Lands-/region- och språkval

Security hos TRUMPF

Översikt över all nödvändig info och uppdateringar

Din säkerhet när du arbetar med TRUMPF produkter och tjänster har högsta prioritet för oss . Därför undersöker och identifierar vi möjliga säkerhetsbrister för att skydda era system. Ni får Security Advisories och vid behov tillhörande Security Update från oss. På den här sidan samlar vi all viktig  information och uppdateringar.

DIN ISO 27001 är en internationell standard som specificerar kraven för ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) för att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet av information. TRUMPF har varit certifierad enligt denna standard sedan december 2023.  

Våra processer för er säkerhet

Säkrare programutvecklingsprocess

Säker programutvecklingsprocess är en viktig del av vår utveckling. Den består bland annat av en riskanalys, hotmodellering, Source Code-analyser samt Security-testmetoder. Huvudsakligen använder vi det vid utveckling av nya produkter men även vid programmering av nya funktioner hos befintliga produkter.

Vulnerability Management-processen

Man kan aldrig garantera hundraprocentig säkerhet för programvaruprodukter. Därför har håller vi med vår Vulnerability Management-process koll på eventuella svaga punkter och säkerhetsbrister i egna eller externa komponenter hos TRUMPF produkter och tjänster och reagerar på lämpligt sätt, t.ex. genom&nbps;att tillhandahålla Security Advisories.

Tillämpade standarder

Inom ramarna för säker programvaruutveckling hos TRUMPF fastställs och implementeras allmängiltiga och produktspecifika säkerhetskrav. För detta tillämpar TRUMPF standarderna ISO 27001 (för implementering av ISMS-processer) och IEC 62443 (för tillverkning av komponenter och systemteknik).

Vi samarbetar med

Så här hjälper ni oss med temat Product Security

Kontakt
TRUMPF säkerhet
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt