Lands-/region- och språkval
TRUMPF Services Technical Service Keyvisual
TRUMPF Services Technical Service Keyvisual
Tjänster

Teknisk Service

Vid behov är vi snabbt på plats  och i idealfallet hjälper vi dig att förebygga problem.

Det spelar ingen roll om du producerar i Europa, Amerika eller Asien. Det finns alltid högt kvalificerade servicetekniker på plats för dig. Det spelar ingen roll om du är på plats personligen, via Remote Support eller via appen. Du kan räkna med kompetent hjälp – från installationen till inspektion och underhåll för reparation av din anläggning,

Vi finns där för dig

Räkna med bästa tänkbara stöd på plats – med mer än 1 600 servicetekniker över hela världen.

Högt kvalificerade serviceexperter

TRUMPF servicetekniker vidareutbildas enligt en enhetlig standard över hela världen.

Snabbt stöd

Snabba diagnoser och reaktionstider tack vare ett enhetligt kommunikationssystem över hela världen

Det finns inget som heter att det inte går

Med vår globala eskalationshantering löser vi knepiga situationer för dig på kort tid.

lösta servicehändelser utan insats på plats
servicetekniker hjälper dig världen över
Serviceplatser och dotterbolag

Våra appar för din service

Vår fjärrservice

Håll tillgängligheten till din maskin på en konstant hög nivå: Dra nytta av olika funktioner som kan fjärrstyras med fjärrservice och på detta sätt kan lösas utan insats på plats. Oavsett om det rör sig om avhjälpning av tekniska fel eller om att vägleda dig vid ett problem drar du nytta av våra serviceexperter världen över.

 

Flyer kvalificeringsstöd IQ/OQ

Vill du certifiera en laseranläggning i reglerade branscher? Det kan vara ett krävande företag! Dock inte med TRUMPFs kvalificeringsexperter som stöttar dig under hela certifieringsprocessen. Dra nytta av vår expertis när det gäller kvalificering särskilt inom medicinteknik och inom luft- och rymdfart.

 

Detta kan också vara intressant för dig

Kontakt
Tjänster
Appen Service Ta reda på mer MyTRUMPF inloggning Ta reda på mer
Service och kontakt