Lands-/region- och språkval
Lasergeschweißtes Ausgleichsgetriebe
Lasergeschweißtes Ausgleichsgetriebe

Plasmabehandling

Kompromisslöst rent genom att använda plasma

Utöver plasmabeläggning och plasmaetsning finns det andra användningsområden för plasmatekniken inom industrin. I dessa fall kräver ytorna på arbetsstyckena endast modifiering och inte borttagning eller beläggning. Rengöring:
Inom metallbearbetningen utfördes finrengöring tidigare med klorflourkarboner. Ett alternativ till detta är att använda den enormt höga reaktiviteten hos en gas som har exciterats i plasma för ytrengöringen. Med syrgas kan man till exempel ta bort organiska rester fullständigt. Ytaktivering:
Plasmabehandling kan modifiera den inerta ytan på ett arbetsstycke kemiskt så att färgbeläggningar fäster utan behov av en speciell primer. Denna metod har särskilt stor betydelser för den mångsidiga designen av plastkomponenter. Plasmadiffusion:
Ytan på arbetsstycken av stål måste ofta härdas eller förses med korrosionsskydd. Detta kan enkelt uppnås genom nitrering, borering eller karbonisering i plasma.

Kontakt
Dr. Jan Peter Engelstädter
Plasma MF
E-post
Service och kontakt