Lands-/region- och språkval
TRUMPF Teknisk Service produktförbättringar Keyvisual
TRUMPF Teknisk Service produktförbättringar Keyvisual
Tjänster

Produkt förbättringar

Du får inte bara en produkt av oss – utan ett utbyggbart produktionssystem.

Vill du realisera nya tillämpningar på befintliga maskiner, system eller lasrar från TRUMPF? Med Produkt förbättringar kan du genomföra nya kundkrav, arbeta mer lönsamt eller öka ert värdeskapande målinriktat. 

Redo för förändringar

Med Product Enhancements reagerar du flexibelt på förändringar på marknaden även på kort sikt.

Tjäna mer

Satsa målmedvetet på Product Enhancements för att sänka era kostnader och bli lönsammare.

Produktivare tillverkning

Minska ställtider och tillverka mer produktivt – exempelvis genom automatisering.

Bättre processresultat

Förbättra era processresultat genom eftermontering av innavativa sensorsystem.

Bli mer ekonomisk, förbättra processer – öka outputen från din tillverkning med hjälp av Produkt förbättringar

Individuella lösningar

Har du en idé eller krav som du inte kan förverkliga med standardfunktionerna och de befintliga automatiseringslösningarna? Tillsammans med TRUMPF hittar du snabbt en individuell lösning för att utöka funktionerna för dina maskiner, lasrar och lasersystem på lämpligt sätt. Kontakta oss!

Standard-Product Enhancements

Utöka antalet funktioner på ett okomplicerat sätt: Du integrerar Standard-Product Enhancements även i efterhand utan kostnader för specialutveckling eller omfattande anpassningsarbeten i er TRUMPF-produkt. Alla funktioner som kommer i fråga är individuellt definierade och optimalt anpassade till er maskin. Du väljer alltså från en byggsats av moduler och kan alltid förlita dig på en problemfri drift.

Exempel

CoolLine

CoolLine

Konstant temperatur vid laserskärning och goda skärresultat även i tjockt stål. Funktionen CoolLine sprejar vatten koaxialt på bearbetningsstället via en speciell dysa. Tack vare vattnets förångningsenergi dras värme bort från plåten. Tack vare detta uppnås avkylning och temperaturen förblir i det närmaste konstant under skärningsförloppet. Du kan kapsla delar snävare med denna funktion. Mindre restgitter – mer vinst

ObserveLine

ObserveLine

Det finns olika anledningar till att plåtskrot fastnar i den färdiga delen och till att detta leder till problem i de efterföljande operationerna. ObserveLine är en optisk mätmetod som varje kontur kan kontrolleras med för att se om den är fullständigt skuren. Jämfört med mätning med avståndsreglering har den optiska mätningen fördelen att den är snabbare och mer exakt. Till och med mindre håldiametrar och snett stående plåtskrot kan registreras med den.

En fastkroppslasers laserutgångar

Flexibla laserutgångar och intelligent strålhantering

Tack vare att de flesta fastkroppslaseraggregaten är moduluppbyggda kan du bestycka dem med fler laserutgångar även efter köpet. Detta ökar den produktiva laseranvändningen eftersom du kan manövrera upp till sex olika arbetsstationer efter varandra eller samtidigt.

Automatiseringskomponenter

Automatiserade maskiner blir snabbt lönsamma eftersom de accelererar arbetssteg, bearbetar större antal under samma tid och producerar tillförlitligt dygnet runt. Säkerställ dessa fördelar med en automatiseringslösning som är anpassad för dina TRUMPF-produkter – från maskingränssnitt via halvautomatiska lastningslösningar till den helautomatiska bearbetningscellen.

Exempel på automatiseringskomponenter

LiftMaster Compact, bäst i klassen

LiftMaster Compact

Med LiftMaster Compact förkortar ni tiderna för lastning och utlastning av er TruLaser-maskin. Dess extremt korta cykeltid på under 90 sekunder uppnås bland annat genom den parallella lastningen och utlastningen. I samband med detta transporterar LiftMaster Compact plåtämnen till lasermaskinens pallväxlare, samtidigt tas redan skurna delar upp av en separat gaffelram och läggs ner på sugkoppsramens översida.

Automatiseringsgränssnitt

Automatiseringsgränssnitt

TRUMPF-produkter gör det möjligt för er att integrera automatiseringsteknik även efter köpet. För detta använder du gränssnitt för många vanliga standarder på marknaden. Inom ramen för dessa Product Enhancements kan du dessutom integrera dina laseraggregat i en överordnad styrning eller ett överordnat styrsystem.

TRUMPF LaserNetwork

TRUMPF LaserNetwork

TRUMPF LaserNetwork ökar flexibiliteten för er tillverkning. Ett laseraggregat kan användas för upp till sex arbetsstationer och ger er därmed en möjlighet att använda detta till olika tillämpningar. Även den parallella driften samt snabbt växlande arbetsstationer är möjliga.

Sensorsystem

Oavsett vilka utmaningar ni står inför i er produktionsvardag i framtiden förblir ni optimalt rustade tack vare mycket intelligenta processensorer.

Exempel på sensorsystem

SeamLine Pro

SeamLine Pro

Före, under och efter svetsningen samlar SeamLine Pro kontinuerligt in data för absolut reproducerbara resultat. De omfattande processensorerna övervakar hela svetsprocessen och registrerar samtidigt fogställe, brännfläcken och svetsfogen. En särskild fördel: SeamLIne Pro justerar ständigt fokalpunkten automatiskt. Efter svetsningen kontrollerar sensorsystemet foghöjden och fogbredden samt kantförskjutningen.

VisionLine

VisionLine

VisionLine utför en optisk arbetsstycksidentifiering och ser till att svets- eller skärningsförloppet alltid utförs på rätt ställe på komponenten. Du kan förlita dig på ökad processäkerhet, enkel manövrering och systematisk spårbarhet för den tillverkade komponenterna.

CalibrationLine

Product Enhancements CalibrationLine kontrollerar med jämna, individuellt definierbara mellanrum om fokalläget och lasereffekten på arbetsstycket faktiskt motsvarar laserstyrningens förinställningar. Vid behov korrigerar CalibrationLine mätvärdena och bringar på detta sätt programmet och verkligheten i samklang igen för ett perfekt svetsresultat.

Detta kan också vara intressant för dig

Automatisering

Med en högautomatiserad tillverkning arbetar du ekonomiskt och effektivt även i framtiden.

Sensorsystem

Som helhetsleverantör erbjuder TRUMPF även processensorer. Genom kontinuerlig processövervakning ökar du kvaliteten och reglerar processen tillförlitligt och exakt.

TRUMPF Services Financing Keyvisual
Finansiering

Maskiner och finansiering från samma leverantör: Våra landsövergripande finansieringslösningar skräddarsydda efter din situation och marknad.

Kontakt
Nerladdningar
Services
MyTRUMPF inloggning Ta reda på mer
Service och kontakt