Lands-/region- och språkval
Människan i centrum

Tillverka medicinska produkter med lasern

Utan laserteknologi ingen modern medicinteknik: Innovativa medicinska apparater kan inte tillverkas utan laserteknologi. Ta reda på hur lasern förskjuter gränserna för vad som är möjligt inom medicintekniken och på detta sätt sörjer för skonsammare behandlingsprocesser.

Medicinska produkters livscykel

Övervinna utvecklingshinder tillsammans

Vi erbjuder er laserteknik för alla tänkbara tillverkningsprocesser för medicintekniska produkter. Våra experter finns där för er under varje fas av produktutvecklingen – från koncept fram till serieproduktion.

Lasermarkiertes Endoskop
Kirurgiska instrument

Markera mer än "bara" UDI-koder med lasrar

Med lasern kan man inte bara markera kirurgiska instrument utan dessutom även svetsa, skära och strukturera. Läs mer om laserns användningsmöjligheter vid tillverkningen av katetrar, endoskop och liknande.

Lasermarkierter Herzschrittmacher
Implanterbara medicinska apparater

Hur pacemakrar och liknande drar nytta av lasern

Laserteknologin lämpar sig optimalt för produktionen av aktiva medicinska implantat. Framför allt eftersom de möjliggör kontaktfri svetsning utan värmeutveckling. Vad som i övrigt talar för lasern vid framställningen av pacemakrar och liknande berättar vi här.

Vilka fördelar har tillverkare av medicinska produkter vid lasertillverkning?

Under de senaste årtiondena har lasertekniken inte bara förändrat hur läkare behandlar sina patienter. Den revolutionerade också företags tillvägagångssätt vid tillverkning av medicinska produkter. Implanterbara pacemakrar, ballongkatetrar eller stentar – det går inte att föreställa sig livräddande medicinska produkter utan modern laserteknik. Med lasersystem kan tillverkare av medicinska produkter och medicinska komponenter bearbeta riktigt små komponenter exakt, flexibelt och sterilt. Dessutom möjliggör de användning av progressiva och biokompatibla material. Ingrepp blir då angenämare för patienten och behandlingsresultat förbättras. 

Laser uppfyller givetvis även de höga anspråken som den kraftigt reglerade branschen ställer på utvecklingen av medicinsk utrustning. De skapar produkter av konstant, oklanderlig kvalitet. Lasrar kan användas till mycket: det kan vara till svetsning, skärning, märkning och strukturering eller till borttagning av beläggningar. Välj laserbearbetning ni också, med maximal processäkerhet, exakthet och kvalitet.

Största precision för mycket små komponenter

Medicinska produkter och deras komponenter blir allt mindre och detta gör att hög precision och kvalitet får större betydelse. Eftersom laser endast påverkar materialet i liten omfattning blir extra filigrana delar möjliga. Detta gör att materialegenskaperna kan utnyttjas optimalt.

Robusta processer med pålitlig Performance

Lasersystem är extremt tillförlitliga och erbjuder maximal tillgänglighet utan driftstopp. Det gör det möjligt att tillverka medicinska produkter av utmärkt kvalitet.

Automatiserad framställning för varje produktionsnivå

Lasrar passar utmärkt till en automatiserad produktion eftersom de kan integreras fullständigt i framställningsanläggningar. Lasertillverkningsprocesser kan dessutom kalibreras på varje valfri produktionsnivå utan problem.

Mångsidiga användningar för olika material

Laser kan användas flexibelt: Från svetsning och skärning till ytbehandling och additiv framställning. Stråle, våglängd och pulsprofil anpassar sig här utan problem till de använda materialen (t.ex. 316LVM, L605, MP35N, molybden, nitinol, TiAL6V4, titan, magnesium, polymerer, keramik, glas).

Vilka medicinska fackområden har nytta av laserframställningen?

Användningar: hur kan lasrar tillverka medicinska produkter?

Medicin- och hälsobranschen ställer höga krav på produkter och processer. Medicinska produkter måste uppfylla så väl en mängd  storleks- och materialspecifikationer som också hög robusthet, sterilitet och funktionalitet. De innovativa lasersystemen från TRUMPF erbjuder en mängd användningsmöjligheter för branschens behov, som exempelvis in i minsta detalj korrekt svetsning, skärning, markering, ytstrukturering eller 3D-tryck av medicintekniska produkter.

1. Lasersvetsning

Med lasern går det att svetsa heliumtäta anslutningar även mellan olika material (t.ex. metaller och polymerer) . Typiska användningstillfällen är lasersvetsning av AIMD-hus (t.ex. hos pacemakrar), svetsfogar på 3D-komponenter (som hos endoskop eller optiska element) och elektroniska anslutningar på kretskort och elektroder.

2. Laserskärning

Laserskärning möjliggör ett mycket exakt och gradfritt snitt inom ramen för små toleranser. De vanliga användningstillfällena omfattar smält- och sublimeringsskärning av metallstentar, tillskärning av polymerstentar och klingfri separering av kanyler.

3. Lasermarkering, Black Marking och färgändringar

Lasermärkningar används inom en mängd olika områden och för olika material: Vid gravering i metall, för applicering av UDI-överensstämmande lasertexter på återanvändbara kirurgiska instrument, till markering av kateterkomponenter samt för märkning med regnbågseffekt på glas

4. Additiv framställning

Med metall-3D-utskriftssystem kan man snabbt och okomplicerat producera individualiserade medicinska produkter med olika geometrier, mått och legeringar. Hit hör exempelvis konstgjorda leder, tandimplantat eller kronor. Framställningen kan utan problem kalibreras på allt från enstaka produkter till serieproduktion

5. Laserstrukturering

Med laserteknik kan ytan hos enskilda strukturer  prepareras utan kontakt och man kan även bearbeta 3D-geometrier på många olika material. Typiska användningstillfällen för struktureringen med laserteknik är ytoptimeringen när limförband förbereds och rengöringen av rester från förproduktionen.

6. Maskinell glasbearbetning

Lasern kan bearbeta glas på många sätt: Vid sidan av märkningen av glasytskikt är det också möjligt att med hjälp av speciella ultra-kortpulslasrar skära variabla geometriutsnitt ur små rör, eller exakta hål i glasytor. På detta sätt går det dessutom att utföra gastäta svetsfogar mellan glas- resp. glas- och metallsubstrat.

7. Laserborrning

Med hjälp av laserborrning kan man reproducera minimala hål med hög precision i olika material, som keramik, polymerer och metaller . Verktyget kan då konfigureras automatiserat och för olika typer av hål.

Vi har den passande lösningen för framställningen av er medicinska produkt

Som globalt ledande leverantör av industrilasrar vet vi vilka utmaningar ni står inför som tillverkare av medicinska produkter och hittar garanterat den riktiga lösningen för framställningen av er medicinska produkt.. Våra lasersystem kan även konfigureras med så kallade cobotar, alltså kollaborativa robotar. Dessa kan då överta återkommande lastnings- och tömningsarbeten för att öka genomströmningen i produktionen.

Ultrakort pulserad laser

(Ultra-)kortpulslasrar passar perfekt till mikrobearbetning av olika material – och det nästan utan värmepåverkan (kallbearbetning). Med dem kan tillverkningsföretag själva utföra de flesta standardprocesserna, som t.ex. skärning, svetsning eller markering.

3D-skrivare

Med våra 3D-skrivare producerar ni exempelvis tandproteser av gjutmetall betydligt snabbare och kostnadseffektivare än med vanliga fräsmetoder.

Automatiserade fleraxelsystem

Automatiserade fleraxelsystem används inom 3D-framställningen vid svetsning, skärning och bearbetning av ytskikt. De kan kombineras och konfigureras med fiberlasrar, skivlasrar samt ultrakortpulslasrar.

Märklaser

Hitta den perfekta märklasern för era behov: Svara bara på några frågor om er användning och vår Produktfinder berättar vilken märklaser som är det rätta valet.

Våra branschexperter inom medicinteknik hjälper er under hela produktlivscykeln

Innovativt. Lösningsorienterat. Tillförlitligt.

Vi erbjuder er lösningar för laserbearbetningen av era medicinska produkter som passar exakt till produktionsvillkoren hos ert företag. Samtidigt tar vi också hänsyn till de höga krav som den strängt reglerade marknaden för medicinteknik ställer. 

Ledande inom laserteknologin

Våra laserexperter hör till de bästa inom sitt fack. Med oss producerar ni medicinska produkter som uppfyller de högsta kvalitetsanspråken.  

Insatt i medicinteknik

Vi förstår tekniken bakom er medicinska produkt och känner till de lagstadgade kraven och branschens föreskrifter – den bästa utgångspunkten för ett konstruktivt samarbete. 

Erfaren inom framställningen

Vi vet vad framställning innebär – långt över branschgränserna. Detta ger upphov till många synergier som ni har nytta av.

Global kundsupport

Våra experter hjälper alltid våra kunder snabbt med råd på många platser runt om i världen.

Medicinska produkters livscykel
Utveckling av medicinska produkter kan vara enkelt

Låt vårt team med ledande branschexperter ge råd: Vi hjälper till under varje fas i produktlivscykeln – från idé till slutfas!

Ta reda på mer

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Utveckla medicinska produkter med TRUMPF

Ta reda på hur våra medicinteknik- och laserexperter stöttar er i varje fas av er medicinska produkts livscykel – från idé, till serieproduktion och ända fram till slutfasen. 

Lasermarkiertes Endoskop
Lasertillverkning för kirurgiska instrument

Kirurgiska instrument som endoskop eller katetrar måste klara av starka belastningar, höga temperaturer och aggressiva rengöringsmedel. Ta reda på hur lasern sörjer för släta ytor och starka anslutningar hos medicinska instrument och därmed garanterar maximal sterilitet och stabilitet.

Lasermarkierter Herzschrittmacher
Implanterbara medicinska apparater behöver laserteknologi

Aktiva implanterbara medicinska apparater (AIMD) får inte sluta fungera. De måste alltid vara täta och elektroniken måste fungera felfritt. Varför passar laser perfekt till tillverkningen av elektroniska anslutningar och monteringen av känsliga, elektroniska komponenter?

Kontakt
Branschmanagement Medicinteknik
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt