You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Sammanfoga | TRUMPF

Sammanfoga med falsstängare och fogpressar

Om du vill sammanfoga två arbetsstycken med varandra används ofta mekaniska sammanfogningsmetoder. Skillnaderna mellan våra falsstängare och fogpressar är grundläggande.

Tillvägagångsätt för falsstängare

Falsförbindelsen har en lätt förspänning och är näst intill luft- och vätsketät. Bockningen sker i tre kantpressningssteg på 30°, 75° och 90°. Därmed skadas inte ytstrukturen och maskinen anpassas automatiskt efter olika plåttjocklekar.

Tillvägagångsätt för falsstängare

TRUMPF falsstängare stänger Pittsburghfalsar i en automatisk nästan ljudlös rull-/glidprocess. Falsen förbereds på en stationär maskin. Den formar plåtdelens kanter. Därefter sticks en ståfalsplåt på Pittsburgh-falsen. Därmed kan två eller flera arbetsstycken sammanfogas. 

Med falsstängaren TruTool F 125 hamras de förberedda vinkel- och ståfalsarna samman och försluts tätt. Det fristående verktyget stänger även böjda falsar i hörn och vinklar. En fjädrande hammare sörjer för jämn kvalitet även om plåttjockleken varierar.

Fördelar

  • Konstant falskvalitet på raka och böjda plåtar
  • Snabbt tillverkade falsförbindelser med hög belastningsförmåga

Tillvägagångssätt för fogpressar

Tillvägagångssätt för fogpress

Vid nitning läggs plåtarna först ovanpå varandra. Därefter skär verktyget ett raster i båda plåtarna i en kombinerad stans- och formningsprocess. Den övre plåten förbinder därmed den nedre plåten i ett positivt mekaniskt grepp och plåtarna hakar fast i varandra. Det resulterar i en permanent förbindelse utan andra material eller värme. Sammanfogningsprocessen kräver varken för- eller efterarbetning av materialet. Inga kostnader för kopplingsdon som skruvar eller nitar. Den emissionsfria metoden är kostnadseffektiv och ger hållbara och täta förbindelser med ett tilltalande utseende. Sammanfogning är ett konkurrenskraftigt alternativ till punktsvetsning, nitning eller hydrauliska metoder.

Fördelar

  • Ingen för- eller efterarbetning
  • För korrosionsbeständiga förbindelser med positivt mekaniskt grepp
  • Ersätter kopplingsdon som exempelvis nitar eller skruvar
  • Avger ingen värme och inga flygande gnistor
  • Inga giftiga gaser eller ångor

Dessa teman kan kanske också intressera dig