Lands-/region- och språkval

Induktionsförsegling

Säker förslutning runt om

Försegla behållare – säkert och utan skarvar

Försegling med tätningsfilm

Inom förpackningsindustrin har förslutning av alla typer av behållare med filmtätning blivit oumbärlig. Induktionsförsegling är välbeprövad såväl inom livsmedelsindustrin som vid förpackning av kemiska ämnen. En hög produktionstakt gör metoden till en ren, skonsamt, hållbar och mycket ekonomisk förpackningsmetod. Förseglingsfilmen av aluminium belagd med plast kan värmas upp med olika induktorer. Uppvärmningen sker beroende av behållarens form antingen kontinuerligt eller i cykler med en omslutande induktor.

Kontakt
Nikolas Hunzinger
Försäljning TRUMPF Hüttinger
E-post
Service och kontakt