Lands-/region- och språkval

Punktsvetsning och fogsvetsning med lasern

Technology-Picture-laser-welding-machines

Lasersvetsning möjliggör sammanfogning med enstaka laserpulser eller i CW-drift. Foggeometrin beskriver hur detaljerna som ska sammanfogas möts. De kan till exempel överlappa varandra eller stöta samman kant i kant. Är fogen genomdragen eller består den av enstaka svetspunkter? Består fogen av många korta linjer eller små cirklar? Vilken fogtyp som ska användas avgörs av följande: den måste uppnå nödvändig hållfasthet och får inte föra in för mycket värme i komponenten.  

Olika fogtyper kräver olika driftsätt för strålkällan.

CW-drift

I det här driftsättet exciteras det aktiva mediet kontinuerligt och skapar en oavbruten laserstråle.

Pulsdrift

I pulsdrift exciteras däremot inte det aktiva mediet kontinuerligt, utan i pulser. Korta laserpulser emitteras. Viktiga parametrar för materialbearbetningen är därvid varaktigheten och energin för en sådan laserpuls, samt pulsfrekvensen.

Produkter

Kontakt
Service och kontakt