Lands-/region- och språkval

Induktiv sammanfogning

Uppvärmning för framtidens mobilitet

Vid induktiv sammanfogning skapas en termisk expansion av materialet genom att tillföra värmeenergi, vilken sedan kan användas för sammanfogning av en anpassad komponent. Metoden har fått särskild betydelse vid tillverkningen av elmotorer. Den induktiva uppvärmningen används framför allt för krympning av axlar i magnetiskt laminerade kärna och för sammanfogning av den statorlaminerade kärnan.

Induktiv sammanfogning minskar uppvärmningstiden jämfört med indirekt uppvärmning och har högre flexibilitet och är enklare att automatisera i en process. Homogen temperatur genom hela den laminerade kärnan är mycket viktigt och måste uppnås på kortast möjliga tid. Genom att använda TRUMPF Hüttinger numeriska simulering kan nödvändig uppvärmningstid och optimal induktorgeometri bestämmas mycket exakt. Därmed uppnås en optimering av generatoreffekt och antal uppvärmningsstatione som ska användas. Under processen levererar medelfrekvensgeneratorerna från TRUMPF Hüttinger i kombination med temperaturmätteknik från SENSORTHERM nödvändig effekt på ett tillförlitligt och reproducerbart sätt.

Glödgning inkluderar uppvärmning av ett arbetsstycke till en viss temperatur och att hålla den där.

Glödgning

För glödgning används ohärdade arbetsstycken. De värms upp till en bestämd temperatur som bibehålls. Därefter följer som regel en långsam avsvalning. Vid alla glödgningsprocesser är det viktigt med en jämn uppvärmning över ytan och inträngningsdjupet. Det finns olika glödgningstyper: exempel är normaliserande, spänningsavlastad och mjukglödgning.

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Försäljning TRUMPF Hüttinger
E-post
Service och kontakt