Lands-/region- och språkval
en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar
Socialt och samhälle

Medarbetare

Våra medarbetare är den viktigaste stöttepelaren för vårt företags framgång. För dem skapar vi en säker och behaglig arbetsmiljö. 

Vad är viktigt för oss i kontakten med våra medarbetare?

Vi vill erbjuda våra medarbetare en arbetsmiljö där de gärna arbetar och på detta sätt säkra vårt företags framgång på lång sikt. Därför sätter vi värde på individuell, kreativ frihet och en säker arbetsomgivning.

Vi skapar en behaglig arbetsmiljö.

Genom individuell utformning av arbetstid, arbetsplats och fritid vill vi ge våra medarbetare möjlighet till stor flexibilitet.  

Vi tar vår omsorgsplikt på allvar.

Arbetssäkerhet och hälsoskydd på arbetsplatsen är ett måste för oss. Vi säkerställer våra medarbetares välbefinnande med hjälp av globalt gällande säkerhetsstandarder. 

Vi stödjer utveckling och vidareutbildning.

Kontinuerligt lärande och kompetensutveckling betyder mycket för oss. Därför erbjuder vi våra medarbetare ett omfattande ut-, fortbildnings- och vidareutbildningsprogram. 

Vi lever mångfald och lika möjligheter.

Vi uppskattar våra företagsanställdas mångfald och lika möjligheter. Det hjälper oss att hitta nya betraktningsvinklar och att vara innovativa.  

Familj och yrke

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Flexibel, individuell utformning av arbetstid och -plats, uppgiftsområden under eget ansvar, rättvisa och samarbete där man respekterar varandra präglar arbetsomgivningen hos TRUMPF. Hit hör platsspecifika modeller, som exempelvis gör det möjligt för våra medarbetare att arbeta mobilt och flexibelt. Dessutom avlastar vi föräldrar genom olika erbjudanden om barntillsyn.

Kvalificering och utveckling

TRUMPF-anställda går upp för trappor

Välutbildade och högmotiverade medarbetare är garantin för vår konkurrensförmåga och innovationskraft. Basen för detta utgörs av ett mångsidigt utbud av ständigt växande utvecklings- och vidareutbildningsmöjligheter som är skräddarsydda för den aktuella medarbetaren. För detta använder även innovativa utbildningsmetoder. Vårt mål: Utöka och stärka vårt teams kompetenser. 

Arbets- och hälsoskydd

Man med arbetsskydd (glasögon, handskar, hörselskydd)

Våra medarbetares välbefinnande ligger oss varmt om hjärtat. Därför ägnar vi oss med all den uppmärksamhet och energi som krävs åt målet att garantera medarbetarnas säkerhet samt att de ska ha kvar sin hälsa och motivation.

"Varje olycka går att undvika" – Det är vår princip

Prevention är vardag för oss.

Varje arbetsolycka och varje sjukdom som beror på arbetet går att undvika. Vi lever enligt en säkerhets- och hälsokultur som är inriktad på prevention. Vi säkerställer en snabb och lämplig reaktion när det behövs.

Vi utformar arbetssystem säkert och medarbetarorienterat.

TRUMPF står som innovationsgaranti för produkter av högsta kvalitet. Med samma kvalitetsanspråk utformar vi våra arbetsställen, -platser och -processer. Här är säkerhet och ergonomi extra viktigt för oss. Vår planering styrs av den aktuella tekniska nivån på respektive verksamhetsort. Dessutom ser vi till att kollegorna deltar aktivt i utformningsprocessen. Våra omfattande riskbedömningar och de åtgärder som dessa föranleder sörjer för en hög säkerhetsstandard i företaget.

Den enskildes hälsa har högsta prioritet för oss.

Vi vill upptäcka arbetsrelaterade hälsorisker och sjukdomar tidigt med hjälp av arbetsmedicinska försiktighetsåtgärder. Vi är uppmärksamma på tecken på hälsoproblem och stöttar våra medarbetare vid behov. Som ett komplement lämnar vi erbjudanden för en sund livsföring.

Våra chefer uppträder föredömligt.

Chefer är ansvariga för arbetssäkerheten och hälsoskyddet inom sitt område. De agerar föredömligt och handleder sina medarbetare i säkerhetsmässigt korrekt uppträdande.

TRUMPF medarbetare agerar säkerhetsmedvetet.

Våra medarbetare bidrar vid utformningen av bra och säkra arbetsförhållanden, tar hänsyn till säkerhetsregler och utsätter inte sig själva eller andra för risker.

Mångfald och lika möjligheter

Mångfald och lika möjligheter

TRUMPF erbjuder en arbetsmiljö som bygger på mångfald, likaberättigande och inkludering. Detta hjälper oss att hitta nya betraktningsvinklar och att vara innovativa. Vi avvisar kategoriskt all form av diskriminering. Vi ser oss också som möjligheternas företag för personer med funktionshinder genom att vi skapar företagsintegrerade arbetsplatser för dem. Vår representant för handikappade (SBV) och vårt inkluderingsombud engagerar sig i att främja och integrera personer med funktionshinder i företaget och hjälper dem med goda råd längs vägen. 

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla
Konst och kultur

Med vårt konst och kulturengagemang för vi människor närmare varandra och skapar en inspirerande arbetsmiljö. Ta reda på mer om de olika kulturella erbjudanden som vi stödjer.

TRUMPF-medarbetare med dotter
Utbildning och forskning

Som högteknologiskt företag lever TRUMPF av nya impulser. Katalysator för detta: Utbildning och forskning. Upptäck med vilka projekt och initiativ vi förbereder vår bransch bra för framtiden. 

Ansvar, CSR,
Socialt och samhälle

Som familjeföretag vill TRUMPF delta aktivt i samhället. Ta reda på vilka projekt och initiativ som vi engagerar oss i och övertar ansvar – för våra medarbetare och för gemenskapen.

Kontakt
Företagsansvar
Till ansökan om stöd
Nerladdningar
Service och kontakt