Lands-/region- och språkval

Enkel övergång till TRUMPF: För över data snabbt och automatiskt med vår Converter mjukvara

Den som funderar på att byta lasertillverkare står inför problemet att föra över all sparad laserdata till den nya lasern. Förut gjordes detta ofta manuellt. Denna ansträngning tillhör nu det förflutna! Med TRUMPF Converter mjukvaran kan sparade data föras över till TRUMPF lasersystem, 1:1 utan förluster. Till de konverteringsbara bildformaten räknas JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP, SVG och VLM. Även PDF-filer kan enkelt föras över till VLF-filer, d.v.s. märkningsdokument lämpliga för TruTops Mark 2 mjukvaran.

Automatiskt

PDF- och bildfiler konverteras automatiskt till märkningsformaten som TRUMPF använder.

Ekonomiskt

Man behöver inte göra några tidskrävande nya ritningar av märkningsinnehållen i CAD. Det sparar på kapaciteten under designprocessen.

Intelligent

Streckkoder och datamatriskoder (DMC) känns igen och importeras som variabel.

Flexibel

Okända teckensnitt kan tilldelas tecknen i 2D-mjukvaran TruTops Mark 2. Även färger som hittills använts kan sättas på TruTops Mark markeringar eller laserparametrar.

Snabbt

Både enskilda filer och även hela mappar, som innehåller många filer, kan konverteras.

Skapa märkningdata? Det har aldrig varit så enkelt!

Med TRUMPF Converter mjukvaran kan du enkelt och snabbt konvertera PDF-filer och många andra bildfiler till märkningsfiler som utan problem fungerar på alla TruMark lasrar.

Vill du byta snabbt och enkelt till ett TRUMPF lasersystem?

Vi ger dig gärna rådgivning om hur du för över sparade data 1:1 utan förluster med TRUMPF Converter mjukvaran till TRUMPF lasersystem.

Kontakt
Försäljning Laserteknik
E-post
Service och kontakt