Lands-/region- och språkval

Laser Blanking

Laserskärning från Coil har blivit en allt viktigare del av många branscher som involverar plåtbearbetning – för tillverkare av större serier och för Job-Shops med medelstora till stora partistorlekar. Men vad handlar Laser Blanking om egentligen och hur kan även du få ut lönsamhet av den högproduktiva, flexibla Coil-anläggningen från TRUMPF?

Vad är Laser Blanking?

Variationsmöjligheterna ökar och produktionsstorlekarna minskar: Det är just här TruLaser 8000 Coil Edition från TRUMPF kommer in i bilden. Plåtbearbetningsföretag använder ofta presslinjer för plåtbearbetning av stora serier, men måste tillverka bockningsverktyg för varje ny produktvariant på ett dyrt och tidskrävande sätt. Bearbetning med laser direkt från spolen sparar tid, kostnader och material. Men även användare av konventionella 2D-laserskärmaskiner drar nytta av bearbetningen av den hoprullade plåten. Förutom ett högre materialutnyttjande på grund av tätare nesting och kostnadsbesparingar vid inköp av spolmaterial övertygar produktivitetsfördelarna med laserbearbetning av spolmaterial. 

Laserskärning direkt från spolen: Det är fördelen

Ekonomisk tillverkning i små till stora serier

Oavsett om du driver ett plåtslageri med större partistorlekar eller en tillverkare av stora volymer, där presslinjer är en för stor investering och saknar flexibilitet, men 2D-laserskärmaskiner saknar produktivitet, erbjuder Laser Blanking enkel, snabb och ekonomisk produktion.

Spara in på materialkostnaden

Spara upp till 15 % i kostnader jämfört med plåtvaror vid inköp av material. Samtidigt kan du dra nytta av upp till 15 % högre materialutnyttjande tack vare effektivare nesting.

Flexibel produktion

Ändringar i den geometri som ska tillverkas är flexibla och lätta att genomföra jämfört med en presslinje. Lasern som verktyg eliminerar helt kostnader för bockningsverktyg, underhåll, lagring och riggningsförlopp.

Automatisera hela skärningsförloppet

Med TruLaser 8000 Coil Edition kan du automatisera skärningsförloppet helt och hållet – från rullning av spolen och riktning av plåtbandet till robotbaserad borttagning och sortering av komponenter. Anläggningen uppfyller därmed alla uppgifter för ett helautomatisk skärningscentrum.

Anslutning till automatiserade lager

Den högproduktiva, högt automatiserade Laser Blankning-anläggningen kan anslutas flexibelt till lagersystem. Färdigskurna delar kan på så sätt transporteras till andra anslutna maskiner, t.ex. för automatisk bockning av delarna.

Fortsatt optimering med intuitiv mjukvara

Mjukvaran TRUMPF TruTops Boost föreslår optimala strategier för nesting och kapning. Det innebär att du kan lita på högsta möjliga materialutnyttjande och effektiv skrothantering. Tack vare mjukvaran fastnar inte komponenterna i restgittret  när de lastas ut, vilket ökar processäkerheten.

Coil, 2D-laserskärmaskiner, kantpressar: jämförelse av 3 bockdetalj-produktionssystem

 

Symbol

Coil-Laser-bearbetning

Symbol

2D-laserskärmaskiner

Symbol

Presslinje

Användning Medelstora till stora serier Små serier Stora serier
Teknologi Laser Laser Bockningsverktyg
Komponenter Enkelt till komplext Enkelt till mycket komplext Enkelt
Fördelar Högproduktivt, ekonomiskt, verktygslöst och flexibelt Passar även för små partistorlekar, flexibla materialtjocklekar och typer Högsta produktivitet vid oförändrad kontur

Dessa branscher har särskilt nytta av Laser Blanking

Kontinuerlig anpassning av komponenter, ett ökande antal varianter och därmed sammanhängande ständiga verktygsbyten: denna situation är numera vardagsmat, inte bara inom fordonsindustrin. Inom många branscher ökar också trenden mot mindre partistorlekar. Därför har TRUMPF:s experter utvecklat en lösning som gör det möjligt för allt fler branscher att bearbeta plåt på ett ekonomiskt sätt trots mindre batchstorlekar.

Bilindustrin

Fordon

Från B-stolpen till batteribacken: verktygslösa laserblankningssystem ger betydligt mer flexibilitet i biltillverkningen genom fri konturprogrammering. Detta leder till betydande kostnadsbesparingar.

Jordbruk

Från traktorhytter till metallplogar: jordbruksbranschen drar också nytta av de många fördelarna med Laser Blanking.

Möbelindustri

Komponenter i rostfritt stål för kök kan tillverkas med högsta ytfinish och krav på kvalitet och precision.

Spårfordonskonstruktion

Långa plankor och ramdelar för tåg är idealiska för Laser Blankning.

Hus- och kopplingsskåpskonstruktion

Dörr-, ram- och inskjutningsdelar för konstruktion av kopplingsskåp i stora serier kan tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt med Laser Blankning-system.

Hur ser en Coil-anläggning ut?

Ta reda på alla detaljer om vår TruLaser 8000 Coil Edition – det högproduktiva, flexibla laserskärningsanläggningen för kontinuerlig trimning av spolmaterial. Vi visar dig också möjliga tillämpningsexempel för din bransch.

Ta reda på mer

Hur ser ett Laser Blanking-system ut?

TruLaser 8000 Coil Edition från TRUMPF är ett högproduktivt och flexibelt laserskärningssystem för kontinuerlig skärning av spolmaterial. Utrustad med en ARKU-precisionsriktmaskin bildar ARKU-bandanläggningen och TRUMPF-lasern tillsammans ett komplett nyckelfärdigt helt system med många fördelar för kunderna. Tillsammans med SIEMENS utvecklades ett innovativt styrsystem – från avveckling av spolen, riktning, laserskärning till fullt integrerad, robotbaserad komponentborttagning. Programmeringen av hela systemet fram till robotens avlägsnande görs av TruTops Boost.

I översikt: den spolmatade Laser Blanking-anläggningen från TRUMPF

1. Haspel

Rullen kan ta emot spolar med en vikt på upp till 25 ton, vilket motsvarar flera kilometer material beroende på spolens inner- och ytterdiameter.

Ta reda på mer

2. Precisionsriktanläggning

ARKU:s precisionsriktsystem garanterar högsta skärkvalitet tack vare ett perfekt riktat material. Den höga riktkvaliteten säkerställer också en robust utlastning av komponenter.

Ta reda på mer

3. Bandlagringsslinga

Bandlagringsslingan frikopplar skärprocessen från spolmatningen och säkerställer högsta ytkvalitet. På så sätt undviker man att lämna märken.

Ta reda på mer

4. TruLaser skärcell med TruDisk, inklusive transportband

Den beprövade laserskärningstekniken och standardmaskinen från TruLaser-familjen, tillsammans med ett nyutvecklat transportsystem, säkerställer en mycket produktiv materialtransport vid samtidig ilastning och uttagning av material.

Ta reda på mer

5. Automatiserad robotutmatning

Roboten, som är helt integrerad i styrarkitekturen, tar bort och staplar komponenterna helautomatiskt och säkert. Detta innebär att operatören inte behöver ha några förkunskaper om robotprogrammering.

Ta reda på mer

6. Skrothantering

Små klippsnitt görs redan under skärningsförloppet i restgittret. Restgittret kan alltså helt enkelt kasseras.

Ta reda på mer

Haspel

Med korta riggningstider och hög tillgänglighet drar du nytta av hög kostnadseffektivitet under anläggningens hela livslängd. Den kompakta konstruktionen, höga hastigheter, högre processäkerhet och korta växeltider för spolarna utmärker anläggningen. Laserskärningar kan placeras optimalt på bandmaterialet, vilket minskar mängden spill. Detta ger upp till 15 % kostnadsbesparing på material. Stål, rostfritt stål eller aluminium - många olika material kan bearbetas. Som standard kan rullar på upp till 20 ton tas emot, 25 ton och en bredd på 2 150 mm är möjligt som tillval.

Precisionsriktanläggning

Precisionsriktmaskinen CoilMaster 50 från ARKU ger konsekvent goda riktresultat för robust laserskärning. Spolmaterial med en tjocklek på upp till 0-4 mm, oavsett om det är stål, rostfritt stål eller aluminium, stöds som standard. Även stål med hög hållfasthet kan bearbetas med de nio riktvalsarna. Under valsriktningen passerar spolmaterialet genom omväxlande bockningar, vilket gör det jämnt och spänningsfritt. Komponenten kan därför skäras på ett säkert sätt och sedan lastas ut från restgittret.

Bandlagringsslinga

Den hydrauliskt styrda bandlagringsbryggan förser laserskärcellen med material och frikopplar därmed skärningsförloppet från materialtillförseln och bandanläggningen. Bandhastigheten i transportsystemet minskas till ett minimum, men stoppas aldrig. På så sätt undviks risken för ytskador på bältet. Bandmatningsrullarna som är integrerade i bandackumulatorn transporterar bandmaterialet in i laserskärningscellen med upp till 40 m per minut. 

TruLaser-skärcell med TruDisk, inklusive transportband

Hjärtat i lasersystemet är en beprövad TruLaser-skärmaskin. Spolmaterialet transporteras linjärt genom maskinen, vilket minskar ställtider med en faktor på upp till 2,5. Detta är möjligt tack vare en stödkantsremsa som TRUMPF nyligen utvecklat. Samtidigt som det nya materialet transporteras in åker det bearbetade materialet samtidigt – inklusive skrot – ut samtidigt. Detta ökar hela systemets produktivitet mångdubbelt.

Automatiserad robotutmatning

En eller eventuellt två robotar möjliggör utlastning tidsparallellt med produktionstiden och repeterbar stapling. Den fullständiga integrationen av robotkinematiken i styrarkitekturen gör robotspecifik programmeringskunskap överflödig. Komponenternas position bestäms redan under programmeringen respektive nesting av skärande delar i TruTops Boost. På så sätt vet roboten omedelbart var de komponenter som ska tas ut finns.

Skrothantering

Små klippsnitt görs redan under skärningsförloppet i restgittret. På så sätt sönderfaller restgittret i mindre detaljer när de tas ut och kan bortskaffas på ett kostnadseffektivt sätt. Transportbandet för skrot kan transportera ut skrot ur maskinen i tre olika riktningar – antingen rakt ut eller via ett sidotransportband till vänster eller höger. På så sätt kan skrotborttagningen integreras i kundens skrotlogistik.

TruLaser 8000 Coil Edition – Tekniska data

Tekniska data för nerladdning.

TruLaser 8000 Coil Edition – Tekniska data
TruLaser 8000 Coil Edition – Tekniska data

Från fältet: För vilka tillämpningar lämpar sig ett spolmatat Laser Blanking-system?

TruLaser 8000 Coil Edition är inte bara idealisk för plåtbearbetningsföretag med större seriestorlekar, utan Laser Blanking-anläggningen från TRUMPF spelar också ut sin styrka i många tillämpningar för tillverkare av stora serier.

Finns din tillämpningr inte med? Vi ger dig gärna råd!

Vill du också dra nytta av bandskärning och verktygslös laserskärning? Vi ger dig gärna råd om din specifika laserskärningslösning. Kontakta oss gärna. 

Till kontakten

Detta kan också vara intressant för dig

Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Märklaser

Komplettera märklasersystemet med vår TRUMPF märklaser i olika effektklasser. Med de vanliga våglängderna är det lämpligt för gravering, ablation, anlöpning färgning och foaming.

Teknikbild 2D-laserskärmaskiner
2D-laserskärmaskiner

CO2- eller fastkroppslaser? Vi erbjuder 2D-laserskärmaskiner som uppfyller alla krav och har den optimala lösningen för alla plåttyper.

Optikkonstruktion för TruDisk
Skivlaser

Från att borra de finaste hålen med samma diameter som ett hårstrå till svetsning av fartygspaneler: skivlasern från marknadsledaren TRUMPF har använts i tiotusentals installationer världen över och imponerar med högsta komponentkvalitet och lasertillförlitlighet.

Kontakt
Försäljning Verktygsmaskiner
E-post
Service och kontakt