Lands-/region- och språkval
Folk hos TRUMPF som skakar hand

Leverantörer

Våra inköpsaktiviteter omfattar allt vi behöver för utveckling och tillverkning av verktygsmaskiner och industrilasrar. Därför behöver vi motiverade och tillförlitliga leverantörer. De hjälper oss att få nöjda kunder.

Våra kriterier för ett ömsesidigt samarbete

Person från inköpsavdelningen talar med en leverantör

Vi på TRUMPF vill inte bara behålla vår position som leverantör av mycket innovativa produkter och tjänster utan även stärka den. Därför ställer vi höga krav på prestationsförmågan vid valet av våra leverantörer.

Leverantörer till TRUMPF måste därför leverera produkter och tjänster

  • med hög kvalitet
  • med priser som överensstämmer med marknaden
  • med korta återanskaffningstider och hög flexibilitet.

Tack vare sitt tekniska know-how bidrar våra leverantörer till TRUMPF:s innovationskraft med viktiga komponenter och tjänster. TRUMPF:s inköpsvillkor och kvalitetsavtal ger tydliga förutsättningar i dialogen med våra leverantörer.

FAQ – Ofta ställda frågor i samband med hur vi väljer våra leverantörer

Hur får vi reda på om TRUMPF har fler behov på vårt område?

Inom ramen av anbudsprocessen kontrollerar TRUMPF, baserat på din företagsinformation, om ni kan vara med i anbudsprocessen.

Hur kan vårt företag göra reklam som leverantör till TRUMPF?

Du kan registrera dig via vår leverantörsportal.

Enligt vilka kriterier lämnas uppdrag?

Hur order placeras hos leverantörer påverkas av de totala kostnaderna men även av leverantörsstatus samt tillgängliga leverantörsutvärderingar. Målet är alltid att nå högsta möjliga mervärde för vår företagsgrupp.

Ställs det överordnade krav på leverantörerna?

Ja, dessa krav anges i våra inköpsvillkor. De kan laddas ner på den här sidan.

Hur går den konkreta beställningen av komponenter och tjänster till?

I regel får du en officiell beställning genom inköpsavdelningen. För att undvika fördröjningar i den fortsatta processen bör du inte godkänna muntliga beställningar utan inblandning av inköpsavdelningen.

Anmälan som leverantör

Är du intresserad av ett samarbete med TRUMPF? Registrera dig då i vår leverantörsdatabas. Vi granskar din profil och ger dig återkoppling om vi anser att ett samarbete är möjligt och meningsfullt.

Nerladdningar

Dessa teman kan kanske också intressera dig

huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland
Företagsprofil

Vår företagsprofil ger kortfattad information om fakta och siffror, samt en film om TRUMPF-koncernen.

Verksamhetsberättelse

Oavsett om du vill läsa vår verksamhetsberättelse online eller beställa den i tryckt format. Här finns den aktuella rapporten och ett arkiv över det gångna året.

TRUMPF-medarbetare som testar en komponent
Quality management

The quality of our products and services rests on defined standards and methods as well as the quality awareness that is firmly anchored in our employees.

Kontakt
Inköp
E-post
Service och kontakt