Lands-/region- och språkval

Plasma Burner Torch

Plasmabaserad uppvärming för industriella användningar

Industriella uppvärmningsprocesser är nödvändiga för att smälta, svetsa, härda, torka eller förånga material. Traditionellt drivs sådana processer ofta med fossila brännare, såsom gas- eller oljebrännare, som dock orsakar betydande CO2-emissioner och därmed bidrar till klimatförändringar.


Med tanke på de globala klimatmålen är det därför nödvändigt att utveckla alternativa teknologier som kan minska CO2-utsläppen. En lovande teknologi inom detta område är användningen av elektriska lågor, så kallade plasmabrännare (Plasma Burner Torch på engelska), som drivs av elektrisk energi, helst från förnybara energikällor. Dessa plasmabrännare kan värma material vid mycket exakt definierade temperaturer utan att använda fossila bränslen som släpper ut CO2.


Plasmabrännare kan användas på många olika sätt, i synnerhet kan nästan vilken gas som helst (luft, kvävgas, argon, CO2, syrgas, ...) omvandlas till ett högenergetiskt reaktivt plasma med hjälp av den kopplade elektriska energin. Sådana plasmabaserade uppvärmningsprocesser kan till exempel utföras i frånvaro av syre, till exempel i ren kväveatmosfär, så här finns inga oxidativa processer (förluster), vilket i sin tur kan leda till högre processavkastningar och produktkvaliteter. Vidare kan mycket höga processtemperaturer (>10´000°C) men också mycket väldefinierade temperaturprofiler realiseras eller specifikt genomföras, vilket är fördelaktigt för en mängd olika industriella tillämpningar.


Strömförsörjningen för plasmabrännare är avgörande för processens effektivitet. Det finns olika typer av strömförsörjning för olika plasmatyper och deras specifika plasmabrännare. Här används vanligtvis strömförsörjningsenheter som säkerställer en väldefinierad strömförsörjning för plasmabrännaren och samtidigt minimerar driftskostnaderna. 

Fossil-to-Electric transformation

Här får du reda på hur du kan elektrifiera dina industriella uppvärmningsprocesser.

Ta reda på mer
Service och kontakt