Lands-/region- och språkval
TecZone Bend
TecZone Bend
Programvara

TecZone Bend

Programmera snabbare än någonsin tidigare.

Programmera kantpressar enkelt

Programmeringssystemet TecZone Bend är den perfekta separata lösningen till TRUMPF kantpressar. Den kombinerar bockningsprogrammering på kontoret med verkstadsprogrammering på TrueBend Serie 5000 och möjliggör automatisk framtagning av ett programförslag baserat på 2D- och 3D-data inklusive NC-koder.

Högsta tänkbara prestanda

Den automatiska beräkningen av program sker på några få sekunder.

Intuitiv manövrering

Det intuitiva manövreringskonceptet gör att endast de menyer som behövs syns. Det är enkelt att ändra bockningsföljden.

Skapa program automatiskt

Programmet skapas automatiskt och på några sekunder – inklusive NC-kod.

Kollisionskontroll i realtid

Möjliga verktyg visas automatiskt. Vid ändringar sker kollisionskontrollen i realtid.

Hantera riggningsschema

TecZone Bend sparar det aktuella riggningsschemat. Detta kan hämtas vid öppning av ett nytt program.

Upplösning av komponenter

TecZone Bend kan lösa upp komponenter med ett knapptryck och visa dem som separata delar.

Optimera riggningsscheman

Minimera antalet verktygsväxlingar med tillvalet Tool Setup Optimizer.

Mindre riggning, mycket bockning

Programmeringssystemet TecZone Bend skapar programmen till dina bockningsdetaljer. Tillvalet Tool Setup Optimizier kontrollerar till vilka delar du behöver samma verktyg och hur det går att kombinera verktygsstationerna på bästa sätt. På detta sätt kan du bocka så många delar som möjligt med endast en uppspänning.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Keyvisual-tjänster
Services

Som partner får du stöd av TruServices med individuellt anpassade lösningar och servicepaket – så att du alltid tillverkar på toppnivå.

Synapsbild som visar Smart Factory
Smart Factory

Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.

Bending machines, image of the technology
Kantpressar

För varje bockningsteknik finns en passande kantpress, som enkelt bearbetar såväl enkla som komplexa detaljer i alla format exakt och ekonomiskt.

Kontakt
Försäljning digitala tjänster
E-post
Tjänster
Licensvillkor och systemkrav Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt