Lands-/region- och språkval
Laserpåsvetsning som additiv tillverkningsprocess

Laserpåsvetsning (Laser Metal Deposition)

Det mångsidiga förfarandet: Reparera, belägga, foga och additiv tillverkning - i en process.

Highspeed-laserpåsvetsning - ännu snabbare

Ytbeläggning på kort tid - extremt tunn och effektiv och av hög kvalitet.

Laserpåsvetsning - ett förfarande för olika användningar

Laserpåsvetsning är en additiv tillverkningsprocess för metaller och blandningar av metall och keramik. Med den kan 3D-geometri skapas eller modifieras. Lasern kan även reparera eller belägga med detta förfaringssätt. Inom flygtekniken används Additive Manufacturing för att reparera turbinblad. Inom verktygs- och formbygge repareras avbrutna eller slitna kanter och formgivande funktionsytor eller rustas till och med upp lokalt. Som skydd mot slitage och korrosion beläggs inom energitekniken eller petrokemin lagerställen, vältar eller hydrauliska komponenter. Även inom bilindustrin används additiv tillverkning. Här förädlas ett stort antal komponenter.

TRUMPF:s kunder har fördel av det breda utbudet av lasrar och lasersystem. Vi har sedan många år en stor processkunskap och mycket service för många användningar inom laserteknik. På så vis kan Additive Manufacturing även kombineras med lasersvetsning eller laserskärning.

Den internationella beteckningen för laserpåsvetsning är oftast ”Laser Metal Deposition”, förkortat LMD. Man talar även om ”Direct Metal Deposition” (DMD), ”Direct Energy Deposition” (DED) eller "Laser Cladding"

Vilka är fördelarna med laserpåsvetsning?

Högre uppbyggnadshastighet

Med laserpåsvetsning uppstår grova och mycket fina strukturer. Då uppnås höga uppbyggnadshastigheter jämfört med andra metoder inom generativ tillverkning.

Materialmångfald

Under processen kan flera pulver transporteras och tillföras samtidigt. På så vis är det möjligt att utveckla egna legeringar eller att växla mellan material. På så vis uppstår sandwichstrukturer.

Flexibilitet

På 3D-delar och ojämna ytor är det lätt att applicera strukturer. Det är även okomplicerat att ändra geometrin.

Enklare materialbyte

Laserpåsvetsning gör det möjligt att enkelt växla mellan olika material i en arbetsprocess.

Etablerat förfarande

Laserpåsvetsning används för reparation av verktyg eller komponenter till exempel inom flygteknik. Det används även för applicering av tunna korrosions- och förslitningsskyddsskikt.

Innovativ

Genom ett teknologiskt knep kan maximala hastigheter på flera hundra meter per sekund uppnås: highspeed-laserpåsvetsning visar sin styrka till exempel vid beläggning av bromsskivor.

Vilka är skillnaderna mellan de olika strålkällorna vid olika laserpåsvetsningsanvändningar?

Hur fungerar laserpåsvetsning och highspeed-laserpåsvetsning?

Här får du reda på vad våra kunder gillar

Vi genomför även användningsidéer på egen bekostnad. Det kan ta ett tag innan framgången visar sig, då måste man ha tålamod.

Christoph Hauck
Verkställande direktör teknologi och försäljning hos toolcraft AG

Vad lämpar sig laserpåsvetsning för?

Laserpåsvetsning och highspeed-laserpåsvetsning i aktion

Vilka produkter lämpar sig för laserpåsvetsning?

Detta kan också vara intressant för dig

Laser Metal Fusion (LMF)

Med pulverbäddsbaserad lasersmältning skapar lasern en komponent skikt för skikt genom att smälta på ett metalliskt pulver. Grunden utgör en CAD-modell.

Additiva tillverkningssystem

Den additiva tillverkningen präglar framtiden för metallbearbetningsindustrin. Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning av metaller.

TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000

Kompakt och ytterst exakt: med den femaxlade lasermaskinen TruLaser Cell 3000 skär eller svetsar du två- och tredimensionellt.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt