You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Rasterrensare | TRUMPF
Teknikbild för TRUMPF lamellrengöringsmaskin

Rasterrensare

Specialutrustning för rena rasterrensare

Rasterrensare rengör listerna på din planbäddslaser flera gånger och snabbt. Därmed kan du använda listerna avsevärt längre. Maskinen kan enkelt och bekvämt manövreras av en person.

Mångsidiga användningsområden

Lämplig för olika material, till och med för ihärdigt slagg från rostfritt stål

Rengöring flera gånger

Längre livslängd tack vare att rengöringen kan göras flera gånger innan listerna byts ut.

Högsta tänkbara kvalitet

Regelbundet rengjorda lister ökar processäkerheten och kvaliteten på de tillverkade delarna.

Automatisk anpassning

Uppläggningslistrensaren anpassar sig automatiskt till olika slaggtjocklekar på upp till 25 mm.

TruTool TSC 100

TruTool TSC 100

Rasterrensaren tar bort slaggen på laserskärmaskinens rader grundligt. Tack vare detta kan du rengöra rasterna flera gånger innan de måste bytas.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Service och kontakt