You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Värmeledningssvetsning | TRUMPF

Värmeledningssvetsning

Värmeledningssvetsning med TRUMPF lasrar och 3D-svetssystem

Vid värmeledningssvetsning smälter laserstrålen detaljerna som ska svetsas samman längs fogen. Smältorna flyter samman och stelnar till en svetsfog. Värmeledningssvetsning används för att förbinda tunnväggiga delar, till exempel för hörnfogar vid synliga kanter på höljen. Andra användningsområden finns inom elektroniken. Lasern skapar en slät, avrundad svetsfog, som inte kräver något efterarbete. För de nämnda applikationerna är pulsade lasrar eller fastkroppslaser i CW-drift lämpliga. Vid värmeledningssvetsning tillförs energin till materialet enbart genom värmeledning. Därför är fogen bara några tiondels millimeter till en millimeter djup. Materialets värmeledningsförmåga begränsar det maximala fogdjupet. Fogbredden är alltid större än fogdjupet. Om värmen inte kan kan ledas bort tillräckligt snabbt ökar bearbetningstemperaturen över förångningstemperaturen. Det bildas metallånga, svetsdjupet ökar snabbt och processen övergår till djupsvetsning.