Lands-/region- och språkval
Teknisk bild av en- och multimodala VCSEL-laser, TRUMPF Photonic Components

TRUMPF VCSEL-utbud utmärker sig med sitt universella användningsområde i de mest varierande sensorsystemtillämpningar. VCSEL-produkterna används till exempel som pulskälla för time-of-flight-tillämpningar, koherent ljuskälla i optiska kodare eller som referenslaser i FTIR-spektrometrar. Den innovativa produktdesignen möjliggör låg effektförbrukning, extremt snabb pulsdrift, optimerad strålprofil, aktiv polarisationskontroll, en spektral ljusemission med extremt smalt band samt låg speckeleffekt. Olika Packaging-alternativ underlättar dessutom integreringen av produkten och möjliggör ytterligare funktioner.

Single-Mode-VCSEL, 850 nm

Single-mode-VCSEL

Single-mode-VCSEL är på grund av sin Gauss-formade strålprofil, låga effektförbrukning samt enastående tillförlitlighet perfekt lämpade för användning i industriella sensorapplikationer.
TRUMPF erbjuder olika våglängder (t.ex. 760 nm, 850 nm och 940 nm).

Multi-mode VCSEL polariseringskontroll

Multi-mode-VCSEL

Multi-mode-VCSEL är infraröda ljuskällor för mobila konsumentapplikationer och är tack vare den kompakta storleken perfekt för användning i högintegrerade sensorer. 940 nm är standardvåglängden för multi-mode-VCSEL, men även andra våglängder är tillgängliga.

Kontakt
Försäljning Photonic Components
E-post
Service och kontakt