Lands-/region- och språkval
TRUMPF applikation:svetsning BrightLine Weld

Utmaningen: sprut vid lasersvetsning

Nästan inget verktyg har så många användningsområden som lasern – även för tillverkning av meterlånga, djupsvetsade fogar. Vid djupsvetsning behövs mycket en mycket hög effekttäthet på ungefär 1 megawatt per kvadratcentimeter.

Detta kan under vissa omständigheter orsaka sprut på grund av hög värmetillförsel och ångbildning. Detta påverkar svetsfogens kvalitet negativt och eventuellt behövs tids- och kostnadsintensivt manuellt efterarbete. För detta problem har TRUMPF hittat en passande lösning med BrightLine Weld.

Varför bildas sprut vid djupsvetsning?

TRUMPF lasersvetsning utan BrightLine Weld.

Laserstrålen värmer upp materialet tills det börjar förångas. Metallångan som strömmar ut försätter smältbadet i rörelse och accelererar det – vid för hög acceleration frigörs sprut från nyckelhålets baksida.

I svetsfogen uppstår då uppkast och det blir mindre material kvar för att bilda svetsfogen.

Effekter på svetsresultatet och svetsprocessen

Totalt sett påverkas inte bara fogens kvalitet utan den tar även mer, värdefull tid i anspråk: sprut kan fastna vid själva komponenten, maskinen eller fokuseringsoptiken, vilket i sin tur kräver efterredigering eller rengöring. Slutsatsen blir att maskinstillestånd samt fler byten av optikens skyddsglas leder till ökade kostnader, vilka ökar ytterligare på grund av fler kasserade detaljer.

Lösningen: BrightLine Weld för din TruDisk disklaser

TRUMPF 2-i-1 laserljuskabel för lasersvetsning

Med den patenterade TRUMPF-teknologin BrightLine Weld kan du svetsa material som konstruktionsstål, rostfritt stål eller även koppar och aluminium nästan utan sprut.

Men hur fungerar det? Vår patenterade TRUMPF 2-i-1-laserljuskabel (LLK) har en inre och en yttre fiberkärna. Därmed kan lasereffekten flexibelt fördelas på kärnan, ringen i 2-i-1-LLK och optimalt efter applikationen. Beroende av materialet kan effektfördelningen ställas in optimalt för önskat resultat.

Svetsning med BrightLine Weld

TRUMPF applikation: lasersvetsning med BrightLine Weld

På grund av en extra ringstråle blir nyckelhålsöppningen förstorad och metallånga har lättare för att blåsas ut. Smältan som accelereras i riktning mot ytan leds nu bort av ringstrålen i riktning mot smältbadet och det uppstår inget sprut.

Whitepaper

Vi har sammanställt tematiskt intressanta vitböcker åt dig

PDF - 772 KB
Lasersvetsning av fordonsdetaljer med fastkroppslaser
Läs om hur skivlasern ger rena och breda svetsfogar i denna tillämpning.
PDF - 574 KB
Lasersvetsning av aluminiumlegeringar med en TruDisk-laser och optionen BrightLine Weld
Vid svetsning av aluminiumlegeringar som exempelvis aluminium 6000-legeringen ställs användaren inför utmaningen med värmesprickor. Värmesprickorna påverkar svetsfogens kvalitet negativt och kan leda till att svetsfogen fallerar. Dessutom kan stänk uppstå i processen och därmed förorening av kringliggande detaljer. Whitepaper visar ett svetstest där TruDisk 6001 bearbetar en till två millimeter tjocka delar i värmesprickkänslig svetsfogsposition. Applikationen visar hur optionen BrightLine Weld förbättrar svetsresultatet. Fyll bara i nedanstående formulär och få spännande bakgrundsinformation i vårt whitepaper. 

Dina fördelar

Högsta tänkbara kvalitet

Du kan lita på BrightLine Weld för svetsfogar av hög kvalitet som säkerställer hög hållfasthet utan porer, nedsjunkningar i fogen, sprickor eller ändkratrar.

Högre produktivitet

Tack vare högre matningshastighet arbetar du mycket produktivt – med bibehållen fogkvalitet.

Lägre driftskostnader

Du får fördelen av mindre maskinstillestånd, mindre efterbearbetning, lägre andel kasserade detaljer och hög skyddsglasbeständighet.

Laserljuskabel – enkelt att montera

Eftersom laserljuskabeln är enkel att montera kan den snabbt bytas. Därmed reduceras maskinens stilleståndstid till ett minimum.

Maximal applikationsflexibilitet

Med BrightLine Weld kan man svetsa med hundraprocentig lasereffekt i kärnfiber och ringfiber. En flexibel fördelning av lasereffekten mellan kärn- och ringfibern är möjlig.

Applikationer med BrightLine Weld

TRUMPF applikation: lasersvetsning av drivlinekomponent

Tillverkning av komponenter till drivlinan

TRUMPF-teknologin BrightLine Weld har många fördelar i området drivlina, till exempel lasersvetsning av kugghjul. De kan svetsas med avsevärt högre matningshastighet vid samma svetsdjup.

Svetsning av hairpins vid tillverkning inom området elektrisk mobilitet

Svetsning av hairpins

Hairpins är de fyrkantiga koppartrådarna som sätts i spåren i elplåtarna på elmotorer och därefter svetsas fast på kortsidan. TRUMPF lasrar svetsar hairpins med högsta kvalitet, nästan sprut- och porfritt.

TRUMPF applikation: aluminiumsvetsning

Svetsning av batterihöljen av aluminium

Batterikomponenterna i elbilar är mycket känsliga och därför ska svetsningen påverka kringliggande material så lite som möjligt. För detta lämpar sig sprutreducerad lasersvetsning med optionen BrightLine Weld extra bra. De höga matningshastigheterna minimerar värmetillförseln.

TRUMPF application copper components

Sammanfogning av kopparkomponenter

Med TruDisk och optionen BrightLine Weld är det möjligt att svetsa koppar mycket stabilt och nästan sprutfritt. De högsta kvalitetskraven såväl för svetsfogen som för den svetsade komponenten uppfylls, framför allt i området e-mobility.

TRUMPF applikation: lasersvetsning av aluminium 6000

Kälfogsvetsning av aluminium 6000-legeringar

I motsats till wobbling kan man med BrightLine Weld svetsa AL 6000 kälfogar för karosstillämpningar med hög frammatning och utan värmesprickbildning.

Genomsvetsning av rostfritt stål

Med teknologin BrightLine Weld kan man även genomsvetsa rör och profiler med hög kvalitet på svetsfogarna och hög produktivitet.

BrightLine Weld – Sprutfattig svetsning
BrightLine Weld – Sprutfattig svetsning

Komplettpaketet från TRUMPF

TRUMPF lasersvetsning: Rådgivning för BrightLine Weld

TRUMPF-teknologin BrightLine Weld består av en ny generation av TruDisk disklaser, tillvalet BrightLine Weld, den patenterade TRUMPF 2-i-1-laserljuskabeln samt en standard fokuseringsoptik i serien BEO eller PFO. Det innebär att du får allt från en enda leverantör och kan enkelt uppgradera maskinen med optionen BrightLine Weld på plats om det behövs vid ett senare tillfälle. 

Med stöd från TRUMPF applikationsexperter kan vi arbeta fram de individuellt nödvändiga parametrarna tillsammans med er i vårt laserapplikationscentrum (LAC) och anpassa dem exakt efter er applikation.

Är du intresserad av svetsresultat av hög kvalitet med BrightLine Weld?

Vill du ha mer information på ämnet lasersvetsning med BrightLine Weld? Våra experter ger gärna råd om era individuella applikationer.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Bearbetningsoptiker

Tack vare modulsystemet kan bearbetningsoptiken från TRUMPF anpassas efter de olika rumsliga och användningsspecifika förhållandena.

Optikkonstruktion för TruDisk
Skivlaser

Från att borra de finaste hålen med samma diameter som ett hårstrå till svetsning av fartygspaneler: skivlasern från marknadsledaren TRUMPF har använts i tiotusentals installationer världen över och imponerar med högsta komponentkvalitet och lasertillförlitlighet.