Lands-/region- och språkval
Produktbild TruTops Cell
Produktbild TruTops Cell

TruTops Cell

Gör komplex 3D-bearbetning enkel.

Programvaran för 3D-laserbearbetningen

Offline-programmeringssystemet TruTops Cell har utvecklats speciellt för kraven för 3D-laserbearbetning. I produktionsvardagen visar den sig som en verklig multitalang. Du skapar och optimerar program för alla 3D-maskiner – oavsett om du håller på med skärning eller svetsning.

Tidsbesparande offline-programmering

Du skapar program samtidigt som maskinen producerar.

Processäker tack vare simulering

Kollisionskontroll och banoptimering utförs direkt i programmeringssystemet.

Inbyggd teknologikunskap

Enkelt val av optimal teknologiinställning

En äkta multitalang

Skapa och optimera snabbt program för alla 3D-maskiner och robotar.

TruTops Cell V1 Cut

Ännu fler möjligheter: TruTops Cell V1 Cut erbjuder ännu mer stöd för snabb och enkel programmering inom 3D-laserbearbetning

Till produkten

Utnyttja laserns möjligheter

Med TruTops Cell använder du hela spektrumet för 3D-plåtbearbetning: laserskärning och lasersvetsning.& För varje bearbetningssätt utvecklar TRUMPF teknologisk kunskap och integrerar denna i form av teknologitabeller.

Högsta användarkomfort

TruTops Cell underlättar arbetet med många smarta funktioner. Dit hör automatisk omvandling av standardkonturer till maskinmakro, visuella bansimuleringar eller kollisionsvarningar.& 

Snabb fixturtillverkning

TruTops Cell, CAD-modell

 Baserat på del-CAD-modeller kan en prisvärd plåtfixtur snabbt skapas och därefter skäras direkt på maskinen.

Genom sammansättning och häftsvetsning skapas en kostnadseffektiv fixtur för 3D-laserskärning.

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Tjänster
Licensvillkor och systemkrav Ta reda på mer
Service och kontakt