Lands-/region- och språkval

Induktionssvetsning

Induktiv svetsning av tuber

Applikationer_Induktion_Försegling

Tuber avsedda för olika innehåll inom kosmetik-, läkemedels- och livsmedelsindustrin har ofta ett bidirektionalt verkande barriärskikt av belagd aluminium, som skyddar substratet mot ljus, fukt och syre och som förhindrar att innehållet, lukt och smak förloras. Detta skikt kan värmas upp med induktion så att beläggningen smälter och möjliggör svetsning. Metoden används för att göra för att göra själva tuben med en längsgående fog sam för förslutning av tubfalsen efter påfyllning. Temperaturen som krävs för svetsningen uppnås inom bråkdelar av en sekund så att mycket korta cykeltider uppnås och substratet inte påverkas. TRUMPF Hüttinger generatorer med 5 kW effekt och några hundra kHz levererar nödvändig processeffekt.

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Försäljning TRUMPF Hüttinger
E-post
Service och kontakt