Lands-/region- och språkval
TRUMPF Medical Photonics – fackkonferens för laserbearbetning inom medicinteknik

TRUMPF-lösningar inom medicintekniken

Säkra processer och tillförlitlig produktkvalitet: Vi hjälper dig med exakta och individuella lösningar för att uppfylla de höga krav som ställs på den strängt reglerade marknaden för medicintekniska produkter. Oavsett om det handlar om tillämpningar på området lasersvetsning, märkning, laserskärning eller additiv tillverkning så sätter TRUMPF som leverantör av lösningar samman ett nyckelfärdigt medicinteknikpaktet för de laserbearbetningsmetoder som du behöver.

Till kontakten

TRUMPF som din starka partner – tillförlitlig, innovativ, på plats

Diskutera ditt ärende med våra branschexperter och låt våra experter testa dina referensdetaljer.

Behöver du kompromisslös processäkerhet och bästa tänkbara kvalitet för din medicintekniska produktion? Vi ger dig gärna råd. Ta kontakt med våra experter. Diskutera dina frågor personligen eller bestäm direkt en tid i vårt Laser Application Center.

Ert specialistområde – vår kompetens

Era krav

TruMark Station, TRUMPF märklasersystem
Nyckelfärdig märklösning

Medicinprodukter måste vara märkta med en entydig UDI-kod (Unique Device Identification) som kan spåras genom hela leveranskedjan.

Bildbehandling för märkning
Positionsnoggrann märkning och lasersvetsning med positionsavkänning

Intelligent bildbehandling: Bildbehandlingsprogrammet VisionLine hög processäkerhet och ökad produktivitet hög processäkerhet och ökad produktivitet.  genom automatisk positionsavkänning

UDI TRUMPF märkningssystem
Återläsbarhet/kvalitetssäkring

Märkningen av medicinprodukter möjliggör spårbarhet genom hela produktionskedjan och hela produktens livscykel. Koder och texter kan dessutom läsas tillbaka och kontrolleras direkt med bildbehandlingslösningarna.

Automatisering

Lösningarna är lika många som kraven på produkterna inom medicinteknik. Utöver standardiserade programvaru- och maskinvarumoduler utvecklar TRUMPF-experterna även kundspecifika helhetslösningar för att uppnå maximal produktivitet.

Utrustnings-kvalificering IQ/OQ

För att uppfylla de lagstadgade förordningarna och riktlinjerna som exempelvis medicinproduktdirektivet 93/42/EEG, MDR-förordningen eller FDA-riktlinjerna, måste TRUMPF-anläggningar som märklaser, 3D-skrivare eller laserbearbetningsanläggningar kvalificeras inom ramarna för processvalideringen.

Det säger våra kunder: Christoph Miethke GmbH & Co.KG

"Vill man åstadkomma hög kvalitet behöver man man köpa in bra kvalitet som kan förverkliga hög kvalitet. Och då hamnade vi direkt hos TRUMPF."

Jörg Knebel
Avdelningschef, kvalitetsstyrning

Skapa medicintekniska produkter av högsta kvalitet med TRUMPF-produkter

Våra produkter – dina fördelar

Många års laserkompetens möter djupgående branschexpertis: Oavsett om det handlar om mycket precisionssvetsning, -märkning eller printning av medicintekniska produkter så ger TRUMPF:s innovativa lasersystem TRUMPF många fördelar för branschens individuella tillämpningar. Här får du veta varför vi är den rätta partnern vid planering och implementering av er tillverkningsuppgift och vilken anläggning som är lämplig för vilka applikationer.

Helt system från en leverantör

Med våra nyckelfärdiga och modulkonstruerade lösningar kan ni utnyttja hela utbudet av TRUMPF-produkter för era individuella krav.

Åtkomlig, tillförlitlig, på plats

Vårt världsomspännande servicenätverk och utbyggda fjärrsupport säkerställer snabb problemlösning och minimalt med stilleståndstider.

Tillförlitliga processer – säkra produkter

Många övervakningsfunktioner och bildbehandlingslösningar möjliggör hög processäkerhet och bearbetningsresultat av konstant hög kvalitet.

Din partner inom medicinteknik

Med omfattande branschexpertis ger TRUMPF råd gällande design och applikation, kvalificerings- eller maskinteman online, i laboratoriet eller hos er på plats.

TRUMPF additiv tillverkning medicinsk applikation skallimplantat

Skallimplantat

Med additiv tillverkning kan individuella implantat tillverkas med kort framförhållning och kostnadseffektivt.

lasermärkningstillämpning

UDI-överensstämmande märkning

Black marking med ultrakorta pulser är perfekt lämplig för att uppfylla kraven på UDI-överensstämmande märkning. Tack vare korrosionsbeständigheten, synvinkelstabiliteten samt den djupsvarta färgningen är UDI-koderna permanent läsliga i de allra minsta dimensionerna även efter flera rengöringscykler.

TRUMPF medical technology laser welding endoscope

Lasersvetsning av endoskopiinstrument

Med den stora konstruktionsvolymen och höga svetskvaliteten är TruLaser Station 7000 särskilt lämplig för medicintekniska instrument som endoskop.

Implantat som konstruerats med TruPrint 1000

Höftimplantat

Med TruPrint-anläggningar är det kostnadseffektivt möjligt att serietillverka ortopediska implantat.

Mellankotsskivor tillverkade med TruPrint 2000

Ryggradsimplantat

Serietillverkning av ryggradsimplantat av Ti6AI4V ELI på TruPrint 2000.

Whitepaper: Bildbehandling för TRUMPF märksystem inom medicinteknik för UDI-överensstämmande lasermärkning

Laser används inom medicinteknik för att förse produkter som implantat och verktyg med en permanent märkning. Märkning av implantat, kirurgiska verktyg och medicinteknisk utrustning som instrumentväskor måste uppfylla mycket höga krav. TRUMPF erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar för UDI-överensstämmande lasermärkning erbjuder som uppfyller de medicintekniska kraven på bildbehandling. Fyll i nedanstående formulär och få spännande exklusiv bakgrundsinformation och detaljer i vårt whitepaper.

Teknologibroschyr: BrightLine WeldFler lösningar för medicinteknik

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Kontakt
Nedladdningar
Service och kontakt