Lands-/region- och språkval
Produktbild Smart Teach-appen
Produktbild Smart Teach-appen
Programvara

PFO SmartTeach-app

Mobil teach-procedur

Laserbearbetning i smart

Med PFO SmartTeach-appen skapar du snabbt laserprogram för din programmerbara fokuseringsoptik (PFO). Oavsett om det gäller lasersvetsning, laserskärning eller laserrengöring – du kan bekvämt lära in direkt vid komponenten. För detta syfte sänder kameran som är integrerad i PFO livebilder till appen. Tack vare PFO SmartTeach sparar du värdefull tid vid inställningsarbetet, beroende av komponent upp till 50 % jämfört med konventionell teach-procedur.

Mobil teach-procedur

Använd surfplattan för att skapa PFO-geometrier och för riggning av dina jobb.

Stora tidsbesparingar

Beroende av komponenten så minskas tiden med ungefär hälften.

Enkel manövrering

Du hämtar alla funktioner med intuitiva pekrörelser.

Skapa ditt PFO-program bekvämt och snabbt

Det finns två sätt att skapa ett PFO-program: antingen mäter du svetskonturerna på arbetsstycket och anger värdena manuellt i PFO-programmets minne. Eller så använder du teach-proceduren. Det innebär att du ställer in skannerspegeln så att laserns fokus ligger på enskilda punkter av svetskonturen. När fokus ligger exakt på en punkt på svetskonturen kan punktens koordinater överföras till programminnet med en "knapptryckning". På så sätt skapas även geometriska figurer som linjer och cirklar som kan sättas samman till kompletta svetskonturer.

Med PFO SmartTeach sparar du mycket tid vid riggning. Beroende av komponenten kan tiden till och med halveras. PFO SmartTeach synkroniserar de skapade eller ändrade programmen med lasern. Användare av styrprogrammet TruControl lär sig det snabbt. De kända egenskaperna för att skapa ett PFO-program är oförändrade och därmed även förlopp och funktioner som man har vant sig vid.

Ladda ner nu utan kostnad:

Applikationen PFO SmartTeach kan du hämta gratis i Apples AppStore: Testa appen utan risk. För produktiv användning aktiverar du optionen PFO SmartTeach-app.

Till nedladdningen

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Lasersvetsning med TRUMPF laser
Lasersvetsning

Laserstrålen öppnar upp för nya möjligheter att sammanfoga metaller och plaster: den svetsar även material med hög smälttemperatur och hög värmeledningsförmåga exakt.

Sensorsystem

Som helhetsleverantör erbjuder TRUMPF även processensorer. Genom kontinuerlig processövervakning ökar du kvaliteten och reglerar processen tillförlitligt och exakt.

Kontakt
Försäljning Laserteknik
E-post
Nedladdningar
Service och kontakt