Lands-/region- och språkval
TRUMPF Medical Photonics – fackkonferens för laserbearbetning inom medicinteknik

TRUMPF-lösningar inom medicintekniken

Säkra processer och tillförlitlig produktkvalitet: Vi hjälper dig med exakta och individuella lösningar för att uppfylla de höga krav som ställs på den strängt reglerade marknaden för medicintekniska produkter. Oavsett om det handlar om tillämpningar på området lasersvetsning, märkning, laserskärning eller additiv tillverkning så sätter TRUMPF som leverantör av lösningar samman ett nyckelfärdigt medicinteknikpaktet för de laserbearbetningsmetoder som du behöver.

Till kontakten

TRUMPF som din starka partner – tillförlitlig, innovativ, på plats

Diskutera ditt ärende med våra branschexperter och låt våra experter testa dina referensdetaljer.

Behöver du kompromisslös processäkerhet och bästa tänkbara kvalitet för din medicintekniska produktion? Vi ger dig gärna råd. Ta kontakt med våra experter. Diskutera dina frågor personligen eller bestäm direkt en tid i vårt Laser Application Center.

Ert specialistområde – vår kompetens

Whitepaper: Bildbehandling för TRUMPF märksystem inom medicinteknik för UDI-överensstämmande lasermärkning

Laser används inom medicinteknik för att förse produkter som implantat och verktyg med en permanent märkning. Märkning av implantat, kirurgiska verktyg och medicinteknisk utrustning som instrumentväskor måste uppfylla mycket höga krav. TRUMPF erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar för UDI-överensstämmande lasermärkning erbjuder som uppfyller de medicintekniska kraven på bildbehandling. Fyll i nedanstående formulär och få spännande exklusiv bakgrundsinformation och detaljer i vårt whitepaper.

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Whitepaper: Bildbehandling för TRUMPF märksystem inom medicinteknik för UDI-överensstämmande lasermärkning

Laser används inom medicinteknik för att förse produkter som implantat och verktyg med en permanent märkning. Märkning av implantat, kirurgiska verktyg och medicinteknisk utrustning som instrumentväskor måste uppfylla mycket höga krav. TRUMPF erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar för UDI-överensstämmande lasermärkning erbjuder som uppfyller de medicintekniska kraven på bildbehandling. Fyll i nedanstående formulär och få spännande exklusiv bakgrundsinformation och detaljer i vårt whitepaper.

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Era krav

TruMark Station, TRUMPF märklasersystem
Nyckelfärdig märklösning

Medicinprodukter måste vara märkta med en entydig UDI-kod (Unique Device Identification) som kan spåras genom hela leveranskedjan.

Bildbehandling för märkning
Positionsnoggrann märkning och lasersvetsning med positionsavkänning

Intelligent bildbehandling: Bildbehandlingsprogrammet VisionLine hög processäkerhet och ökad produktivitet hög processäkerhet och ökad produktivitet.  genom automatisk positionsavkänning

UDI TRUMPF märkningssystem
Återläsbarhet/kvalitetssäkring

Märkningen av medicinprodukter möjliggör spårbarhet genom hela produktionskedjan och hela produktens livscykel. Koder och texter kan dessutom läsas tillbaka och kontrolleras direkt med bildbehandlingslösningarna.

Automatisering

Lösningarna är lika många som kraven på produkterna inom medicinteknik. Utöver standardiserade programvaru- och maskinvarumoduler utvecklar TRUMPF-experterna även kundspecifika helhetslösningar för att uppnå maximal produktivitet.

Utrustnings-kvalificering IQ/OQ

För att uppfylla de lagstadgade förordningarna och riktlinjerna som exempelvis medicinproduktdirektivet 93/42/EEG, MDR-förordningen eller FDA-riktlinjerna, måste TRUMPF-anläggningar som märklaser, 3D-skrivare eller laserbearbetningsanläggningar kvalificeras inom ramarna för processvalideringen.

TruMark Station, TRUMPF märklasersystem
Nyckelfärdig märklösning

Tack vare högsta kvalitet på märkningen med TRUMPF märklasrar är alla märkningar permanent läsliga. TRUMPF erbjuder en passande märklaser och programvara från samma leverantör. Med denna helhetslösning är det enkelt att skapa, applicera och läsa av koder. Därmed uppfyller ni de lagstadgade bestämmelserna om spårbarhet som gäller i den här branschen. 

  • TruMark 6030 | Nyhet: Enastående strålkvalitet för kontrastrik märkning och anlöpningsmärkning. Med tillvalet märkprogram TruTops Mark 3D kan du även märka tredimensionella ytor
  • TruMicro Mark | Ultrakortpulslaser i piko- och femtosekundsintervallet för extra djupsvarta, synstabila och korrosionsbeständiga märkningar (black marking).
  • TruMark 5020 | MOPA fiberlaser-märksystemet är perfekt för anlöpningsmärkning och kan anpassas optimalt efter materialet.
  • TruMark 3330 | Märklaser i det ultravioletta våglängdsområdet. Med en våglängd på 355 mm är perfekt växelverkan med plaster möjlig. Därmed kan även medicinska plaster som exempelvis UHMWPE som är svåra att märka bearbetas.
Bildbehandling för märkning
Positionsnoggrann märkning/positionsavkänning

Tack vare den integrerade kameran och de senaste belysningskoncepten känner bildbehandlingsprogrammet automatiskt av komponentpositionen, säkerställer att varje märkning och varje svetsfog är på exakt rätt plats och kontrollerar det direkt. Systemet rapporterar saknade komponenter och undviker aktivt dubbelmärkningar. Besvärlig inställning, dyra anordningar och onödig kassation tillhör det förgångna. Egenskapen som ska identifieras väljs enkelt ut från ett omfattande bibliotek av fördefinierade egenskaper och matas in med koden som ska läsas in samt några få parametrar – klart. Funktionerna kan integreras som standardförlopp i en automatiserad märkningsprocess.

UDI TRUMPF märkningssystem
Återläsbarhet/kvalitetssäkring

Ett av de lagstadgade randvillkoren för märkning av medicinprodukter är UDI – Unique Device Identification. Den viktigaste förutsättningen: den måste vara permanent läslig – såväl av maskiner som av människor. Den maskinläsliga delen är antingen en linjär streckkod eller en tvådimensionell datamatriskod. Den del som ska kunna läsas av människor kan bestå av siffror och bokstäver. Partinummer, CE eller eventuell företagslogga är annan information som inte får saknas för många företag. Dessa krav uppfylls nästintill perfekt av TRUMPF märklasrar med våglängder i UV-området.

Mer info finns under UDI-överensstämmande märkning

Automatisering

Utöver klassiska processlösningar som exempelvis optimering av lasermärkning erbjuder TRUMPF anpassningsbara lösningar till föregående och senare processer: från automatisk positionsavkänning och autofokus för högsta precision via automatiserad kvalitetskontroll av märkningen på produkten till avstämning och lagring av informationen i databaser. En individuell helhetslösning (jmf. bild) kan bestå av följande element: komplett utrustat märksystem med ljusbalkar och panelljus för utmanande medicinska tillämpningar, automatisk förloppsstyrning med handskanner, bildbehandling för positionering, DMC-avläsning och -gradering, OCR och kvalitetssäkring.

Temat automatisering används även inom additiv tillverkning. Här spelar den automatiska processtarten av TruPrint 5000 en avgörande roll, som inte bara påskyndar och underlättar riggningen av anläggningen utan även ökar graden av repeterbarhet. Inställningen av TruPrint 2000 sker inte med automatik, men kan handledas med hjälp av HMI.

Utrustnings-kvalificering IQ/OQ

Som tillförlitlig partner hjälper TRUMPF er med detta: installations- och funktionskvalificering på plats. Steg för steg utför TRUMPF-experterna kvalificeringen med hjälp av en omfattande kvalificeringsdokumentation direkt vid anläggningen. 

  • Installation Qualification (IQ): Kontroll av korrekt leverans (i enlighet med offerten), installation, dokumentation av anläggningen samt den använda mätutrustningen. 
  • Operational Qualification (OQ): Kontroll att anläggningens grundfunktioner fungerar korrekt i den valda arbetsomgivningen. Man kontrollerar att hela märksystemet fungerar enligt de angivna specifikationerna.

Även inom området Additiv tillverkning kan du använda dig av TRUMPFs specialistexpertis inom temat utrustningskvalificering. TRUMPFs kvalificeringsstöd för TruPrint-anläggningarna samt tillhörande kringutrustning baseras på alla marknadens tillgänglig normer och standarder, t.ex. ISO/ASTM 52941/52942, ISO 13485, ISO 9100, AMS 7003 och följer riktlinjerna från respektive institution och myndighet som exempelvis FDA, NADCAP, etc.

En första kvalificering är dock endast en del inom ramarna för godkännandeprocessen. För att behålla det certifierade tillståndet under lång tid erbjuder TRUMPF sina kunder olika serviceavtal med årligt underhåll med omfattande dokumentation samt en fjärrsupport för snabb och kostnadseffektiv problemlösning.

Det säger våra kunder: Christoph Miethke GmbH & Co.KG

"Vill man åstadkomma hög kvalitet behöver man man köpa in bra kvalitet som kan förverkliga hög kvalitet. Och då hamnade vi direkt hos TRUMPF."

Jörg Knebel
Avdelningschef, kvalitetsstyrning

Vi ger dig gärna råd.

Ställ gärna era frågor till våra experter.

Skapa medicintekniska produkter av högsta kvalitet med TRUMPF-produkter

Ta kontakt med våra experter!

Våra produkter – dina fördelar

Många års laserkompetens möter djupgående branschexpertis: Oavsett om det handlar om mycket precisionssvetsning, -märkning eller printning av medicintekniska produkter så ger TRUMPF:s innovativa lasersystem TRUMPF många fördelar för branschens individuella tillämpningar. Här får du veta varför vi är den rätta partnern vid planering och implementering av er tillverkningsuppgift och vilken anläggning som är lämplig för vilka applikationer.

Helt system från en leverantör

Med våra nyckelfärdiga och modulkonstruerade lösningar kan ni utnyttja hela utbudet av TRUMPF-produkter för era individuella krav.

Åtkomlig, tillförlitlig, på plats

Vårt världsomspännande servicenätverk och utbyggda fjärrsupport säkerställer snabb problemlösning och minimalt med stilleståndstider.

Tillförlitliga processer – säkra produkter

Många övervakningsfunktioner och bildbehandlingslösningar möjliggör hög processäkerhet och bearbetningsresultat av konstant hög kvalitet.

Din partner inom medicinteknik

Med omfattande branschexpertis ger TRUMPF råd gällande design och applikation, kvalificerings- eller maskinteman online, i laboratoriet eller hos er på plats.

TRUMPF additiv tillverkning medicinsk applikation skallimplantat

Skallimplantat

Med additiv tillverkning kan individuella implantat tillverkas med kort framförhållning och kostnadseffektivt.

lasermärkningstillämpning

UDI-överensstämmande märkning

Black marking med ultrakorta pulser är perfekt lämplig för att uppfylla kraven på UDI-överensstämmande märkning. Tack vare korrosionsbeständigheten, synvinkelstabiliteten samt den djupsvarta färgningen är UDI-koderna permanent läsliga i de allra minsta dimensionerna även efter flera rengöringscykler.

TRUMPF medical technology laser welding endoscope

Lasersvetsning av endoskopiinstrument

Med den stora konstruktionsvolymen och höga svetskvaliteten är TruLaser Station 7000 särskilt lämplig för medicintekniska instrument som endoskop.

Implantat som konstruerats med TruPrint 1000

Höftimplantat

Med TruPrint-anläggningar är det kostnadseffektivt möjligt att serietillverka ortopediska implantat.

Mellankotsskivor tillverkade med TruPrint 2000

Ryggradsimplantat

Serietillverkning av ryggradsimplantat av Ti6AI4V ELI på TruPrint 2000.

Fler lösningar för medicinteknik

Korrossionsbeständig svartmärkning

Vill du veta mer om svartmärkning (black marking)? Med detta Whitepaper får du djupare inblickar i metoden och hur den används inom medicintekniken. Fyll helt enkelt i formuläret nedan.

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Rekonditionering med lasermärkta medicinprodukter

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Korrosionsfri UDI lasermärkning med modern stänkpassivering

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Metalliskt 3D-tryck med wolfram för bildbehandling

Läs mer om bearbetningen av ren wolfram med additiv tillverkning i detta whitepaper. Wolfram är ett vanligt material inom medicintekniken för kollimatorer och komponenter i bildbehandlingssystem som exempelvis datortomografer. Framtagningen av dessa applikationer innebär utmaningar som med goda resultat kan hanteras med additiv tillverkning. 

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Dessa teman kan kanske också intressera dig

Lasermärkning med TRUMPF-produkter
Lasermärkning

Siffror, texter eller koder – detta och mycket annat kan lasern märka beröringsfritt och förslitningsfritt som ett progressivt märkningsverktyg inom många branscher

Medicinskt instrument med UDI-kod, Black Marking med TRUMPF lasrar
UDI-överensstämmande märkning

Enligt EU- och USA-standarder måste medicinprodukter vara märkta med en spårbar, entydig UDI-kod (Unique Device Identification). För detta erbjuder TRUMPF det optimala paketet med märklaser och mjukvara.

Laser Metal Fusion (LMF)

Med pulverbäddsbaserad lasersmältning skapar lasern en komponent skikt för skikt genom att smälta på ett metalliskt pulver. Grunden utgör en CAD-modell.

Kontakt
Nedladdningar
Service och kontakt