality awareness that is firmly anchored in our employees.

huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland
Company profile

Our company profile provides you with brief information in facts and figures, and a video about the TRUMPF Group.

Service och kontakt