Lands-/region- och språkval
TRUMPF employees talking about a sample part

Yrkeserfarna

”Trusting in brave ideas” – Det är vårt löfte till var och en av våra medarbetare. Vi söker efter personer som får saker i att hända och som vill förbättra verktygsmaskinernas och laserteknikens värld. Vi erbjuder intressanta tjänster inom alla områden, stort eget ansvar, breda arbetsuppgifter i varje karriärsteg nationellt såväl som internationellt och ett familjärt umgänge som präglas av stor öppenhet och stabilitet.

Vill du bli en del av vårt team

Medarbetarfilmer – personlig inblick i hur det är att arbeta hos TRUMPF

Servicetekniker Jue Xia

Du älskar tekniska detaljer. Du kontrollerar, analyserar och förbättrar även status quo med entusiasm. Samtidigt har du bra kontakt med dina kunder och vill komma i kontakt med andra kulturer i världen. Som servicetekniker hos TRUMPF har du förmågan att förena allt – tillsammans med ett suveränt team.

Utvecklingsingenjör Stefanie Epple

Du är övertygad om att det finns en lösning till alla problem? Du överträffar gärna dig själv för att optimera de tekniska förhållandena? De bästa förutsättningarna för att hjälpa oss som utvecklingsingenjör! Det ligger oss särskilt varmt om hjärtat att utveckla banbrytande nya produkter och vidareutveckla befintliga maskiner och system.

Programutvecklare Andreas Schumacher

Har du har redan din framtid klar för dig? Hos TRUMPF erbjuder vi perfekta förhållanden för att förverkliga dina idéer och driva på den digitala utvecklingen. Vi ser framgång som en pågående process där det även kan förekomma fel. Tycker du dessutom om att reflektera, klura och testa då är jobbet som programutvecklare som klippt och skuret för dig.

Produktchef Sida Han

Du är entusiastisk och vill vara delaktig i utformningen av den digitala övergången med innovativa lösningar i ett internationellt, agilt team. Som produktchef följer du produkternas väg – från början till slut – in i framtiden.

Försäljningsingenjör Julian Berkmann

Du organiserar och koordinerar gärna projekt – från första kundförfrågan till idrifttagning av maskinen? Du är välinformerad, inte bara när det gäller affärsmässiga frågor, utan även på den tekniska sidan. Då är detta rätt jobb för dig! Som försäljningsingenjör hos TRUMPF arbetar du med många kunder över hela världen och tar ett stort ansvar redan från början.

Projektingenjör Steffen Rübling

Som projektingenjör arbetar du nära våra kunder. Du reser runt i världen och ger råd om processer, möjliga applikationer och om själva TRUMPF-systemen. Det gör att du hela tiden testar gränserna för vad som är möjligt och inspirerar kunderna med flexibiliteten och innovationskraften hos våra produkter.

Servicetekniker Robert Gaus

På fabriken, kontoret eller ute i naturen: Som servicetekniker internt eller ute på i fältet uppskattar du omväxling och utmaningar. Hos TRUMPF får du just det – alltid uppbackad av chefer och kollegor.

Teamleader Produktion Amanda Reel

Du ser fram mot att dagligen arbeta med högteknologiska produkter och alltid med högsta krav på kvalitet och precision. Du är rätt person att arbeta med produktionen hos TRUMPF eftersom du då ansvarar för förstklassig bearbetning och montering av maskindelar.

IT-konsult Stefan Oberrieder

När det gäller teknologi har du full kontroll och håller dig uppdaterad när det gäller vår digitala värld. Som IT-konsult hos TRUMPF uträttar du pionjärarbete och inför toppteknologier. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och uppmuntrar dig att förverkliga dina idéer.

Mekatronikingenjör Alexander Stich

Arbeta i ett av de mest spännande och samtidigt mest utmanande framtidsområdena hos TRUMPF: Inom produktionen av TRUMPF lasersystem för halvledartillverkning är du med om att skapa högteknologiska produkter som förändrar våra liv.

Arbetsområden

Forskning och utveckling

Grundläggande utveckling
Från teori till experiment och vidare till utveckling av maskinmoduler – i grundlägesutvecklingen hos TRUMPF arbetar du med förutveckling för områdena laserskärning, maskindynamik, styrning, sensorik eller aktorik.

Styrningsutvecklare
Styrningsutvecklare tar fram och utvecklar programvarulösningar för styrning och automatisering av våra maskiner. Fokus ligger på maskinnära utveckling.

Försök och simulering
Inom området försök och simulering skapar de försöksplaner, utför experiment på prototyper och fastställer systematiskt processdata och processekvenser.

Applikation
I våra laserapplikationscentra är du drivande för nya laserbaserade tillverkningsmetoder och utvecklar tillämpningar för våra kunder.

KundprojektDu får garanterat omväxling när du arbetar med våra kundprojekt: internationella kunder från många branscher och med det breda utbudet av teknologier hos TRUMPF får du aldrig tråkigt.KonstruktionBaserat på simuleringar och FEM-beräkningar gör du utkast till och konstruerar våra maskiner enligt en internationell plattformsstrategi för varje teknologi.

 

Programutveckling och informationsteknologi

Programutveckling

Hos TRUMPF samarbetar du med hundratals programutvecklare i agila team: Från Human Machine Interface via CAD-/CAM-programmeringssystem till styrning av tillverkningsanläggningar och hela fabriker.

Informationsteknik
Inom Business Information Services driver du digitaliseringen av TRUMPF:s värdekedja – horisontellt mot kunderna och vertikalt från ERP till automatisering och nätverksanslutning av produktionen som en del av vårt Industri 4.0-initiativ.

Additive Manufacturing

Inom additiv tillverkning präglar du tillverkningsteknikens framtid. Som en del av ett ungt och växande team arbetar vi mot målet att etablera 3D-utskrifter i metall inom medicin- och dentalteknik, flyg- och rymdkraft samt bilindustrin.

Ekonomi

Controlling
Inom controlling säkerställer du att koncernövergripande, enhetliga driftekonomiska standarder följs. Vi tar även hänsyn till den funktionella synvinkeln, till exempel försäljnings-, utvecklings-, produktions- eller IT-controlling.

Accounting
Inom Accounting tar vi fram koncernbokslut och, som en Shared Service-funktion, enskilda bokslut för de många dotterbolagen.

Taxes und Customs & External Trade
Som en del av våra teams följer du alla bestämmelser gällande skatter, utrikeshandel och tullar. Därmed säkrar du vår konkurrensförmåga på lång sikt.

Treasury
På avdelningen Treasury säkerställer vi TRUMPF:s solvens. Vi säkrar ränte- och valutarisker och ger våra internationella dotterbolag råd gällande ekonomiska frågor.

Internal Audit
Internal Audit är en del av riskhanteringen hos TRUMPF. Vi ser oss inte bara som en kontrollinstans utan hjälper till med implementeringen av affärsprocesser.

Banking
TRUMPF Financial Services är TRUMPF-koncernens finansbolag och bank. Vi erbjuder finansieringslösningar för våra maskiner till kunder över hela världen.

Marknadsföring och distribution

Vår centrala försäljningsavdelning utvecklar och omsätter försäljningsstrategier för våra båda affärsområden laserteknik och verktygsmaskiner. TRUMPF sammanfattar marknadsföring, kommunikation och marknadsundersökning samt lands-, bransch-, produkt- och key account-management i den centrala försäljningsavdelningen. Utöver ekonomiska arbetsuppgifter arbetar försäljningen även med tekniska uppgifter inom stora projekt eller specialprojekt som kräver tekniskt kunnande.

Företagsutveckling och Inhouse Consulting

Företagsutveckling och strategi
Som centralt område är företagsutvecklingen affärsledningens högra arm och hjälper den med att utveckla koncernomfattande och områdesspecifika strategier.

Inhouse Consulting
Vi anlitar Inhouse Consulting från fack- och centralområden som rådgivare eller projektledare med målsättningen att utveckla TRUMPF:s organisation och processer.

Produktion, materialhantering och kvalitetsstyrning

Produktion
Inom centralområdet Produktion ansvarar du för den strategiska inriktningen hos vår produktionsorganisation och utvecklar våra produktionssystem SYNCHRO och den globala Supply Chain tillsammans med koncernledningen.

Inköp
Hos TRUMPF karakteriseras inköp av det nära sambandet mellan våra produkter och våra tjänster. Som en del av teamet arbetar du internationellt i utvecklingsprojekt och förverkligar platsövergripande sourcingstrategier.

Reservdelslogistik
Snabb leverans av TRUMPF originaldelar är en del av löftet till våra kunder. Därmed förbättrar du permanent vårt nätverk för delleveranser till globala marknader.

Kvalitetsstyrning
I detta centralområde får du insyn i den aktuella kvaliteten och är partner i våra affärsområden och dotterbolag när det gäller kvalitets- och processfrågor.

Teknisk kundtjänst/service

Som servicetekniker installerar du nya maskiner och anläggningar, åtgärdar tekniska störningar utför underhåll, reparationer och eftermontering.

Personal

Vi söker medarbetare till vårt värdeorienterade familjeföretag där vi erbjuder internutbildning och tillsammans etablerar en långfristig relation, till nytta för båda parter.

Lär känna oss

Kontakt
Service och kontakt