Lands-/region- och språkval

Induktionssmide

Snabbt och miljövänligt till rätt omformningstemperatur

Serieproduktion erbjuder fördelar inom många områden, även inom smidesindustrin. Därför integreras smidesvärmare i induktiva smidesuppvärmningsanläggningar direkt i produktionen. Jämfört med vanliga ugnar erhålls betydande fördelar. Litet platsbehov och enkelt tillhandahållande av energi är bara två av dem. Dessutom uppstår inga avgaser, förbränningsprodukter eller stark värmestrålning vid induktionssmide.

Fördelarna med induktionssmide är:

  • Ingen dekarbonisering av randskikt eller bildning av grova korn
  • Låg skalbildning genom korta uppvärmningstider
  • Längre livslängd för smidessänkena
  • Mindre kasserade detaljer tack vare jämn temperatur
  • Direkt driftberedskap, korta riggningstider
Kontakt
Nikolas Hunzinger
Försäljning TRUMPF Hüttinger
E-post
Service och kontakt