Lands-/region- och språkval
Klimat och miljö

Klimatskydd på våra verksamhetsorter

Vi minskar emissionerna på våra verksamhetsorter – exempelvis genom att vi förbättrar våra byggnaders energieffektivitet och använder förnyelsebara energier. 

Hur sparar vi in på emissioner på våra verksamhetsorter?

Fram till år 2030 vill vi reducera verksamhetsorternas emissioner (Scope 1 och 2) med 55 procent i förhållande till basåret 2018/19.

Vi använder grön el på alla verksamhetsorter.

Vi täcker vårt elbehov med förnyelsebara energier till 100 procent. Helst genom långsiktiga avtal för att stödja utbyggnaden av nya grön el-anläggningar.

Vi producerar allt mer grön el själva.

Fram till 2027 har vi för avsikt att utrusta alla lämpliga takytor hos våra verksamhetsorter med fotovoltaik-anläggningar och vi testar också att använda geotermi och vindkraft. 

Vi förbättrar våra byggnaders energieffektivitet.

Vi använder spillvärme från vår produktion till uppvärmningen. Vi optimerar dessutom kontinuerligt effektförbrukningen hos våra uppvärmningsanläggningar.

Vi ersätter förbränningsfordon med elbilar.

Vi elektrifierar vår fordonspark och CO2-emissionerna som genereras där ska fram till 2030 reduceras med 50 procent jämfört med verksamhetsåret 2018/19.

Vi ökar energieffektiviteten på våra verksamhetsorter

TRUMPF producerar sedan 2020 CO2-neutralt vad gäller påverkan. När vi (ännu) inte kan förhindra växthusgasemissioner kompenserar vi dem genom att köpa CO2-kompensationscertifikat. För att överhuvudtaget inte orsaka växthusgasemissioner är vår infrastrukturs energieffektivitet viktig för oss.

Därför uppfyller våra byggnader och anläggningar senaste teknisk standard och är konstruerade för att hålla länge. För våra produktionsorter arbetar vi med långsiktiga åtgärdsplaner där vi planerar, genomför och dokumenterar energibesparingsåtgärder. Dessutom sänker vi våra CO2-emissioner genom användningen av regenerativa energier. Sedan några år gäller ett certifierat energiledningssystem enligt ISO 50001 på alla europeiska produktionsorter. På detta sätt säkerställer vi att vi reducerar vår effektförbrukning till ett minimum.

Verksamhetsort-exempel: Så sparar vi in på emissioner över hela världen

Tyskland: Spara energi i standby-läge

Vi har sänkt strömförbrukningen med 25 procent för maskinerna i laboratorieverksamheten hos TRUMPF Laser Application Center – genom maskinernas nya standby-varianter. 

Tyskland: Mer LED, mindre ström

LED-lampor förbrukar upp till 80 procent mindre energi än vanliga lampor. TRUMPF byter därför till LED-belysning på alla verksamhetsorter runt om i världen. I nya kompetenscentrumet för spånskärningen i verksamhetsorten Hettingen (Tyskland) kan vi exempelvis styra produktionshallens belysning allt efter yta och behov. Strömbesparingspotentialen uppgår därför till cirka 60 procent. Andra verksamhetsorter ska följa. 

Tyskland: Spillvärme värmer upp produktionsbyggnad

Våra maskiner och lasrar måste kylas under idrifttagandet. Detta genererar spillvärme. Denna process-spillvärme från produktionen använder TRUMPF på många verksamhetsorter – exempelvis till att värma upp byggnader. Detta gör att gasförbrukningen sjunker påtagligt. Enbart hos verksamhetsorten Schramberg täcks 95 procent av uppvärmningsbehovet för administrations- och produktionsbyggnaden på detta sätt. 

Schweiz: Värmeisolering genom taksanering

En bra isolering gör att värmen stannar i byggnaden. På schweiziska verksamhetsorten Grüsch kunde vi reducera byggnadens värmeförlust tydligt genom en värmeisolerande taksanering år 2021. Tack vare detta sparar verksamhetsorten årligen över 85 000 kWh gas i framtiden. Det motsvarar en genomsnittlig årsförbrukning för fem hushåll.

Mexiko: Fotovoltaik på taken

Installationen av fotovoltaik-anläggningar med cirka 650 kilowatt peak (kWp) effekt på taken i den mexikanska verksamhetsorten i Apodaca gör att TRUMPF genererar cirka 900 MWh ström på detta sätt. Det räcker nästan till verksamhetsortens hela strömförsörjning. 

USA: Optimering av kylkretsar

Våra maskiners och anläggningars processkylning kräver mycket energi. Genom optimeringen av kylkretsarna, exempelvis genom reduceringen av systemtrycket, anpassningen av cirkulationshastigheten och den fullständiga avstängningen av maskinerna utanför användningsperioderna, sparar verksamhetsorten Farmington (USA) årligen in upp till 650 000 kWh ström. Det motsvarar ungefär strömproduktionen hos en enda vindkraftsanläggning på tre månader.

Hållbar mobilitet

Parkhaus mit Elektroladestationen bei Trumpf

Oberoende av på vilket sätt våra sysselsatta kommer till arbetet så stöttar vi dem med attraktiva erbjudande för att reducera deras CO2-emissioner. Samtidigt vill vi exempelvis även utforma mobiliteten på huvudkontoret Ditzingen, samt trafiken mellan de olika företagsorterna, så resurseffektivt som möjligt. Till 2030 reducerar vi dessutom CO2-emissionerna från vår fordonspark med 50 procent jämfört med verksamhetsåret 2018/19. Detta uppnår vi bland annat genom elektrifiering av företagsfordonen hos TRUMPF.

Mobilitetshantering inom företaget

Vi vill tydligt reducera våra medarbetares CO2-fotavtryck på vägen till arbetet. Därför erbjuder vi på en del av våra tyska verksamhetsorter möjligheten att leasa en business-cykel till fördelaktig kostnad. Det finns dessutom många uppställningsplatser för cyklister för cyklar, E-bikes och motorcyklar, duschar samt låsbara klädskåp. Med förmåner inom den allmänna kollektivtrafiken (ÖPNV) stödjer vi dessutom resor med allmänna kommunikationsmedel. När vi ska att ta oss runt på företagsområdet i Ditzingen använder vi en Street-Scooter, en elsparkcykel som TRUMPF själv har varit med och utvecklat. 

Elektromobilitet

2019 öppnade TRUMPF en av de största laddstationerna i Tyskland i Ditzingen. De anställda har tillgång till 86 laddplatser i företagets egna parkeringshus. De installerade laddboxarna har tillsammans en effekt på 1 000 kilowatt. På detta sätt ger vi medarbetarna möjligheten att ladda sin bil under arbetstiden på ett bekvämt sätt. Som högteknologiskt företag är vi dock inte bara användare av alternativa elektriska drivteknologier utan även en viktig utrustare. Många TRUMPF-lasrar används globalt bland annat i batteritillverkningen för elektromobilitet. 

Producera hållbart med TRUMPF

TRUMPF arbetar för högtryck på moderna produkter och tjänster som sparar energi och material. Ta reda på hur du kan sänka din produktions CO2-fotavtryck genom att använda TRUMPF-lösningar.

Ta reda på mer
Kontakt
Företagets hållbarhet
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt