Lands-/region- och språkval
TRUMPF skivlaser TruDisk 8001
TRUMPF skivlaser TruDisk 8001
Skivlaser

TruDisk

Högsta effekt från skivan

Optikkonstruktion för TruDisk
.NEW
Optikkonstruktion för TruDisk
Skivlaser

TruDisk

Robust optikkonstruktion i TruDisk skivlaser

Fastkroppslaser med hög prestanda

TruDisk är en fastkroppslaser med hög prestanda för svetsning, skärning och ytbearbetning av metaller. Den imponerar framför allt i situationer som samtidigt kräver hög effekt och maximal strålkvalitet. Den nya generationen av TruDisk laser erbjuder stora fördelar, framför allt genom den mycket kompakta uppställningsytan och den ökade robustheten. Dessutom har den en intelligent insida. Sensorernas datakvalitet, som övervakar alla viktiga parametrar i lasern, har avsevärt förbättrats så att den nya TruDisk lasern är optimalt förberedd för framtidens Industrie 4.0-tjänster, till exempel Condition Monitoring. TruDisk arbetar ekonomiskt i alla lasertillstånd tack vare den ökade verkningsgraden, ny energieffektivare pulsfunktion och intelligent energihantering.

100 % konstant effekt

Stabila processer tack vare integrerad, aktiv lasereffektreglering säkerställer reproducerbara resultat.

Högsta strålkvalitet

Som lasermedium säkerställer skivan i TruDisk enastående strålkvalitet upp till 2 mm mrad.

Robust mot återreflektion

Tack vare patenterad resonatordesign bearbetar TruDisk även material med hög reflektion.

Intelligent energihantering

Flera energisparlägen och effektfaktorkorrigering minskar elbehovet.

Svetsning med få stänk

Med BrightLine Weld erhålls svetsfogar av hög kvalitet med minimal stänkbildning.

Flexibelt kylkoncept

Välj mellan integrerad värmeväxlare (standard) och kompressorkylare (tillval).

TruDisk – det vassaste verktyget i lådan
Kompakt konstruktion av TruDisk 2000
Robust och tillförlitlig

Strålgång, strömförsörjning, kylning och styrning av TruDisk laser är uppbyggda av moduler. Alla komponenter är monterade i ett kompakt hus och perfekt anpassade efter varandra. Resultatet är ytterst tillförlitliga och robusta lasersystem, även i extrema omgivningsförhållanden.

TruDisk skivgeometri
Strålkvalitet för bästa resultat

Tack vare skivgeometrin uppnår TruDisk en enastående strålkvalitet ända upp till multikilowattområdet. Därmed kan du få optimala resultat vid processer som fjärr- och hybridsvetsning eller höghastighetsskärning.

Låga driftskostnader för TruDisk
Låga driftskostnader

TruDisk har en aktiv effektfaktorkorrigering, fyra programmerbara energisparlägen, ett optimerat kylsystem och kommunicerar i det intelligenta PROFIenergy-nätverket. Med hjälp av dessa färdigheter kan den använda energin extremt effektivt, vilket optimerar driftskostnaderna.

TruDisk-resonator
Modulkonstruktion

TruDisk modulära, kompakta och enkla konstruktion erbjuder högsta flexibilitet och tillgänglighet i alla avseenden. Därmed kan enskilda komponenter som strålgång, strömförsörjning, kylning och TruDisk styrning bytas snabbt och enkelt.

Laserpåsvetsning med TRUMPF laser
100 % konstant effekt

Den integrerade aktiva lasereffektregleringen garanterar stabila processer och därmed alltid reproducerbara bearbetningsresultat. Regleringen sker automatiskt och i realtid – oberoende av omgivningsförhållandena över hela laserns livscykel.

Lasersvetsad differential

Djupsvetsning

Lasersvetsat kugghjulDen högeffektiva lasern TruDisk är lämplig för många olika tillämpningar inom bilindustrin, t.ex. drivlinan – här en styrväxel. Här är kraven på noggranna och reproducerbara svetsresultat extra höga. Tack vare inställbar och övervakad lasereffekt klarar skivlasern det enkelt.

TruDisk laser skär olika material och plåttjocklekar

Skära de mest varierande materialen och plåttjocklekarna

Laserskärning möjliggör i stort sett alla – även invecklade och komplexa – konturformer utan verktygsväxling. Kanterna är släta och gradfria och kräver därför inget efterarbete. Tack vare små värmeinfluerade zoner förekommer i stort sett ingen distorsion. TruDisk skär många olika plåttjocklekar och materialtyper – även icke-järnmetaller med hög reflektion.

Skannersvetsning av en bildörr

Skannersvetsning av en bildörr

I samspel mellan fokuseringsoptiken, t.ex. den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 3D, fungerar TruDisk laser som strålkälla för skannersvetsning. Vid denna metod styr rörliga speglar laserstrålen. Vinkeländringar styr strålen över arbetsstycket. Det uppstår ett bearbetningsfält, som kan svetsas mycket dynamiskt och exakt. Tack vare speglarnas mycket snabba förflyttningsrörelser bortfaller ställtiderna nästan helt och laseraggregatet kan producera under nästan 100 procent av den tillgängliga tillverkningstiden.

Hybridsvetsning av enormt stora fartygsdäck

Hybridsvetsning av enormt stora fartygsdäck

Laser-hybridsvetsning förbinder även tjocka plåtar med upp till 20 mm stora fogspalter. TruDisk är okänslig mot återreflektioner, som skulle ge andra lasrar problem och är därför mycket lämpliga för denna tillämpning. Typiska användningsområden för hybridsbetsning finns inom biltillverkningen, varvsindustrin, krantillverkning, tillverkning av tunga maskiner, byggmaskiner och inom många andra områden.

Kapskiva med LMD-kontur

Kapskiva med LMD-kontur

Om en komponent utsätts för höga temperaturer, tryck, slitage eller fukt måste speciella material användas. Detta behöver dock inte betyda att hela komponenten måste bestå av samma material. Det räcker att lägga på ett skyddslager med laserpåsvetsning på kanten av belastningszonen. Vilket man kan se här på en kapskiva. Genom laserpåsvetsning skapar lasern ett smältbad på komponentens yta. Genom ett munstycke tillförs lite metallpulver åt gången tills önskad lagertjocklek har uppnåtts.

Laserpåsvetsning som additiv tillverkningsprocess

Laserpåsvetsning som additiv tillverkningsprocess

Vid laserpåsvetsning (kort LMD för Laser Metal Deposition) skapar lasern ett smältbad på komponentytan. Via automation förs metallpulver in genom ett munstycke. Det bildas strängar som är hopsvetsade med varandra, som sen bildar strukturer på de befintliga stommarna eller hela komponenterna. Här appliceras en skruvtransportör lager för lager på ett rör med LMD. Jämfört med andra generativa processer har LMD hög uppbyggnadshastighet och därmed hög processhastighet.

Laserparameter                                                          
Lasereffekt 1000 W 1 2000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 8000 W 1 8000 W 1 8000 W 1 10000 W 1 12000 W 1 16000 W 1 20000 W 1 24000 W 1
Typ. effektkonstant vid märkeffekt över 8 timmar vid konstant omgivningstemperatur ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. effektkonstant vid märkeffekt över 8 timmar vid konstant omgivningstemperatur ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Konstant inställbart effektområde 60 W - 1000 W bei aktiver Leistungsregelung 60 W - 2000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung - 80 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung - 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung 100 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung - 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung 160 W - 8000 W bei aktiver Leistungsregelung 160 W - 8000 W bei aktiver Leistungsregelung 160 W - 8000 W bei aktiver Leistungsregelung 200 W - 10000 W bei aktiver Leistungsregelung 240 W - 12000 W bei aktiver Leistungsregelung 320 W - 16000 W bei aktiver Leistungsregelung 400 W - 20000 W bei aktiver Leistungsregelung 480 W - 24000 W bei aktiver Leistungsregelung
Strålkvalitet vid inkopplingen till LLK 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerär apertur vid utkopplingen enligt LLK 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Våglängd 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
Min. diameter laserljuskabel 50 μm 50 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 200 μm 100 μm 100 μm 100 μm 100 μm 100 μm
Modell                                                          
Bredd 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1620 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm
Höjd 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1475 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm
Djup 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 725 mm 920 mm 920 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Max. antal ljuslaserkablar 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Max. antal laserljuskablar vid enhetsstorlek Extended 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 - - - - -
Uppställning                                                          
Kapslingsklass IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Omgivningstemperatur 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
TruControl styrning

TruControl

TruControl är styrprogrammet för TRUMPF fastkroppslaser – för snabb och enkel manövrering. Pulsformer programmeras individuellt anpassade efter tillämpningen. Lasereffekten regleras i realtid för högsta reproducerbarhet av processresultaten. För att kunna spåra viktiga kvalitetsdata för de producerade delarna även efter flera år registrerar tillvalsmodulen DataStore alla kvalitetsrelevanta data.


Om det finns externa styrningar så kommunicerar TruControl med dem via alla vanliga gränssnitt. Inmatningar görs via pekskärmen på manöverpanelen eller en paneldator. Via Ethernet kan ni ansluta era lasrar till nätverket och ansluta flera datorer.

Med TRUMPF kan du flexibelt anpassa din fastkroppslaser efter inbyggnads- eller driftsituationen. Det gäller till exempel för alla strålgångskomponenter samt styrningen. Det finns även flera alternativ till kylvattenförsörjningen. Gränssnitt för olika typer av optik finns redan från starten. För att spara kostnaderna kan strålkällan försörja flera arbetsstationer samtidigt. TRUMPF fjärrservice hjälper dig att se till att ditt system är tillgängligt, överallt och alltid.

TruDisk-resonator
Flexibel integrerad strålgång

Det finns många olika tillval för strålgången som möjliggör flexibel planering med lasern. Via Plug & play ansluts laserljuskabeln helt enkelt till olika arbetsstationer. Därmed väljer du ett antal av de upp till sex fiberutgångarna. Lasereffekten kan fördelas flexibelt mellan utgångarna. Därmed kan flera arbetsstationer arbeta samtidigt med delad lasereffekt eller efter varandra med full lasereffekt. Tack vare modulkonstruktionen kan såväl lasereffekten som antalet laserutgångar eftermonteras på plats.

Aktiv lasereffektsreglering för TRUMPF fastkroppslaser
Aktiv lasereffektreglering

I stället för manuell styrning kan man reglera effekten hos TruDisk i realtid. Den aktiva lasereffektregleringen stabiliserar lasereffekten till avvikelser på +/- 1 % och håller därmed processen konstant oberoende av påverkan från omgivningen. Det ger marknadens högsta effektstabilitet – under laserns hela livslängd.

Tillval BrightLine Weld

Utnyttja tillvalet BrightLine Weld näst intill stänkfri lasersvetsning och högsta kvalitet på svetsfogarna. Valet är ditt – öka produktiviteten rejält genom avsevärt högre matningshastigheter eller sänka energikostnaderna med upp till 40 %. På så sätt kan du minska maskinens stilleståndstid samt driftskostnaderna eftersom efterarbetet minskar.

Många gränssnitt hos TRUMPF fastkroppslaser
Många gränssnitt – för enkel integrering

Gränssnittet är avgörande för att integrera en TruDisk laser i maskinen eller produktionslinan. Därför erbjuder halvledarlasrar från TRUMPF gränssnitt till alla vanliga fältbussystem. Dessutom finns: realtidsgränssnitt, parallell/digital I/O, gränssnitt för processensorer, OPC UA programvarugränssnitt, analoga ingångskort, gränssnitt för intelligent TRUMPF-optik (CFO, PFO).

Programmerbar fokuseringsoptik PFO 33
Intelligent ända till arbetsstycket

Den intelligenta optiken synkroniseras med lasern via ett eget gränssnitt. Därmed kan du använda fokuseringsoptiken CFO eller skanneroptiken PFO optimalt för era syften. Bearbetningsoptiken programmeras via laserstyrningen. Det behövs inte någon extra dator eller styrning.

Fjärrservice

Vid störningar ansluter TRUMPF serviceexperter sig till lasern via en säker fjärranslutning. I många fall kan störningen åtgärdas direkt eller så kan laserns konfiguration förändras så att produktionen kan fortsätta tills reservdelen anländer. Detta möjliggör maximal tillgänglighet

TRUMPF LaserNetwork mit TruDisk laser
TRUMPF LaserNetwork

Med lasernätverket kan du koppla samman en eller flera lasrar med upp till sex arbetsstationer vardera. Därmed delas antingen laserns effekt upp på flera stationer eller så försörjs dem växelvis med full effekt. Det gör det möjligt att kombinera olika tillämpningar som svetsning eller skärning med varandra

Integrerad kompressorkylare

Med den integrerade kompressorkylaren kan du utnyttja en maximal tilloppstemperatur på kylvattnet på 38 °C – och då behövs inte någon extern kylare. Det gör att lasern förblir kompakt eftersom den totala uppställningsytan inte ökar med den integrerade kompressorkylaren. Styrningen och övervakningen av kylaren görs bekvämt via TruControl. Det är även snabbt och enkelt att byta ut hela kylaren eller kylkretsen.

Kylning av bearbetningsoptik/lasersljuskabel

Bearbetningsoptik och laserljuskablar kan kylas enkelt och bekvämt med laserns kylvatten. Därmed behövs inte någon separat kylning.

Producera alltid effektivt och ekonomiskt med TRUMPF sensorsystem. Sensorsystemprodukterna VisionLine, CalibrationLine eller integrerad pyrometer säkerställer stabila processer genom att övervaka samtliga processer i laserproduktionen och ger därmed ett viktigt bidrag till processäkerheten. Bearbetningen fortsätter ostört under mätningen och kräver inga avbrott. Det sparar värdefull produktionstid.

Bildbehandling

TRUMPF bildbehandling Vision Line ser kännetecken på komponenterna och ser till att svetsningen alltid görs på rätt ställe.

Bildbehandling, Vision Line Basic
VisionLine Basic

En digital kamerabild med hårkors i laserns fokus är ett stöd vid observationen av arbetsstycket och vid teach-proceduren.

Upptäck egenheter med VisionLine Detect
VisionLine Detect

Egenskapsidentifieringen ger möjligheten att integrera bildbehandlingsprogrammen i produktionsprocessen på ett enkelt sätt.

VisionLine Project
VisionLine Project

Med ett extra tjänstepaket levererar TRUMPF den kompletta lösningen för komplexa bildbehandlingsuppgifter.

Kalibrering

TRUMPF kalibreringsverktyg CalibrationLine kontrollerar och korrigerar fokalpunkt och lasereffekt vid arbetsstycket med regelbundet individuellt definierbara intervall.

Foglägesreglering

Sensorsystemet detekterar fogspalten och styr svetspositionen under svetsprocessen.

SeamLine Pro TruDisk
SeamLine Pro TruDisk

Foglägesreglering och foggeometrimätning för fastkroppslaser

Produktbild SeamLine Remote
SeamLine Remote

Foglägesreglering och foggeometrimätning vid fjärrsvetstillämpningar

OCT foglägesreglering och foglägesövervakning
OCT-foglägesreglering

OCT foglägesreglering och foglägesövervakning

Temperaturreglering

TRUMPF temperaturreglering ser till att resultaten får optiskt hög kvalitet vid plastsvetsning.

Temperaturreglering
Temperaturreglering

Temperaturregleringen registrerar värmestrålningens intensitet

Svetsdjupsövervakning

TRUMP svetsdjupsövervakning varnar användaren när processen avviker från det förinställda svetsdjupet.

Svetsdjupreglering, TRUMPF sensorsystem
Svetsdjupsövervakning

Mät kapillärdjupet under svetsningen.

Laser och lasersystem – ett perfekt par hos oss. Alla strålkällor är optimalt anpassade till kraven hos TRUMPF lasersystem. Välj mellan många olika varianter och tillval. Då får ni en anläggning som är skräddarsydd för era uppgifter. Naturligtvis är det även möjligt att integrera vår laser direkt i era produktionslinor.

TRUMPF har alla komponenter som du behöver för strålgången från lasern till arbetsstycket. Detsamma gäller för olika typer av fokuseringsoptik, som har testats och visat sig vara exakta och tillförlitliga under många års användning i industrin. Optiken är enkel att integrera – såväl i fristående bearbetningsstationer som i kompletta produktionslinor. Modulkonstruktionen gör det möjligt att anpassa optiken efter lasertyperna och de olika bearbetningssituationerna.

Fokuseringsoptik

Oavsett om du svetsar, skär, tar bort, värmer upp eller borrar: med robust fokuseringsoptik från TRUMPF blir resultatet av hög kvalitet.

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Bearbetningsoptik BEO D50
BEO D50

Den robusta och kompakta optiken

Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70-2

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Programmerbar fokuseringsoptik

Den perfekta optiken för fjärrbearbetning

Fokuseringsoptik BEO D35 för svetsning med fastkroppslaser
BEO D35

Många användningsområden för skärning och svetsning upp till kilowattområdet.

Bearbetningsoptik BEO D50
BEO D50

Den robusta och kompakta optiken

Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70-2

Stora arbetsavstånd vid liten fokusdiameter

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Lasereffekten vid arbetsstycket kan avvika från märkeffekten beroende på optikkonfigurationen.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Laser Blanking

Vad är Laser Blanking? Hur ser en Coil-anläggning från TRUMPF ut? Verktygslös laserskärning vinner terräng inom allt fler branscher. Särskilt tillverkare som tillverkar stora volymer och företag med större partistorlekar drar nytta av den höga flexibiliteten och kostnadsbesparingarna.

TRUMPF lasersvetsning option BrightLine Weld
Sprutfri lasersvetsning med strålformningsteknologin BrightLine Weld

Med den patenterade TRUMPF-teknologin BrightLine Weld kan du svetsa material som konstruktionsstål, rostfritt stål eller även koppar och aluminium nästan utan sprut.

Diodlaser

Den energieffektiva diodlasern från TRUMPF har sin styrka vid djuplednings-, värmelednings- och laserpåsvetsning samt lödning och plastsvetsning.

Kontakt
Tjänster
Utbildning Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Övervakning och analys Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer
Nedladdningar
Service och kontakt