Lands-/region- och språkval

Meddelanden till PSIRT

Product Security Incident Response Team (PSIRT) analyserar, klassificerar och bearbetar brister som upptäcks hos våra produkter. Teamet fokuserar på kommunikation med alla berörda, internt och externt. Målet: Att snabbt åtgärda upptäckta svagheter och informera kunderna.

Vilka uppgifter är viktiga vid registreringen

Misstänker du en potentiell säkerhetsbrist i en produkt från TRUMPF? Då ber vi dig att meddela detta till oss med följande uppgifter:

  •  Kontaktperson/anmälarens kontaktinformation
  •  Berörd produkt/berörda produkter (optimalt med version)
  •  Beskrivning av bristen och eventuell möjlighet att utnyttja den
  •  Hänvisning till redan publicerad information

Rapportera Security-problem

Här kan du direkt rapportera eventuella Security-problem med TRUMPF maskiner och lösningar. TRUMPF PSIRT-team undersöker ert meddelande konfidentiellt och kontaktar er snarast möjligt.

Ta kontakt nu

Mer information om Security hos TRUMPF

Kontakt
TRUMPF säkerhet
E-post
Service och kontakt