Lands-/region- och språkval

Fjärrstyrning

Maximera tillgängligheten till din anläggning genom att du snabbt och säkert låter fjärravhjälpa eventuella störningar med fjärrstyrning (tidigare Teleservice). Våra utbildade serviceexperter kopplar upp sig på din anläggning via en säker fjärråtkomst efter ditt godkännande. På detta sätt drar du fördel av en snabb feldiagnos och lösning utan användning av en tekniker på plats.

Snabb och effektiv hjälp

Fjärrförfrågan, feldiagnos och störningsavhjälpning via fjärråtkomst till din anläggning.

Felavhjälpning online

Efter fjärrdiagnosen behövs det i många fall ingen insats på plats.

De senaste säkerhetsstandarderna

Den komfortabla anslutningen skyddas enligt de mest aktuella IT-säkerhetsstandarderna.

Förstklassig support

Mycket välutbildade och erfarna tekniska specialister som finns där för dig.

Principen för fjärrstyrning

Technical Service, Teleservice

 1. Start
  Du initierar uppkopplingen med ett klick på ditt användargränssnitt.
 2. Säker anslutning
  Din anslutning skyddas med integrerad maskinvara och en brandvägg i ditt företagsnätverk.
 3. Virtuell dator
  Speciellt för denna session genereras en virtuell dator som den säkra kommunikationen sker över.
 4. Uppkoppling
  Du ger TRUMPFs specialister tillstånd att koppla upp sig på maskinens användargränssnitt.
 5. Fullständig transparens
  Under diagnosen och problemlösningen kan du följa alla steg på användargränssnittet.
 6. Fullständig radering
  Den virtuella dator som genererats speciellt för sessionen raderas efter problemlösningen och slutet av fjärrsessionen.

Översikt över din leveransomfattning*

 • Fjärrdiagnos av orsakerna till störningar och identifering av optimeringspotentialer
 • Fjärravhjälpning av störningar och ökning av din maskins eller ditt lasersystems effektivitet
 • Program- och firmwareuppdateringar för dina maskiners prestanda och IT-säkerhet
 • Utarbetande av detaljerade felbeskrivningar och  långtidsanalyser 
 • Gränssnittsanalyser och funktionskontroller som är relevanta för säkerheten
 • Specifika och individuella utbildningar vid problem och efter en störningssituation

*Den produktspecifika omfattningen av tjänster beror på maskinens resp. lasersystemets tekniska egenskaper och kan därför variera. Tala gärna med oss.

Detta kan också vara intressant för dig

Service och kontakt