Lands-/region- och språkval
TruTops Bend
TruTops Bend
Programvara

TruTops Bend

Samlad expertis om kantpressning

Säkra bockningsprogram

TruTops Bend stöttar dina processer med den samlade expertisen om kantpressning från TRUMPF. Med detta program skapar du intuitivt bockningsprogram till automatiserade bockceller. Mycket praktiskt: Med TruTops Bend programmerar du inte din bockcell på maskinen utan offline det vill säga tidsparallellt med produktionen på en arbetsplats. Detta reducerar ställtiderna avsevärt och ökar därigenom tillgången till din maskin.

Porgrammera intelligent

TruTops Bend beräknar den optimala bockningsföljden och fastställer den rätta verktygskombinationen.

Effektiv bearbetning

Moderna algoritmer beräknar dessutom de optimala förflyttningssträckorna.

TruTops Bend, tidsparallell programmering

Tidsparallell programmering

Med TruTops Bend programmerar du inte din bockcell på maskinen utan offline det vill säga tidsparallellt med produktionen på en arbetsplats. Detta reducerar ställtiderna avsevärt och ökar därigenom tillgången till din maskin. Tidskrävande teach-procedurer på maskinen utgår. Bockcellen arbetar därigenom produktivt utan pauser.

Minimal programmeringstid

Alla komponenter i dina bockningsprocesser, till exempel kantpress, BendMaster och gripdon, är integrerade i programmeringsgränssnittet. Automatiska beräkningar stöttar och optimerar verktygsvalet, fastställande av bockningsföljder och den exakta grippositionen. Moderna algoritmer beräknar dessutom de optimala förflyttningssträckorna. Detta minimerar programmeringstiden.

Programmering av TruBend Cell 5000 vid användning av vakuumgripdonet

Programmering av TruBend Cell 5000 vid användning av fingergripdonet

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory

Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.

Bending machines, image of the technology
Kantpressar

För varje bockningsteknik finns en passande kantpress, som enkelt bearbetar såväl enkla som komplexa detaljer i alla format exakt och ekonomiskt.

Keyvisual-tjänster
Services

Som partner får du stöd av TruServices med individuellt anpassade lösningar och servicepaket – så att du alltid tillverkar på toppnivå.

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Tjänster
Licensvillkor och systemkrav Ta reda på mer
Service och kontakt