Lands-/region- och språkval
TRUMPF-medarbetare med dotter
Socialt och samhälle

Utbildning och forskning

Som högteknologiföretag lever vi av impulser. Katalysator för detta: Utbildning och forskning. Ta reda på hur vi förbereder vår bransch bra för framtiden. 

Varför investerar vi i utbildning och forskning?

Vi betraktar utbildning och forskning som grunden för teknologiska framsteg och innovation i vårt samhälle. Som familjeföretag tar vi detta ansvar på allvar och stödjer olika utbildnings- och forskningsprojekt. Detta märks även i företagets vardag – forsknings- och utvecklingsandelen hos TRUMPF ligger sedan flera år på cirka 10 procent av omsättningen vilket är väldigt mycket. 

Vi stödjer rättvis utbildning.

Bra utbildning ska inte vara ett privilegium, utan ska vara tillgängligt för alla – oberoende av kön eller etniskt och socialt ursprung.  

Vi väcker entusiasm för MINT-teman.

Vi vill väcka intresset för IT, teknik och entreprenörskap hos unga personer – och det fritt från könsstereotyper. 

Vi stödjer framtidsteman och företagande.

Genom vårt engagemang på området utbildning och forskning vill vi hjälpa idéskapare. På detta sätt bidrar vi till innovationskraften i Tyskland som plats för näringsverksamhet. 

Vi bidrar genom vårt forskningsengagemang.

Vårt mål är inte enbart att utveckla innovativa och hållbara lösningar, utan även att stärka Tyskland som forskningsplats med vår branschkompetens.  

Förfrågan om hjälp

TRUMPF stödjer utvalda projekt även finansiellt. Skicka oss en förfrågan om stöd om era planer passar till våra fokusteman. 

Ta reda på mer

Vi stödjer unga talanger på högskolor

Graduates at TRUMPF working together

Vi stöttar temarelaterade högskolor och utbildningsinrättningar finansiellt och genom personlig medverkan i utbildningen. Vi för in framtidsteknologier praktiskt i kurser på högskolor. Vi gynnar dessutom återväxtprojekt vid institutioner och föreningar, till exempel genom financing av stipendier. TRUMPF arbetar i nationella och europeiska stödprogram, tillsammans med institut och industripartner, på framtidsteman som elektromobilitet, kvantteknologi eller artificiell intelligens.  

Vi vill att lika utbildningsmöjligheter ska gälla för alla

Children at a TRUMPF machine

Vi sätter värde på rättvis utbildning, oberoende av socioekonomisk bakgrund. Därför initierar och stödjer vi utbildningsprojekt vid varje steg i utbildningskarriären. Vi vill också särskilt entusiasmera flickor och unga kvinnor för MINT-teman och väcka deras intresse för teknik. De ska ha chansen att utvecklas enligt sina individuella styrkor och talanger – och det oberoende av stereotypa könsroller. 

Vi är partner för forskning och vetenskap

TRUMPF inom forskningen

Med våra aktiviteter på området forskning och vetenskap är TRUMPF som högteknologiföretag pådrivande när det gäller framtidsfält som exempelvis elektromobilitet, New Space, kvantteknologi och artificiell intelligens. Vi agerar då som etablerad partner för vetenskapen och forskningen. Universitet och forskningsinstitut som exempelvis Fraunhofer Institut använder vår laserteknologi i många projekt - från grundforskning ända till applikationsutveckling. Vi arbetar dessutom kontinuerligt på utvecklingen av hållbara, digitala och innovativa framtidsteknologier och lösningar för den industriella tillverkningen.  

Vi engagerar oss i dessa utbildningsprojekt och -initiativ

Bildningsprojekt KiTec

KiTec – Barn upptäcker teknik

Barn är fascinerade av tekniska sammanhang och försöker förstå dessa redan tidigt. Denna chans tillvaratas av Verein Wissensfabrik (föreningen Kunskapsfabriken), som TRUMPF var med och grundade 2005. Projektet KiTec, som kunskapsfabriken initierat, försöker stilla barnens vetgirighet redan i låg ålder. Hur det lyckas? Barnen söker själva lösningar på olika problem som "upptäckare“ och lär sig på detta sätt förstå tekniska sammanhang.  

Ta reda på mer

IT2School – upptäck IT gemensamt

Digitalisering förändrar och påverkar vårt samhälle i grunden. Därför är det så viktigt att intresset för i IT-teman väcks hos barn redan i skolåldern. Målet för projektet IT2School är att väcka intresse för IT-yrken så tidigt som möjligt och säkra experter för framtiden. IT2School är ett tyskt projekt som initieras av Wissensfabrik och genomförs i samarbete mellan TRUMPF och olika skolor. Hos IT2School väcks intresset för informationsteknologier från vardagen hos elever i klass fyra till tio vilket hjälper dem att förstå och utforma dessa teknologier. Barn ska utforska de grundläggande temana inom IT som kommunikation, data, programmeringsspråk samt samspelet mellan maskin- och mjukvara på ett lekfullt sätt. 

Ta reda på mer

WECONOMY – tävling för grundare av innovativa och teknikinriktade start-up-företag i Tyskland

WECONOMY är en plattform för ett professionellt utbyte mellan grundare och etablerade företag. Inom ramen för ett stödprogram som pågår under ett år har de utvalda grundarna möjlighet att presentera sin start-up-idé för personer med inflytande inom näringslivet och regelbundet diskutera med dessa. Med vårt engagemang vill vi främja startup-andan och på detta sätt långsiktigt stärka konkurrensförmågan hos Tyskland som plats för näringsverksamhet.  

Ta reda på mer

Roland Berger Stiftung – det tyska elevstipendiet för mer rättvis utbildning

Vi stödjer det tyska elevstipendiet från Roland Berger Stiftung genom att överta kostnaderna för stipendier. Stipendierna används till att stödja begåvade och motiverade elever vars föräldrar av olika skäl inte har möjlighet att hjälpa dem på det sätt som deras talang förtjänar. Målet är ett avgångsbetyg som motsvarar talangen.  

Ta reda på mer

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Ansvar, CSR,
Socialt och samhälle

Som familjeföretag vill TRUMPF delta aktivt i samhället. Ta reda på vilka projekt och initiativ som vi engagerar oss i och övertar ansvar – för våra medarbetare och för gemenskapen.

en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar
Employees

Våra medarbetare är den viktigaste stöttepelaren för vårt företags framgång. Vi visar dig hur vi skapar en arbetsmiljö där våra medarbetare arbetar gärna och säkert, och kan fortsätta utvecklas.

TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla
Konst och kultur

Med vårt konst och kulturengagemang för vi människor närmare varandra och skapar en inspirerande arbetsmiljö. Ta reda på mer om de olika kulturella erbjudanden som vi stödjer.

Kontakt
Företagsansvar
Till ansökan om stöd
Service och kontakt