Lands-/region- och språkval

Laserpåsvetsning

Laserpåsvetsning med tråd och pulver

Laserpåsvetsning hör till de genererande metoderna och används vid reparation eller modifiering av befintliga komponenter och för ytbearbetning. Beroende på arbetsuppgiften använd antingen manuell eller automatiserad laserpåsvetsning.

Manuell laserpåsvetsning

Manuell laserpåsvetsning

Vid manuell laserpåsvetsning styr svetsaren tillsatsmaterialet"för hand" till bearbetningsstället. En tunn tråd med diameter på mellan 0,15 och 0,6 mm används oftast som tillsatsmaterial vid den här metoden. Laserstrålen smälter tråden. Materialet som har smält bildar en stark fog med substratet, som också smälts och stelnar åter. Kvar blir en liten förhöjning. Punkt för punkt, linje för linje och skikt för skikt fortsätter svetsaren tills önskad form har erhållits. Ett gasflöde av argon avskärmar arbetsprocessen från luften. Slutligen återställs den ursprungliga formen genom slipning, svarvning, fräsning eller erodering.

Automatiserad laserpåsvetsning

Automatiserad laserpåsvetsning

Vid automatiserad laserpåsvetsning matas tillsatsmaterialet maskinellt till bearbetningsstället. Detta kan likaså vara en tråd, men vid den här tekniken används övervägande metallpulver som material. Metallpulvret läggs på ett basmaterial i flera skikt och smälter samman med detta utan porer och sprickor. Ytan och metallpulvret bildar ett svetsförband med mycket hög hållfasthet. När materialet har svalnat bildas ett metallskikt som kan bearbetas mekaniskt. Det speciella hos den här processen är att den kan användas för att bygga upp ett antal likadana eller varierande metallskikt.

Kontakt
Service och kontakt