Lands-/region- och språkval
Bilindustrin

Bilbranschen

Med TRUMPF produkter öppnas helt nya tillverkningsmöjligheter upp inom alla områden av branschen 

Biltillverkning är ett av de viktigaste framtidsbranscherna för TRUMPF. Innovationsgraden är hög i det här området. Utöver de många materialen som används i fordonets kaross och drivlina är den ökande trenden mot elektrifiering av fordon ett viktigt fält med många nya applikationer. TRUMPF är en tillförlitlig partner till sina kunder inom bilindustrin, från den första idén under förutvecklingen, via processutvecklingen till uppbyggnaden av produktionsanläggningen. Med vår omfattande branschexpertis stöder vi biltillverkarna och deras underleverantörer med att förstå nya teknologier och att driva fram sina egna produkter. Bortsett från tillverkning i stora serier med verktygsmaskiner och laserteknik spelar även elverktygen från TRUMPF en viktig roll vid reparation, inställning eller anpassning.

TRUMPF e-mobility digital bildisplay

E-mobility made with TRUMPF Laser

Vi hjälper till att driva framtiden. Upptäck hur ni kan utforma den mobila framtiden med våra tillverkningslösningar.

Lättviktskonstruktion

Lättkonstruktion av en monteringsvinkel skapad med en TruPrint 1000

Lasrar från TRUMPF öppnar upp för helt nya möjligheter vid bearbetningen av lättviktsmaterial: Från aluminium och höghållfast stå till fiberförstärkta material kan formas till lätttviktskonstruktioner. Med laser sammanfogar kunderna inom bilindustrin samman hybrida delar, som består av flera olika material. Hittills har det varit nödvändigt att använda tillsatsmaterial vid svetsningen. Tack vare intelligent fjärrteknologi för laser kan dessutom flänsbredden reduceras effektivt. Mindre, lättare och därmed kostnadseffektivare komponenter kan tillverkas. 

För att minska vikten på fordonen ersätts allt fler massiva komponenter av rörkonstruktioner. Det finns till exempel rör i nackstöd, tvärbalkar och säteskonstruktionerna.

Drivning

Lasersvetsad dubbelkopplingsenhet

Vid tillverkningen av drivningar drar branschen nytta av TRUMPFs tekniska kunnande, när det gäller de specifika kraven och metallurgiska egenskaperna. Vid implementeringen av kundapplikationer anlitar vi vårt världsomspännande nätverk av systemintegratörer och vår expertis baserad på vår omfattande erfarenhet. TRUMPF utvecklar och optimerar kontinuerligt sammanfogningsprocessen för att förbättra kvaliteten på våra kunders komponenter och minska andelen kasserade detaljer. Vi håller även ögonen på vilka material som blir aktuella i framtiden och vilka möjligheter och risker som är förknippade med dessa. Sammanfogningen av produkterna för drivningen är ofta nära gränsen för vad som är möjligt. Därför förlitar sig industrirepresentanterna på TRUMPFs kunskaper och anläggningsteknik.

Interiör

Missfärgning av arbetsstycken med TruMark Serie 6000

Lasern möjliggör en personlig utformning av bilens interiör. Detta kan göras direkt när bilen beställs hos bilhandlaren. Vi skapar verkligt mervärde för kunderna, eftersom TRUMPFs produkter kan bearbeta nästan alla material som används i interiören – plast, läder, glas ... och därmed ger designern utrymme för fritt skapande. Utöver märkning omfattar kan lasern användas för att perforera läder, dold sammanfogning av komponenter eller tillverkning av lister. Våra lasrar kan även användas för att producera förutbestämda brottställen. Till exempel kan de ritsa läder för montering av en airbag i instrumentpanelen – utan att det är synligt för kunden.

Kaross

Laserskärning av galvaniserad stålplåt

Inom karosstillverkningen erbjuder TRUMPF lösningar längs hela processkedjan: Med våra produkter skärs kretskort, tillverkas tailored blanks, tas lager bort, samt svetsas och lödas komponenter. Utöver processutvecklingen är TRUMPF även en tillförlitlig partner när det gäller komponentutvecklingen för att möjliggöra nya konstruktioner eller optimera komponenterna för tillverkningen. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi sammanfogningsprocesser, till exempel för nya aluminiumlegeringar. I samband med detta har "intelligent bearbetningsoptik" blivit allt viktigare. Detta omfattar intelligent banplanering för bearbetningen, optimal processtyrning, sensortekniken samt nätverksanslutning av maskinerna. Utöver TRUMPFs elverktyg för kapning av plåt används även fogpressar vid karosstillverkningen. De har stora fördelar vad gäller ytkvaliteten, miljövänligheten (utsläppsfria metoder) och låga driftskostnader.

Induktiv värmebehandling

Induktiv värmebehandling inom bilindustrin

Med induktiv värmebehandling kan kunderna till exempel förvärma material som är svåra att svetsa eller mjukgöra varmformade komponenter lokalt. Hos TRUMPF har ni nytta av kompakt strömförsörjning på grund av hög effektdensitet. Teknologierna kan dessutom enkelt integreras i befintliga tillverkningslinjer. Induktiv strömförsörjning från TRUMPF Hüttinger utmärker sig hög effektivitet, lågt kylvattenbehov och maximal flexibilitet vid användningen.

Glasbeläggning

De olika glasprodukterna i bilen har skapats med innovativ plasmateknik. Det är endast möjligt att skapa högteknologiska produkter som kräver tunna lager i nanometerområdet med hjälp av målriktad deposition och borttagning av material. Men plasmateknologin kräver plasmaexcitation. Likströms- och mellanfrekvens-generatorer från TRUMPF Hüttinger har ett brett effekt- och frekvensspektrum ch ser till att plasman tänder tillförlitligt och brinner stabilt. Kunderna från bilindustrin drar nytta av minskade driftskostnader och ökar sin produktivitet med enheterna i den nya MF-generationen.

Hård beläggning

Hårdbeläggning med TRUMPF Hüttinger plasmageneratorer

Komponenter i bilindustrin måste klara ständigt högre belastning. Idag uppfyller funktionella beläggningar i stort sett dessa krav helt. Därmed erhålls arbetsstycken med hårdare yta och statisk friktion, De har även bättre termisk och kemisk stabilitet. Vanliga beläggningsmetoder är sputtring, plasmadiffusion och HIPIMS. En stor fördel med plasmabaserade processer är den låga beläggningstemperaturen, som i vissa fall är lägre än 500 °C. Det innebär att temperaturkänsliga legeringar kan beläggas. TRUMPF Hüttinger DC-generatorer reglerar korrekt gasblandning för att säkerställa en tillförlitlig och stabil process.

Kontakt
Service och kontakt