Lands-/region- och språkval
TruControl, komfortabel styrning och optimering av era TRUMPF-lasrar
TruControl, komfortabel styrning och optimering av era TRUMPF-lasrar
Programvara

TruControl

Komfortabel styrning och optimering av era TRUMPF-lasrar.

Den komfortabla styrningen för dina TRUMPF lasrar

Varje laser behöver en styrning för att kunna utnyttja sin kapacitet fullt ut. TRUMPF använder den standardiserade styrningen TruControl. Den möjliggör komfortabel idrifttagning av lasern, definition och lagring av upp till 1 000 laserprogram och erbjuder omfattande tilläggsfunktioner för optimering av lasern.

Enkel att manövrera

TruControl manövreras intuitivt med Touch-skärmen eller musen på en dator eller laptop.

Högre produktivitet

Statistikräknaren tillåter utvärdering och optimering av laserns utnyttjandegrad.

Omfattande optioner

Optimera produktionen med omfattande tillval som live-effektvisning, CutAssist eller QDS

God skötsel

Dra nytta av fördelarna med TRUMPF Remote Services.

Meddelande via e-post, TruControl

Meddelande via e-post

När det inträffar varningar, fel eller störningar på laserenheten skickas dessa via e-post till fördefinierade personer eller grupper. Fördelen med detta är att viktiga meddelanden, varningar eller fel inte missas eller att det dröjer länge innan en aktivitet genomförs.

Bäst tillgänglighet för din laser

TRUMPF Remote Services ökar laserns totala tillgänglighet. I flera fall kan TRUMPF serviceexperter ansluta direkt via Remote Support. Vid behov kan du ingripa aktivt för att till exempel återställa laserns funktion. Dessutom kan uppdateringar av mjukvara genomföras. Även här står TRUMPF expertsupport med utbildade medarbetare redo till ditt förfogande.

Optimera tiden för laserstråle till, TruControl

Optimalt utnyttjande av lasern

Statistikräknaren tillåter utvärdering och optimering av laserns utnyttjandegrad. Varje utgångs nyttjandegrad dokumenteras. Särskilt när lasern är integrerad i ett lasernätverk kan detta användas för att optimera Laser On-tiden och på så sätt optimeras produktiviteten av tillverkningen.

Optimerad skär- och svetskvalitet

Modulen CutAssist gör det möjligt för dig att få optimal skärkvalitet vid besvärliga ställen som hörn, kanter och vändpunkter. Du behöver inte anpassa laserparametrarna efter hastigheten hos bearbetningsmaskinen för detta. CutAssist använder hastighetssignalen från CNC-styrningen och omvandlar den till en styrsignal för lasereffekt. Resultatet är optimal anpassning av laserparametrarna till den aktuella hastigheten – både för skärning och svetsning.

Enkel kvalitetsdatalagring (QDS)

Med modulen kvalitetsdatasäkring kan du registrera alla kvalitetsrelevanta data för de enskilda arbetsstegen (bör- och ärvärden) under bearbetningsprocessen. Registreringen sker utan att processen störs så att cykeltiden inte förlängs. Operatören kan själv bestämma vilka data som ska registreras. Genom exakt dokumentation är det möjligt att tilldela alla parametrar till konkreta komponenter, skiftdata, tider etc. och därmed förverkliga en sömlös spårbarhet – även under många år.

Lasereffektreglering, TruControl

Överskådlig effektvisning

Live-effektvisning visar den faktiska lasereffekten på användarsnittstället och jämför den med den inställda lasereffekten. Därmed minskas tiden för felsökning och det är möjligt att göra detaljerade mätningar och utvärderingar. Förutsättning för live-effektvisning är en aktiv lasereffektsreglering.

Flexibel med alla vanliga fältbussystem

TRUMPF laser tillåter styrning över alla vanliga fältbussystem. Därmed är det komfortabelt och enkelt att integrera dem i anläggningar – en fördel för integratören och slutanvändaren.

TruControl laserstyrning

Kraftfull diagnostik

Många sensorer ger omfattande information om laserns status. Med styrmjukvaran TruControl kan du hämta och övervaka all viktig information angående laserns tillstånd. Därmed är TruControl vid sidan av styrning för lasern även ett kraftfullt verktyg för diagnostik.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Teknologibild för TRUMPF skivlaser
Laser

Skärning, svetsning, märkning, bearbeta ytor: Med TRUMPF kan du dra nytta av flexibiliteten, mångsidigheten och kostnadseffektiviteten hos verktyget laser.

Applikationsmångfald hos TRUMPF
Tillämpningar

Hitta den rätta TRUMPF-produkten för din applikation – perfekt anpassad för dig!

Branscher, TRUMPF GmbH + Co. KG
Branschlösningar

TRUMPF har mycket exakta lösningar för många branscher och specialister som känner till de specifika kraven och tillämpningarna.

Kontakt
Försäljning Laserteknik
E-post
Service och kontakt