Lands-/region- och språkval

Hybridsvetsning

För särskilt svåra fall: kombinationen av lasersvetsning och ytterligare en svetsmetod för speciella tillämpningar inom stålkonstruktion.

Automatiserad lasersvetsning av plåtar för kryssningsfartyg

Hybridmetoder kombinerar lasersvetsning med andra svetsmetoder. Lämplig metod att kombinera med är antingen MIG- eller MAG-svetsning (metal-inert-gas- och metal-active-gas-svetsning) samt TIG-svetsning (tungsten-inert-gas-svetsning) eller plasmasvetsning.

Till exempel svetsas stora plåtar med en längd på upp till 30 meter och 15 mm tjocklek samman vid fartygsbyggnad. Spalten mellan plåtarna är så stort att laserstrålen ensam inte klarar att överbrygga dem. I detta fall kombinerar man MIG-svetsning och lasersvetsning. Lasern levererar hög effekttäthet för stora fogdjup. Den möjliggör höga svetshastigheter och minskar därmed värmetillförseln och distorsionen. MIG-brännaren överbryggar spalten och stänger fogen med tillsatsmaterial. Totalt sett är hybridsvetsningen snabbare än MIG-svetsning ensam och delarna slår sig mindre.

Hybridsvetsningen vinner allt mer terräng och används för närvarande i andra branscher som exempelvis tillverkning av rälsfordon, inom krantillverkning, vid lastbilstillverkning och i den tunga industrin.

Kontakt
Service och kontakt