Lands-/region- och språkval
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Lasersvetsanläggningar

TruLaser Cell 3000

Den universella

Din anläggning för flexibel laserbearbetning av små och medelstora komponenter

2D-laserskärning | 3D-laserskärnning | Lasersvetsning | Laserpåsvetsning

Med den kompakta och mycket exakta femaxlade laserbearbetningsmaskinen TruLaser Cell 3000 kan man svetsa och skära två- och tredimensionellt. Dessutom är 3D-lasermaskinen lämplig för laserpåsvetsning (LMD). Från prototyp till tillverkning av stora serier med omfattande automatisering visar den mångfaldiga maskinen sin överlägsenhet. Detta gäller särskilt för kostnadseffektiv laserbearbetning av små till medelstora komponenter av högsta kvalitet.

Processflexibilitet

Svetsning, skärning och laserpåsvetsning genom enkelt och snabbt byte av processadapter.

Enkel att automatisera

För större antal kan maskinen enkelt automatiseras efter kundens behov.

Individuell fixeringsteknik

Skräddarsytt fixeringskoncept med enastående spännteknik och sensorsystem från samma leverantör.

Modulkonstruktion

Enkel efter- eller tilläggsutrustning med många olika tillval och bearbetningsoptiker.

Mycket exakt

Högsta upprepningsprecision över hela 3D-arbetsområdet

Arbetsområde för flexibel användning

Använd hela arbetsområdet för stora inbyggnader och omfattande automatiseringsteknik.

TruLaser Cell 3000 – enormt mångsidig
TruLaser Cell 3000 – lasersvetsning av växellådskomponenter
TruLaser Cell 3000 – automatiserad tvillinglaserskärning
TruLaser Cell 3000 med rotationsväxlare
Mycket lättanvänd och ergonomisk

TruLaser Cell 3000 manövreras intuitivt och enkelt med det av TRUMPF utvecklade gränssnittet som baseras på Siemens 840D solutionline. Vid skärning kan du använda de av TRUMPF optimerade skärparametrarna som finns sparade i styrsystemet för de vanligaste lasertyperna, materialtyperna och -tjocklekarna.

TruLaser Cell 3000 förflyttningsenhet
Mycket dynamisk förflyttningsenhet

Maskinen är utrustad med mycket dynamisk linjär direktdrivning. Dessa möjliggör snabb och exakt positionering och arbetar nästintill utan slitage. En annan fördel är att bomkonstruktionen med upp till fyra axlar (X-, Y-, Z- och B-axel) direkt i strålen kan lasermaskinen enkelt automatiseras för stora kvantiteter.

TruLaser Cell 3000, FocusLine variabel zoomoptik
FocusLine Professional variabel zoomoptik

TruLaser Cell 3000 har ett enastående optiksystem för automatisk inställning av fokusdiametern och fokalpunkten. Det finns inget behov att byta optiken. Beroende av bearbetningsuppgiften djupsvetsning, värmeledningssvetsning, skärning av tjocka och tunna plåtar eller laserpåsvetsning (LMD) kan variabla, programstyrda bildkvoter implementeras.

TruLaser Cell 3000, högsta noggrannhet
Mätsystem för optimal noggrannhet

Det direkta, absoluta mätsystemet med glasskala utför positioneringsmätningar av X-/Y-axeln. För Z-axeln är mätsystemet integrerat med en rotorlägesgivare i motorn. Ytterligare utvärdering av axelpositionen utförs av absolutvärdesgivare. Referenskörning behövs inte när styrningen startas.

TruLaser Cell 3000 med automatisering
Enkel att automatisera

I tvåstationsdrift med rotationsväxlare kan tillverkning och rustning utföras samtidigt. Detta rekommenderas speciellt för stora kvantiteter. Dessutom underlättas komponenthanteringen av en enda in- och utlastningsposition. Om så önskas kan robotar även ta hand om in- och utlastningen av era delar. Sidotillgänglighet finns även som tillval för TruLaser Cell 3000. Detta möjliggör även problemfri integration av maskinen i kompletta tillverkningslinjer, inklusive linjärtransfer- och arbetsstyckesväxlingssystem

Lasersvetsad differential

Djupsvetsning

3D-lasermaskinen TruLaser Cell 3000 är lämplig för djupsvetsning, där det är nödvändigt med densitet med mycket hög effekt på ungefär 1 MW per kvadratcentimeter. Djupsvetsning utmärker sig genom hög effektivitet och hög svetshastighet. Tack vare den höga hastigheten är den värmeinfluerade zonen liten och distorsionen minimal. Processen används när det krävs stora svetsdjup eller om flera lager ska svetsas samtidigt. Ett typiskt exempel på användningen av denna process är lasersvetsning av en differentialväxel.

Lasersvetsat kugghjul

Lasersvetsat kugghjul

Om en komponent slits på grund av höga temperaturer, tryck, slitage eller fuktighet är ett komplett utbyte inte alltid nödvändigt. Laserpåsvetsning är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till nytillverkning.

Laserbearbetad elektromagnetisk vattenpumpkoppling

Laserskärning och -svetsning

TruLaser Cell 3000 används såväl för att skära spår i som att svetsa den elektromagnetiska vattenpumpskopplingen. Tack vare snabbt byte av processadapter är TruLaser Cell 3000 extremt flexibel.

Laserskurna statorplåtar

Laserskurna statorplåtar

Laserskärning möjliggör i stort sett alla – även invecklade och komplexa – konturformer utan verktygsväxling. Kanterna är släta och fria från grader, det behövs inget efterarbete. Tack vare små värmeinfluerade zoner förekommer i stort sett ingen distorsion. Laserskärning används särskilt på metaller: stål, aluminium och legeringar.

Komponenter till ett OP-bord

OP-bord

Komponenter som exempelvis huvudplattan på ett OP-bord frästes tidigare med en komplex och utdragen process. Med hjälp av TruLaser Cell 3000 kan komponenten nu svetsas samman av två laserskurna, separata komponenter. Detta ger kostnadsbesparingar.

Laserskurna köksknivar

Laserskuren kökskniv

Tidigare stansade man ut köksknivar. Detta ledde till kraftigt slitage på verktygen, höga verktygskostnader och vid byte av kontur måste verktyget bytas ut. Detta ledde att långa ställtider och stilleståndstider. Idag leder det universella, förslitningsfria verktyget laser till avsevärda kostnads- och tidsbesparingar. Vid byte av kontur till exempel för andra knivformer behöver man bara ändra programmet. Det förekommer inte heller något verktygsslitage.

Laserskuren värmeskyddsplåt för avgassystem

Värmeskyddsplåt

Med hjälp av 3D-laserbearbetning på TruLaser Cell 3000 kan man till exempel laserskära värmeskyddsplåtar för avgassystem. Ljuset från det exakta verktyget ger rena kanter och det förekommer ingen värmedistorsion.

TruLaser Cell 3000
Axelkörningsområde  
Axelkörningsområde X-axel 800 mm
Axelkörningsområde Y-axel 600 mm
Axelkörningsområde Z-axel 400 mm
Max. axelhastigheter  
Max. axelhastighet axelparallellt i X 50 m/min
Max. axelhastighet axelparallellt i Y 50 m/min
Max. axelhastighet axelparallellt i Z 50 m/min
Max. axelhastighet simultan 85 m/min
Max. axelhastighet B–axel 120 1/min
Max. axelaccelerationer  
Max. axelacceleration axelparallellt i X 10 m/s2
Max. axelacceleration axelparallellt i Y 10 m/s2
Max. axelacceleration axelparallellt i Z 10 m/s2
Max. axelacceleration simultan 17 m/s2
Max. axelacceleration B–axel 130 rad/s2
Positioneringsprecision  
Positioneringsprecision linjära axlar (X, Y, Z) 0,015 mm
Positioneringsprecision vridaxlar (B) 0,02 °
Laser  
Max. lasereffekt 8000 W
Tillgänglig laser TruDisk, TruFiber, TruDiode

TruTops Cell Basic

TruTops Cell Basic möjliggör bearbetning av skärprogram direkt vid maskinen. Du behöver inte längre utföra alla ändringarna manuellt i NC-programmet vilket innebär att processerna blir snabbare. Alla ändringar som utförs via TruTops Cell Basic visualiseras online och visas på maskinens monitor.

TruTops Cell

TruTops Cell är ett offline-programmeringsprogram för 3D-laserbearbetning. Med det här systemet kan du skapa program samtidigt som maskinen producerar. TruTops Cell arbetar med en stor mängd 3D-CAD-data och inkluderar hela den teknologiska kunskapen hos TRUMPF. Viktiga simuleringar som kollisionskontroll eller vägoptimering utförs direkt i programmeringssystemet. Programvaran är kompatibel med alla TRUMPF 3D-maskiner och bearbetningsprocesser.

TruTops Boost Key Visual

TruTops Boost

Med TruTops Boost får du ut det bästa av TruLaser Cell 3000 för 2D-bearbetning. Automation och assistenter gör det dagliga arbetet med TruTops enkelt och effektivt. Systemet skapar per automatik, till exempel loopar eller avrundar hörn, genererar instickspunkter och till- eller frånkörningssträckor. Programvaran placerar delarna som ska skäras på plåten så att den utnyttjas så bra som möjligt. Tack vare TruTops Boost arbetar lasermaskinen automatiskt med lämpliga parametrar. Gränssnitt till ledande CAD-system möjliggör snabb överföring av delritningar. Med en integrerad konstruktionsmodul skapar du själv ritningar i en handvändning.

Programvara processkrets

Programvara

Från kundförfrågan till leverans av tillverkad komponent – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.

Välj rätt laser till din app beroende på användning. TruLaser Cell 3000 kan utrustas med många fiberstyrda TRUMPF fastkroppslasrar med lasereffekter på upp till 8 kW. Högre lasereffekt kan erhållas vid förfrågan.

Många tillval gör arbetet med TruLaser Cell 3000 inte bara enklare utan även märkbart snabbare – och därmed mer produktivt – på grund av de korta ställtiderna.

TruLaser Cell 3000 med rotationsväxlare
Rotationsväxlare

Rotationsväxlaren möjliggör samtidig in- och utlastning vid kvantiteter på mer än 100 000 delar per år. Denna tvåstationsdrift leder till en mycket produktiv tillverkning. Cykeltiderna blir kortare och ställtiderna reduceras.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine

Det intuitiva bildhanteringssystemet VisionLine upptäcker automatiskt geometriska egenskaper på komponenten, t.ex. fogspalter eller kanter. Vid behov korrigerar det NC-programmet. Därmed får du maximal processäkerhet, ökar kvaliteten på komponenterna och sparar tid och kostnader.

TruLaser Cell 3000, arbetsstyckesaxel
Extra arbetsstyckesaxel W1

Med den extra arbetsstyckesaxeln (positioneringsaxel i Z-riktningen, slaglängd på 300 mm) kan du även bearbeta stora 3D-komponenter som kan vara upp till 250 % större. Maximal storlek på 3D-komponentera ökar till en diameter på 600 x 520 mm. Därmed kan du utnyttja arbetsområdet optimalt och producera med maximal flexibilitet.

Enkel programmering med hjälp av teachpanelen.
Teach panel

Med den ergonomiska teachpanelen kan du programmera snabbt och intuitivt direkt vid arbetsstycket. Axlarna styrs exakt med 6D-musen. Därmed visualiserar den inbyggda displayen alla väntande åtgärder. Tack vare hjälpprogram kan du skapa verktygsvägar snabbt och säkert.

TruLaser Cell 3000, variabelt spännsystem
Variabelt spännsystem

Med det variabla spännsystemet hos TruLaser Cell 3000 kan du utnyttja alla alternativen hos ett unikt och flexibelt arbetsområdeshanteringssystem. Hela matrissystemet hjälper dig att uppnå reproducerbar uppsättning av fixturer. Du kan bekvämt anpassa arbetshöjden efter era behov och bearbetningsuppgiften. Vid utrymmeskrävande arbeten kan spännsystemet tas bort snabbt och enkelt.

TruLaser Cell 3000 med lyftdörrar på sidorna
Lyftdörrar på sidorna

För in- och utlastning på sidan kan TruLaser Cell 3000 utrustas med automatiska lyftdörrar på sidorna. Det möjliggör anslutning till transfersystem eller inlastning av komponenter med robot. De korta öppnings- och stängningstiderna försäkrar minimala ställtider och hög produktivitet vid automation.

Central Link

Central Link är ett gränssnittspaket med vilket du kan koppla samman maskinparken och använda Industri 4.0-applikationer. Med kommunikationsstandarden OPC/UA kan du flytta maskindata, till exempel kontrollvariabler, mätvärden eller parametrar och beskriva dem i maskinläsbar form.

BrightLine Weld

Utnyttja tillvalet BrightLine Weld näst intill stänkfri lasersvetsning och högsta kvalitet på svetsfogarna. Valet är ditt – öka produktiviteten rejält genom avsevärt högre matningshastigheter eller sänka energikostnaderna med upp till 40 %. På så sätt kan du minska maskinens stilleståndstid samt driftskostnaderna eftersom efterarbetet minskar.

Observe Line Comfort:

Det finns olika anledningar till att plåtskrot fastnar i den färdiga delen. Med den optiska mätmetoden ObserveLine Comfort upptäcker du snabbt dessa fel eftersom tillvalet kontrollerar varje kontur för ett komplett snitt. ObserveLine Comfort har flera fördelar jämfört med mätning med avståndsreglering. Processen förkortar mättiden och kan även mäta små håldiametrar eller sneda stansbromar.

CalibrationLine Power

TRUMPF:s kalibreringsverktyg CalibrationLine Power kontrollerar med jämna, individuellt definierbara mellanrum om lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar dina förinställningar. Det säkerställer kontinuerliga processförhållanden och du kan lita på att få konstanta och reproducerbara svetsresultat.

Digital anslutning och integrering för smarta lösningar

Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.

Fokuseringsoptiken anpassar laserstrålens egenskaper efter den aktuella uppgiften. De många moduluppbyggda optiksatserna är välbeprövade efter många års användning och dess kompakta konstruktion gör att den passar perfekt till TruLaser Cell 3000.

Fokuseringsoptik

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptik från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet.

Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70-2

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Programmerbar fokuseringsoptik

Den perfekta optiken för fjärrbearbetning

Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70-2

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Laserauftragschweißen
Laserpåsvetsning (LMD)

Vid laserpåsvetsning skapar lasern ett smältbad på komponenten, i vilket ett metalliskt pulver kontinuerligt förs till och smälts. Den här metoden kan till exempel användas för reparationer.

Lasersvetsning med TRUMPF laser
Lasersvetsning

Laserstrålen öppnar upp för nya möjligheter att sammanfoga metaller och plaster: den svetsar även material med hög smälttemperatur och hög värmeledningsförmåga exakt.

Technology-Picture-laser-welding-machines
Lasersvetsanläggningar

Med våra lasersvetsmaskiner har du det perfekta verktyget för att sammanfoga metaller, plaster eller andra material utan distorsion och med perfekta fogar.

Kontakt
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt