Lands-/region- och språkval

Skannersvetsning – högproduktiv bearbetning utan ställtider

Idag möjliggör skannersvetsning mycket produktiva och flexibla anläggningskoncept som gör svetsningen i serieproduktion snabbare, exaktare och därmed mer ekonomisk än vanliga svetsmetoder.

Skannersvetsning med hjälp av CalibrationLine

Vid skannersvetsning styrs strålen av rörliga speglar. Strålen styrs genom att speglarnas vinkel ändras. Det uppstår ett bearbetningsfält, i vilket man kan svetsa mycket dynamiskt och exakt. Fältstorleken beror på arbetsavståndet och avlänkningsvinkeln.

Bearbetningshastigheten och storleken på fokusdiametern på arbetsstycket är beroende av optikens avbildningsegenskaper, strålens infallsvinkel, laserstrålens kvalitet och materialet.

Genom förflyttning av ett separat linssystem kan fokalpunkten även flyttas extremt dynamiskt i Z-riktningen för att det ska gå att bearbeta tredimensionella komponenter utan att flytta bearbetningshuvudet eller komponenten.

Tack vare de mycket snabba förflyttningsrörelserna bortfaller ställtiderna nästan helt och laseraggregatet kan producera under nästan 100 procent av den tillgängliga tillverkningstiden.

Skannersvetsning av en bildörr med den programmerbara fokuseringsoptiken PFO 33

Under svetsningen kan skanneroptiken dessutom förflyttas över ett arbetsstycke i kombination med en robot. Denna "flygande" rörelse inspirerade till begreppet "Welding-on-the-fly": roboten och skanneroptiken synkroniserar sina rörelser i realtid. Användningen av en robot ökar arbetsutrymmet avsevärt och möjliggör en äkta tredimensionell komponentbearbetning.

För programmering av en PFO kan man använda ett bekvämt redigeringsprogram som kan konstruera och spara svetsfigurer.

Som strålkälla används högeffekts-disklaser med hög strålkvalitet. En eller flera flexibla laserljuskablar leder därvid laserljuset från laseraggregatet till bearbetningsstationerna.

Lasersvetsning av bildetaljer med fastkroppslaser

Läs om hur disklasern levererar rena och breda svetsfogar i det här användningsfallet.

Fyll bara i nedanstående formulär och få exklusiv bakgrundsinformation och mer information i vårt White Paper.


Produkter

Kontakt
Service och kontakt