Lands-/region- och språkval
.NEW
2D-laserskärmaskiner

TruLaser 8000 Coil Edition

Högsta produktivitet och bästa detaljkostnader för serieproduktionen

Högsta produktivitet och bästa detaljkostnader för serieproduktionen

Stor variation i serieproduktionen: Många kunder ställs inför denna utmaning – oavsett om de producerar små, medelstora eller mycket stora mängder. Det är precis här den högproduktiva, flexibla Laser Blanking anläggningen TruLaser 8000 Coil Edition från TRUMPF är av nytta. Plåtbearbetningsföretag använder ofta presslinjer för serieproduktion, men måste tillverka bockningsverktyg för varje ny produktvariant på ett dyrt och tidskrävande sätt. Den verktygslösa och flexibla bearbetningen med laser direkt från spolen sparar tid, material och kostnader. Men laserskärning från spolen erbjuder också enorma kostnads- och effektivitetsfördelar jämfört med klassisk laserskärning från plåten.

Utrustad med en ARKU-precisionsutjämnare, kombineras ARKU bandanläggningen och beprövad TRUMPF-kvalitet för att bilda ett nyckelfärdigt, högautomatiskt övergripande system med många fördelar för kunderna. En innovativ styrning har utvecklats tillsammans med SIEMENS - från utveckling från spolen, rätning, laserskärning till helt integrerad, robotbaserad komponentborttagning. Programmeringen av hela systemet fram till robotens avlägsnande görs av TruTops Boost.

Lägre materialkostnader

Varje plåt kommer från en spole. Dra nytta av ett avsevärt reducerat inköpspris för spolar jämfört med plåtvaror.

Mindre spill

Den kontinuerliga nästningen möjliggör ett optimalt materialutnyttjande och minskar därmed spillet och på så vis komponentkostnaderna avsevärt.

Kortare cykeltider

Inom en mycket kort cykel på mindre än 10 sekunder matas nytt material in i maskinen med hjälp av en transportör, den avskurna delen transporteras till utlastningsplatsen, samtidigt som skrotet kasseras.

Helautomatisk utlastning av detaljer

Det integrerade robot- och gripdonssystemet möjliggör en betydligt reducerad urladdningstid och flexibilitet vid uttagning av komponenterna.

Videon visar en jämförelse mellan en TruLaser 5030 med palettväxlare och en TruLaser 8000 Coil Edition lastad med spolar. Dessutom förtydligas den automatiserade robotutlastningen samt vardera maskins fördelar.
Delautomatiserade funktioner möjliggör mycket korta tider för byte av spole. Medan restmaterial bearbetas kan spolen bytas tidsparallellt.
Härva

Med kortare riggningstider och en hög tillgänglighet drar du nytta av en hög effektivitet under hela anläggningens livslängd. Anläggningen kännetecknas av sin kompakta konstruktion, höga hastigheter, högre processäkerhet och korta spolbytestider. Som standard kan spolar på upp till 25 t och en bredd på upp till 2150 mm tas upp.Härva

Precisionsriktanläggning

Precisionsriktmaskinen från ARKU ger konsekvent goda riktresultat för robust laserskärning. Under valsriktningen genomgår spolmaterialet alternerande bockningar, vilket gör det platt och spänningsfattigt. Komponenten kan därför skäras på ett säkert sätt och sedan lastas ut från restgittret. Stål, rostfritt stål eller aluminium kan bearbetas, och höghållfast stål är naturligtvis också möjligt.

Bandlagringsslinga

Bandlagringsbryggan förser laserskärcellen med material och frikopplar därmed skärningsförloppet från materialtillförseln. Bandhastigheten i precisionsriktanläggningen minskas till ett minimum, men stoppas aldrig. På så sätt undviks risken för ytskador som till exempel riktmärken på bältet. Matarrullarna som är integrerade i bandförrådet transporterar bandmaterialet in i laserskärcellen med hög hastighet.

TruLaser-skärcell med TruDisk, inklusive transportband

Hjärtat i lasersystemet är en beprövad TruLaser-skärmaskin. Spolematerialet transporteras linjärt genom maskinen, vilket minskar ställtiderna avsevärt jämfört med konventionella laserskärmaskiner. Detta är möjligt tack vare en stödkantsremsa som TRUMPF nyligen utvecklat. Medan det nya materialet transporteras in transporteras det bearbetade materialet ut samtidigt som det rivna restgittert tas bort via ett transportband för skrot. Detta ökar hela systemets produktivitet mångdubbelt.

Automatiserad robotutmatning

En eller som option två robotar möjliggör en tidsparallell utlastning och en repeternoggran avstapling. Den fullständiga integrationen av robotkinematik i styrarkitekturen gör robotspecifik programmeringskunskap överflödig. Nestingen av de skurna delarna, borttagning med hjälp av robotar samt palettering definieras redan under programmeringen i TruTops Boost.

Skrothantering

Små klippsnitt görs redan under skärningsförloppet i restgittret. På så sätt sönderfaller restgittret i mindre detaljer när de tas ut och kan bortskaffas på ett kostnadseffektivt sätt. Transportbandet för skrot kan transportera ut skrot ur maskinen i tre olika riktningar– antingen rakt ut eller via ett sidotransportband till vänster eller höger. På så sätt kan skrotborttagningen integreras i kundens skrotlogistik

Laserskuren B-stolpe

Fordon B-stolpe

TRUMPF Laser Banking anläggning visar sina styrkor vid tillverkning av varmformade B-stolpar av aluminium eller stål.

Fordon dörring

TruLaser 8000 Coil Edition är ideal för tillverkning av dörringar av aluminium eller stål inom bilbranschen.

Fordon batteritråg

Även för tillverkning av batterikar inom fordonsområdet är en användning av Laser Blanking system lämplig.

TruLaser 8000 Coil Edition
Laserschneidzelle  
X-axel 4000 mm
Y-axel 2500 mm
Z-axel 116 mm
Coil System  
Coilaußendurchmesser von 800 mm bis 2000 mm
Coilinnendurchmesser 508 mm / 610 mm
Roboterentladung  
Anzahl Achsen 6
Max. bärlast 220 kg
Max. horizontale Reichweite 2701 mm
Upprepningsprecision 0,08 mm
Wechsel-Greifersystem  
Saugeranzahl 48
Min. detaljstorlek 300 mm x 200 mm
Max. detaljstorlek 2500 mm x 1250 mm
Max. detaljvikt 100 kg

Kvalitet

Borststation

Borststationen tar kontinuerligt bort fastbränning av slagg på uppläggningsrasterna, vilket minskar maskinens stilleståndstid till ett minimum.

PierceLine

PierceLine övervakar och reglerar instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.

Produktivitet

Bärkraft av härva till 25 t

Genom att öka härvans kapacitet till 25 t minskar du antalet spolbyten och ökar därmed produktiviteten.

Andra utlastningsrobot

En extra robot ökar flexibiliteten i materialflödet och minimerar urladdningstiderna betydligt.

Sax

Saxen förenklar borttagningen av den ofta smutsiga första lindningen av en spole och möjliggör, vid behov, byte av spolar utan att behöva linda tillbaka dem.

Spolbredd upp till 2150 mm

På grund av den större spolbredden kan även stora komponenter kapslas effektivt.

Skrothantering

Det avskurna restmaterialet transporteras effektivt till behållaren via skrotband. Anläggningen kan flexibelt integreras i din skrotlogistik.

Lageranknytning

Dra nytta av automatiserad komponentlagring via lagersystem. Skurna delar kan automatiskt returneras till lagersystemet, till exempel för att senare mata dem till ytterligare produktionssteg såsom automatiserade kantbockmaskiner.

Automatisk dysväxlare

Programstyrt sätter den automatiska dysväxlaren i rätt dysa. Slitna dysor kan också bytas automatiskt.

Processäkerhet och användarstöd

Kollisionsskydd

Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.

Online-tillståndsprövning av skyddsglas

Rena skyddsglas håller skärkvaliteten på en långsiktigt hög nivå. För att du ska få veta när du behöver byta skyddsglasen övervakar en sensor skyddsglasets status hela tiden. Rengöring och byte sker endast vid behov vilket sparar in på kostnaderna.

AdjustLine

AdjustLine möjliggör enkel anpassning av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. Funktionen ökar processäkerheten, framför allt vid skärning av material av dålig kvalitet. För dig innebär det mindre kassation och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst starta och stänga av AdjustLine – det behövs inte någon programmering.

MobileControl App

Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller företa programbyte från olika platser i maskinens omgivning.

Dot Matrix Code

Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.

Touchpoint HMI

Användargränssnittet som har fått flera utmärkelser gör maskinen extra lätt att använda. Uppgifterna slutförs avsevärt snabbare. Nya funktioner kan läras in intuitivt på den stora pekskärmen.

Flexibilitet

EdgeLine Bevel

EdgeLine Bevel-funktionen kan nu göra ännu mer: Använd den för att skära både avfasningar och försänkningar och runda av kanter direkt på din laserskärmaskin. På så sätt minskar du kostnaderna för ytterligare processteg och undviker att få plåtar med vassa kanter. Den enkla och snabba programmeringen av EdgeLine Bevel bidrar till flexibel användning. Det betyder konkret att du kan bearbeta avfastningar med olika vinklar och sänkningar i flera storlekar. Avrundade kanter ökar dessutom den visuella kvaliteten på dina komponenter och minskar risken för skärsår.

TruTops Boost

Konstruera och programmera dina lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Detta kan också vara intressant för dig

Laserskärning med TRUMPF produkter
Laserskärning

Med lasern klarar du många skäruppgifter: från mikrometerexakta snittspalter i halvledarchips upp till kvalitetssnitt i 30 millimeter tjock stålplåt.

Laser Blanking

Vad är Laser Blanking? Hur ser en Coil-anläggning från TRUMPF ut? Verktygslös laserskärning vinner terräng inom allt fler branscher. Särskilt tillverkare som tillverkar stora volymer och företag med större partistorlekar drar nytta av den höga flexibiliteten och kostnadsbesparingarna.

Översikt över alla TRUMPF TruMark märklasrar
Märklaser

Komplettera märklasersystemet med vår TRUMPF märklaser i olika effektklasser. Med de vanliga våglängderna är det lämpligt för gravering, ablation, anlöpning färgning och foaming.

Kontakt
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Reservdelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop reservdelar Ta reda på mer
Service och kontakt