Lands-/region- och språkval

Copyright och varumärken

Samtliga texter, bilder, grafik, animeringar, videor, ljud och annat innehåll på denna webbsida samt dess uppställning skyddas av upphovsrätten och andra skyddsbestämmelser. Det nämnda innehållet får varken mångfaldigas, ändras eller användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan föregående godkännande från TRUMPF SE + Co. KG.

De patent, varumärken och upphovsrättsskyddade verk som finns på denna sida är, om inte annat anges, intellektuell egendom som tillhör TRUMPF SE + Co. KG. Detta gäller särskilt TRUMPF varumärken, logotyper, emblem och typskyltar.

Service och kontakt