Lands-/region- och språkval
The next level of locating solutions: Coriva by TRUMPF

Realtidslokalisering med Coriva

"Real Time Locating Systems" möjliggör en realtidsövervakning av föremålens position och nya användningar som förarlösa transportsystem (FTS) resp. Automated Guided Vehicles (AGV). Men lokaliseringslösningar erbjuds oftast som slutna system och kan därför inte användas interoperabel med andra lösningar. Så är det inte med TRUMPF: Med vår hårdvara, mjukvara, rådgivning och service kan systemintegratörerna eller leverantörerna inom infrastruktur erbjuda flexibla helhetslösningar för lokalisering i realtid som är baserade på världens första öppna lokaliseringsstandard, omlox.

Inom omlox core zone är Coriva lösningsmodulen för moderna RTLS-installationer från TRUMPF: Permanent monterade Coriva-satelliter kommunicerar med mobila Coriva-taggar; lokaliseringsdata beräknas sedan av den effektiva och flexibla lokaliseringsmjukvaran CorivaEngine, som applikationer kan komma åt. Vägen till moderna och transparenta varuflöden och logistik är banad!

Våra produkter

CorivaEngine

CorivaEngine är den universella RTLS-lokaliseringsmjukvaran för omlox core zone. Tack vare den robusta och mycket exakta teknologin för ultrabredband (UWB) möjliggör den särskilt tillförlitlig lokalisering i realtid. Den öppna RTLS-standarden omlox säkerställer problemfri interoperabilitet med kompatibla RTLS-enheter från olika tillverkare och garanterar maximal investeringssäkerhet.

CorivaSatellite

CorivaSatellite är de effektiva satelliterna i omlox core zone och möjliggör infrastrukturbaserad lokalisering. Med den robusta och mycket exakta teknologin för ultrabredband (UWB) möjliggör de pålitlig lokalisering i realtid. Satelliterna hängs enkelt upp i taket eller på väggen och kan säljas som Blueprint, PCB eller som fullständig UWB-satellit.

Certified Locating Hardware

I omlox core zone spåras lokaliseringsinformation från UWB-kvalificerade enheter, som exempelvis taggar, förarlösa transportsystem eller sensorer i ett enhetligt koordinatsystem. TRUMPF erbjuder både fullständiga taggar och dess elektronik (PCB) samt utvecklings-Blueprint.

Integrationsrådgivning

TRUMPF hjälper systemintegratörer och infrastrukturleverantörer vid utvecklingen av omlox-kompatibla RTLS-lösningar. Vi tillför målintriktat vår expertis och rådger systemintegratörer och infrastrukturleverantörer vid utvecklingen av deras lösningar för slutanvändare. Dessutom finns vi vid din sida både vid utarbetandet av RTLS-Use Cases och vid uppbyggnaden av tjänsten, försäljningsstrukturen och slutanvändarens skolningar.

TRUMPFs omlox core zone infrastruktur kan kombineras direkt med våra 5G Campus-nät och är på så sätt ett stort plus för våra kunder. Gemensamt med TRUMPF kan vi erbjuda en maximalt flexibel och ytterst robust lokaliseringslösning med hög precision.

Matthias Volk
Vice President Sales Automotive Deutsche Telekom affärskunder

omlox – den öppna lokaliseringsstandarden

Vilka fördelar har den öppna omlox-standarden och hur kan du sammanställa ett skräddarsytt RTLS-komplettpaket till dina kunder? Ta reda på allt om världens första öppna lokaliseringsstandard som främjas av TRUMPF och många andra oberoende partner från Europa, USA och Asien.

Ta reda på mer

Vill du erbjuda dina kunder omlox-kompatibla lokaliseringslösningar?

Kontakta oss i sådana fall! Ta reda på mer om hur du kan skapa flexibla lösningar för realtidslokalisering med vår hjälp. Våra experter ger gärna råd.

Ta kontakt nu

Detta kan också vara intressant för dig

Transparens med hjälp av realtidslokalisering

TRUMPF erbjuder omlox-kompatibla lokaliseringsstandarder till Smart Factory och många andra områden som kräver tansparens.

UWB – Ultra-Wideband

Vad är UWB, hur togs radiotekniken fram och vad kan man använda den till? Ta reda på alla detaljer om Ultra-Wideband.

Coriva Engine

Empowering your omlox core zone: Hur genereras TRUMPF lokaliseringsmjukvara CorivaEngine lokaliseringssdata i ditt RTLS-system? Allt om vår mjukvara, som baserar på den tillverkaroberoende standarden omlox.

Kontakt
Försäljning TRUMPF Tracking Technologies
E-post

Daniel Bossert
Chief Customer Officer TRUMPF Tracking Technologies
E-post

Nico Boger
Key Account Manager
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt